Echografie van de onderbuik

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een echografie van de onderbuik. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de echografie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een echografie van de onderbuik. Een laborant voert het onderzoek uit.

Voorbereiding op het onderzoek

Het is belangrijk om vanaf 3 uur voor aanvang van het onderzoek niet meer uit te plassen

Belangrijk

Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden af doet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop van het onderzoek

Een echografie is een onderzoek waarbij wij met behulp van geluidsgolven de inwendige organen in beeld brengen.

De laborant zal u uitleg geven over het onderzoek.

  • De laborant vraagt u om uw buik bloot te maken.
  • Tijdens de echo ligt u op een onderzoekstafel.
  • De laborant brengt gel aan op de huid van uw buik.
  • Het echo apparaat komt op de buik. Dit is niet pijnlijk.
  • De laborant beweegt het echo apparaat om beelden te maken.
  • De beelden zijn zichtbaar op de monitor.
  • Van de beelden worden digitale foto's gemaakt.
  • Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

U kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die u heeft verwezen voor het onderzoek.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts. Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming/radiologie is op werkdagen te bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming/radiologie op de volgende locatie:

O Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1

    Medische beeldvorming/radiologie, route 44 begane grond

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

   Medische beeldvorming/radiologie, route 70 begane grond

 

O Polikliniek Etten-Leur, Schoonhout 215, begane grond

 

O Bravispunt Tholen, Vliethof 10, Tholen

 

Op _______________dag, ____ - ____ 20 ___ om ______uur.

 

Voor dit onderzoek moet u altijd een afspraak maken.

Melden

Meldt u zich voor het onderzoek aan de balie van de afdeling medische beeldvorming/radiologie.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming via onderstaand telefoonnummer.

Locaties afdeling medische beeldvorming/radiologie, echografie

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44 op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT, Bergen op Zoom

Openingstijden echografie: 08.15 – 16.45 uur.

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

Openingstijden echografie: 08.15 – 16.45 uur.

 

Polikliniek Etten-Leur

Afdeling medische beeldvorming/radiologie op de begane grond

Schoonhout 215

4872 MC Etten-Leur

Openingstijden echografie: 08.00 - 12.00 uur op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend.

 

Bravispunt Tholen

Vliethof 10

4691 HA Tholen

Openingstijden echografie: 8.15 - 16.45 uur op woensdag en donderdag.

 

Telefoonnummer: 088 – 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of de laborant medische beeldvorming. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

5/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?