Een contactonderzoek op de afdeling wat is dat?

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling en op de afdeling waar u verpleegd wordt is een contactonderzoek gestart. Op diezelfde afdeling is kortgeleden bij een andere patiënt of medewerker onverwacht een besmetting geconstateerd. Hierdoor is het mogelijk dat u onverhoopt ook besmet bent. Daarom is er een contactonderzoek gestart. In deze folder vindt u meer informatie over het contactonderzoek.

Inleiding

Op de afdeling waar u verpleegd wordt, is kortgeleden bij een andere patiënt of medewerker onverwacht een besmetting geconstateerd. Hierdoor is het mogelijk dat u onverhoopt ook besmet bent. Daarom is er een contactonderzoek gestart.

Contactonderzoek

Een contactonderzoek houdt in dat er materiaal voor laboratoriumonderzoek wordt afgenomen bij personen die een bepaald besmettingsrisico hebben gelopen. Op deze manier kan worden aangetoond of u wel of juist niet besmet bent.

Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen er diverse materialen bij u worden afgenomen. Dat kan een uitstrijk van uw keel, neus en/of anus en/of eventueel aanwezige wonden zijn. In andere gevallen zal uw ontlasting of bloed worden onderzocht. Meestal duurt het een paar dagen voordat de uitslag van een onderzoek bekend is.

Isolatieverpleging

Soms kan het noodzakelijk zijn om u in afwachting van de uitslag in isolatie te gaan verplegen. Dit gebeurt om alle andere patiënten en medewerkers te beschermen. Afhankelijk van de besmettelijkheid wordt er dan gekozen voor een bepaalde soort van isolatieverpleging. Zie voor meer informatie de folder isolatieverpleging.

Consequenties

In de meeste gevallen zal de uitslag van het onderzoek geen besmetting laten zien en wordt de eventuele isolatie opgeheven. In een enkel geval dat bij uw onderzoek wel iets wordt geconstateerd, zal dit met u besproken worden. De verdere gevolgen voor u hangen af van het micro-organisme waar het in dit contactonderzoek om gaat. Uw behandelend arts en/of verpleegkundige kan u daar verder over informeren.

Bezoek

U kunt gerust bezoek ontvangen. Indien u in isolatie ligt, moeten zij zich wel houden aan de regels voor isolatieverpleging. Zie voor meer informatie de folder isolatieverpleging.

Ontslag

In sommige gevallen is het mogelijk dat u uit het ziekenhuis ontslagen wordt terwijl de uitslag van het onderzoek nog niet bekend is. De uitslag van het onderzoek vindt u in MijnBravis. Maatregelen voor thuis zijn in het algemeen niet nodig en anders zullen deze aan u verteld worden.

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij de verpleegkundigen of behandelend arts. Zo nodig zullen zij contact opnemen met de deskundigen infectiepreventie.

 

We begrijpen dat deze maatregelen voor u als patiënt erg oncomfortabel kunnen zijn, maar alleen op deze manier is het mogelijk om een eventuele besmetting van anderen te voorkomen. Wij wensen u een goed en veilig verblijf in ons ziekenhuis én een voorspoedig herstel toe.

 

11/23

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?