Eerste bezoek dermatologie

U bezoekt binnenkort de polikliniek dermatologie van dermaTeam Zeeland/Bravis ziekenhuis. Onderstaande informatie is voor u van belang.

U bezoekt binnenkort de polikliniek dermatologie van dermaTeam Zeeland/Bravis ziekenhuis. Onderstaande informatie is voor u van belang.

 

 • Komt de afspraakdatum niet uit? U kunt deze telefonisch wijzigen of via mijndermateam.nl of mijnbravis.nl
   
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee (een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) en een overzicht van de medicijnen die u gebruikt.

 

 • Wij werken op afspraak. Zorg dat u tijdig aanwezig bent. Meld uw komst bij dermaTeam bij de balie of in het Bravis ziekenhuis bij de aanmeldzuilen. Als u te laat komt lukt het niet altijd om u alsnog te helpen. We maken in dat geval een nieuwe afspraak.
   
 • Indien u meer dan 1 probleem heeft, is soms een nieuwe afspraak nodig voor de behandeling van uw overige klacht(en).
   
 • De dermatologen werken samen met basisartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en doktersassistenten. Het kan zijn dat u (mede) door hen wordt geholpen.
  Onze polikliniek leidt ook co-assistenten op. Dit zijn studenten in de laatste fase van hun artsopleiding. Indien u bezwaar heeft tegen hun aanwezigheid of u heeft specifieke wensen t.a.v. uw behandelaar dan kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat.
   
 • Voor uw bezoek zijn 10 minuten ingepland. Telefonisch consult,verrichtingen en bijzondere spreekuren zijn qua tijd anders van opzet.
   
 • Kinderen tot en met 15 jaar kunnen niet alleen komen. Zijn moeten een wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) bij zich hebben. Kinderen van 12-15 jaar kunnen in sommige gevallen wel zelfstandig komen voor eventuele vervolgbezoeken.
   
 • Tijdens een consult vindt doorgaans een lichamelijk onderzoek plaats. U kunt de vraag krijgen om u gedeeltelijk of geheel te ontkleden. Uw huid wordt nauwkeurig bekeken en soms wordt er aan de huid gevoeld. Sommige mensen ervaren dat als onprettig. Geef dit van tevoren aan bij uw behandelaar, wij houden daar dan rekening mee.
   
 • In sommige gevallen worden foto’s gemaakt van uw huidafwijkingen. Deze zijn bedoeld voor uw eigen dossier. Ze tonen het verloop van de afwijking of het resultaat van de behandeling. We gebruiken de foto’s binnen het ziekenhuis soms tijdens een overleg over uw huidaandoening en/of behandeling. We gebruiken ze zonder uw toestemming niet voor andere doeleinden.
   
 • Na uw bezoek maken we vervolgafspraken, plannen we behandelingen in of sluiten we de consultatie af. Over de behandeling van uw aandoening en de vergoeding hiervan, zijn afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar. Hierover wordt u naar beste weten geïnformeerd. De eerste afspraak wordt altijd vergoed, mits u een verwijzing heeft. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico van uw zorgverzekering.
   
 • Uw regiebehandelaar is de arts of verpleegkundig specialist die u bij uw eerste afspraak heeft gezien. Uw behandelaar kan tijdelijk of blijvend wisselen. Ook kunt u worden opgevolgd op een ‘thema spreekuur’ Hier zijn meerdere behandelaars bij betrokken.
   
 • Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u vragen, stel ze gerust. Heeft u een minder goede ervaring, bespreek het met ons. Bent u tevreden, ook dat horen wij graag! U kunt desgewenst een TIP-TOP kaart invullen voor verbeterpunten en complimenten. U vindt deze kaarten bij de balie.

 

10/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?