Eerste Hart Hulp (EHH)

U bent opgenomen op de Eerste Hart Hulp (EHH) van het Bravis ziekenhuis. Dit is een hulppost binnen de afdeling Spoedeisende hulp. Op de Spoedeisende hulp bent u eerst onderzocht op mogelijke hartklachten na verwijzing door uw huisarts, een specialist of de ambulancedienst. Op de EHH wordt u geobserveerd, onderzocht en behandeld door gespecialiseerde verpleegkundigen en een SEH-arts of arts-assistent. In deze folder vindt u meer informatie over de Eerste Hart Hulp.

Inleiding

U bent opgenomen op de Eerste Hart Hulp (EHH). Dit is een hulppost binnen de afdeling Spoedeisende hulp. Op de EHH wordt u geobserveerd, onderzocht en behandeld door gespecialiseerde verpleegkundigen en een SEH-arts of arts-assistent, op verdenking van hartklachten.

Observatie en onderzoek

Bij binnenkomst krijgt u plakkers op uw borst waarmee u aangesloten bent aan een hartritmemonitor om uw hartfunctie te bewaken. De verpleegkundige brengt een infuusnaald aan in uw arm om u eventuele medicijnen en vocht te kunnen geven. Daarna krijgt u de volgende onderzoeken:

  • een hartfilmpje (ECG);
  • eventueel een röntgenfoto van hart en longen;
  • meting van de bloeddruk, hartslag en temperatuur;
  • bloedonderzoek.

 

De arts verricht een lichamelijk onderzoek en stelt u medische vragen. De arts of verpleegkundige vertelt u of u tijdens het verblijf op de EHH mag eten of drinken. Het doel van opname op de EHH is om uw klachten snel te analyseren en zo snel mogelijk een diagnose te stellen. Afhankelijk van de situatie kan het soms enkele uren duren voordat alle onderzoeksgegevens bekend zijn. Daarna overlegt de arts met de cardioloog over het te volgen beleid. De arts komt vervolgens bij u om de uitslagen en het beleid te bespreken.

Zo nodig komt de cardioloog zelf bij u kijken. Het kan zijn dat er nog verder onderzoek nodig is zoals een fietstest of een echografie van het hart. Ook kan er eventueel een korte behandeling plaatsvinden op de EHH.

 

In ieder geval is de maximale verblijfsduur op de EHH 12 uur.

 

Zijn uw gezondheidsklachten niet van het hart afkomstig? Dan kan de cardioloog een andere specialist vragen om u te behandelen en eventueel op te nemen op een verpleegafdeling.  De verpleegkundige geeft u alle nodige informatie over de opname.

Begeleiders

In het belang van de rust en het werkproces op de EHH mag er één (en indien nodig maximaal twee) begeleider(s) bij u op de EHH blijven. Uw begeleider mag ook naar huis gaan. De verpleegkundige neemt dan telefonisch contact op als er duidelijkheid is over het te volgen beleid.

Patiëntenrechten, patiëntenplichten

In het ziekenhuis heeft u als patiënt rechten en plichten volgens de WBGO. Hiervoor verwijzen we u naar de patiëntenfolder hierover. De verpleegkundige kan u hierover informatie verstrekken.

Wanneer mag u de Eerste Hart Hulp verlaten?

Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, kunnen de volgende beslissingen worden genomen:

 

Of; U mag naar huis

U kunt de volgende papieren meekrijgen:

  • Een poli afspraak.
  • Recepten voor medicatie.

Als u opnieuw klachten ervaart, kunt u contact opnemen met uw huisarts of 112 bellen.

 

Of; U wordt opgenomen

Dit kan zijn op de afdeling cardiologie of hartbewaking.

Ook kunt u worden opgenomen op een andere afdeling.

De verpleegkundigen van de betreffende afdeling komen u ophalen en zorgen er voor dat de behandeling die afgesproken is, gestart wordt.

 

Of; U gaat naar een ander ziekenhuis

Als het nodig is, wordt u met de ambulance (soms met spoed) naar een ander ziekenhuis gebracht. Uw naasten worden hiervan direct op de hoogte gebracht.

Vragen

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze folder? Stel ze dan gerust aan de behandelend cardioloog, SEH-arts, arts-assistent of de verantwoordelijke verpleegkundige op de EHH.

Heeft u vragen over uw afspraak op de polikliniek cardiologie? Neem dan contact op met het algemeen telefoon nummer 088 - 70 68 000 en vraag naar de secretaresse van uw cardioloog.

 

Heeft u vragen over de medicijnen die u op de EHH kreeg voorgeschreven? Neem dan contact op met de afdeling Spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 70 68 889.

 

4/18

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?