EMB expertiseteam

Kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) zijn kwetsbaar en hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Het EMB expertiseteam van het Bravis ziekenhuis biedt gespecialiseerde begeleiding en advies. In deze folder leest u informatie over het expertiseteam en de werkwijze.

Inleiding

Het EMB expertiseteam biedt gespecialiseerde begeleiding en advies voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).

Denk hierbij aan:

  • Advies op het gebied van eten en drinken.
  • Onderzoek naar de lichamelijke mobiliteit van bijvoorbeeld rug, benen of armen wanneer er sprake is van hoge (of juist lage) spierspanning.
  • Een passend onderzoek en plan met betrekking tot communicatie. Denk aan inzet van gebaren, symbolen en/of een ondersteunend hulpmiddel.
  • Een goede balans op het gebied van belasting / belastbaarheid en daarbij het behoud van bewegen.
  • Goede voorzieningen: een comfortabele rolstoel en/of hulpmiddelen thuis voor de verzorging.
  • Advies over spel en vrije tijd.

Voor wie

Het EMB expertiseteam richt zich op kinderen met EMB en hun ouders / verzorgers. Kinderen met EMB hebben naast (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen ook ernstige lichamelijke beperkingen.

Ze zijn kwetsbaar en hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen (o.a. epilepsie, een reflux, slaapstoornissen, slikproblemen en luchtweginfecties).

 

Het kind wordt soms al gezien door andere behandelaren zoals op de opvang, dagbesteding, de kinderarts en in de eerstelijn. In verband met de complexe (revalidatie)zorg van deze kinderen vindt waar nodig samenwerking plaats met deze betrokken professionals.

 

Het team van behandelaren gespecialiseerd in EMB is groot. Vandaar dat op de locaties Bergen op Zoom én op de Mytylschool in Roosendaal afspraken kunnen plaatsvinden. Dit wordt door de kinderrevalidatiearts bepaald en hangt af van het soort onderzoek of behandeling die het kind krijgt.

Samenstelling van het team

Het team bestaat uit een kinderrevalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, medisch maatschappelijk werker, diëtist en eventueel  psycholoog / orthopedagoog. Het vaste aanspreekpunt is de kinderrevalidatiearts.

Kosten

Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan ondersteuning van het EMB expertiseteam. Multi Specialistische Revalidatie wordt vergoed vanuit de zorgverzekering (en valt niet onder het eigen risico).

Aanmelding en verwijzing

De huisarts of medisch specialist (vaak een kinderarts) kan verwijzen naar onze kinderrevalidatiearts. De kinderrevalidatiearts beoordeelt welke behandelaren van het EMB expertiseteam worden ingeschakeld en op welke manier.

Bijvoorbeeld:

  • Een afspraalk voor een kindscreening of kindonderzoek.
  • Een afspraak op het handenspreekuur (HSU).
  • Een afspraak op de zitpoli.
  • Een afspraak voor een eet- en slikonderzoek.

Benieuwd of ons EMB expertiseteam iets kan betekenen

Kijk eens op www.bravisrevalidatie.nl.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling revalidatie Bravis ziekenhuis via poli.revalidatieplanning@bravis.nl of T: 088 70 68 225

 

12/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?