Endeldarmoperatie via de anus (TEM)

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de chirurg omdat er bij u een gezwel in de endeldarm is vastgesteld. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over deze aandoening en de mogelijkheid om het gezwel via de anus (TEM) operatief te verwijderen. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw behandeling.

Inleiding

Uw chirurg heeft bij u een gezwel in de endeldarm vastgesteld. De endeldarrm is het laatste stukje van de dikke darm wat net boven de anus zit. Een gezwel kan zowel goed-als kwaadaardig zijn. Symptomen van een kwaadaardige gezwel kunnen zijn: slijm- en/of bloedverlies en een veranderd ontlastingpatroon.

Trans anale Endoscopische Microchirurgie (T.E.M.)

De T.E.M.-techniek is een operatie waarbij de chirurg zowel goedaardige als kwaadaardige gezwellen in de endeldarm via de anus kan verwijderen. De chirurg opereert via de anus en gebruikt hierbij een endoscoop.
Door een microscoop en op een beeldscherm ziet de chirurg wat hij doet. Door deze nieuwe techniek is een grote buikoperatie bij de meeste gezwellen in de endeldarm niet meer nodig.

Of u in aanmerking komt voor T.E.M. hangt af van de plaats, aard en grootte van het gezwel

C:\Users\MVERMEULEN\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\9C26A5C3.tmp

Voordelen van T.E.M.

De voordelen van deze T.E.M. operatietechniek zijn:

 • kortere ligduur in het ziekenhuis;
 • geen uitwendige operatiewond;
 • minder kans op complicaties;
 • geen stoma nodig.

(Mogelijke) Onderzoeken voor T.E.M.

De chirurg bepaalt of u in aanmerking komt voor deze operatietechniek. Daarvoor zijn soms volgende onderzoeken nodig:

 • Rectoscopie
 • Aanvullend endo-echo onderzoek

Rectoscopie

De chirurg of Physician Assistant doet dit onderzoek op de behandelkamer van de polikliniek chirurgie locatie Roosendaal (route 92). Bij een rectoscopie kijkt men met een starre holle buis via de anus in uw endeldarm. Om de binnenkant van uw darm goed te kunnen zien, mag er geen ontlasting meer in de endeldarm aanwezig zijn.
 

De rectoscopie duurt ongeveer 10 minuten en is niet pijnlijk. Soms worden er (opnieuw) enkele hapjes weefsel (biopten) genomen om verder onderzocht te worden. Zijn er wat hapjes afgenomen? Dan heeft u soms enkele dagen wat bloedverlies via de anus.


Voorbereiding op rectoscopie

 • U mag alles eten en drinken tot aan het onderzoek.
 • Zorg voor vervoer.
 • Laxeren
  Het goed leegmaken (laxeren) van de endeldarm gebeurt met klysma's. Een klysma is een kant-en-klare vloeistof in een plastic flacon. Aan deze flacon zit een inbrengtube. U brengt de tube via de anus in. Door de flacon leeg te knijpen komt de vloeistof in de endeldarm. Deze vloeistof zorgt ervoor dat u kort daarna moet poepen. De werking van het klysma is meestal na 2 toiletbezoeken over.

  U krijgt een recept mee op de polikliniek en haalt de klysma's bij uw apotheek.

  Het 1ste klysma brengt u de avond voor het onderzoek om 20.00 uur in.
  Het 2de klysma brengt u ongeveer 1 à 1/5 uur voor het onderzoek in.


  Hoe brengt u het klysma in?
  1.
  Ga op uw linkerzijde liggen en trek uw knieën op.
  2. Hou de flacon rechtop en verwijder de beschermdop.
  3. Breng de tube voorzichtig via de anus helemaal in en spuit het goed leeg. Trek de tube terug (hou hierbij de flacon volledig ingeknepen). Er blijft altijd wat vloeistof in de flacon zitten. Dat is geen probleem.
  4. Blijf op uw linkerzijde liggen tot u aandrang voelt (meestal na 2-3 minuten) dat u moet poepen. Ga dan naar het toilet. De lege flacon gooit u weg.

 

 

E-learning

 

Endo-echo onderzoek

Dit onderzoek gebeurt niet in Bravis ziekenhuis, maar in het Amphia ziekenhuis (Breda) of het IJsselland ziekenhuis (Capelle aan de Ijssel).

 

Ook voor dit onderzoek mag u alles eten en drinken.

U meldt zich op de afgesproken dag en tijdstip bij afdeling opname aldaar. U wordt naar de afdeling dagbehandeling verwezen. Daar gebeurt het laxeren voor het onderzoek (2x een klysma).

 

De arts brengt een starre holle buis via de anus in uw endeldarm. Via deze holle buis brengt de arts een echo-apparaat in tot de afwijking zichtbaar is. Het  onderzoek duurt tussen de 30 minuten en 60 minuten.

De uitslag van dit onderzoek krijgt u van de arts in het Amphia of IJsselland ziekenhuis.

 

Uw chirurg in het Bravis ziekenhuis bespreekt met u het behandelplan.           

Let op: Ook bij dit onderzoek adviseren wij u een chauffeur mee te nemen.

Voorbereiding voor de operatie

Voor uw opname in het ziekenhuis voor de TEM-ingreep moet u nuchter zijn. Het tijdstip krijgt u door van het opnameplein. Daarnaast moeten u darmen helemaal schoon zijn. U moet daarom de dag voor de opname thuis  starten met de voorbereiding (Picoprep). Is dit niet mogelijk? Dan wordt u 1 dag voor de operatie opgenomen in het ziekenhuis. De voorbereiding vindt  dan daar plaats.

Het recept voor de Picoprep krijgt u op de polikliniek en u haalt het op bij de poliklkinische apotheek of bij uw eigen apotheek.

 

Een week voor de operatie

 • Eet gedurende een week voor het onderzoek geen producten waar pitten of zaden in zitten zoals druiven met pitten, meergranen brood of koeken.

 

Dag voor de operatie

Picoprep

De ochtend voor de dag van de operatie mag u nog een lichte maaltijd nemen zoals een beschuit of kopje soep met wit brood. Na deze maaltijd mag u niets meer eten. U mag wel heldere vloeistoffen drinken.

 

Om 12.00 uur lost u het eerste zakje Picoprep op in een glas koud water. U roert 2 a 3 minuten tot de oplossing niet meer bruist en er een heldere drank ontstaat. Drink na inname minimaal 1,5 tot 2 liter heldere vloeistoffen zoals water (met of zonder smaak), heldere appelsap, heldere kruiden- of vruchtenthee. Houd aan dat u 6 à 8 mokken aan heldere vloeistof drinkt. De inhoud van een mok komt overeen met ongeveer 250 ml. Drink geen koffie, zwarte thee, rode vruchtensappen, troebele vruchtensappen en geen melk(producten) of koolzuurhoudende dranken. Neem als heldere vloeistof in ieder geval 1 x een heldere bouillon.

 

Het tweede zakje Picoprep lost u op om 18.00 uur. Na inname geldt ook weer dat u minimaal 1,5 tot 2 liter heldere dranken drinkt. U mag nog heldere dranken drinken tot het tijdstip dat het opnameplein u doorgeeft. Na dit tijdstip mag u niets meer eten en/of drinken!

 

Tips

 • U mag tussendoor en tijdens het drinken kauwgom gebruiken
 • Het helpt om met een rietje te drinken, hierdoor proeft u minder van de Picoprep
 • Het kan zijn dat de ontlasting laat op gang komt. Start dan toch met de tweede verpakking.

 

Diarree ontstaat over het algemeen minimaal 2 tot 3,5 uur na de inname van het eerste zakje. Dit kan uiteraard verschillen per persoon. De ontlasting na gebruik van Picoprep zou er net zo uit moeten zien als datgene wat u drinkt; namelijk helder en zonder veel vaste deeltjes. Wanneer de ontlasting er nog niet zo uitziet, moet u meer drinken. De darm is ongeveer 8 meter lang en heeft een oppervlakte van 400-500m2. Om deze oppervlakte goed schoon te maken is goed drinken dus heel erg belangrijk.

 

Welke klachten kunnen optreden door het gebruik van Picoprep?

Doordat u vaak naar het toilet moet, kan de anus geïrriteerd raken. Ook kunt u last krijgen van darmkrampen, opgezet gevoel in de buik, buikpijn en misselijkheid. Het beste is om rustig af te wachten totdat de klachten vanzelf overgaan. Ook hoofdpijn en een ‘licht’ gevoel in het hoofd zijn veelvoorkomende bijwerkingen. Bij hoofdpijn mag u een paracetamol gebruiken. Bij flauwte mag u een tabletje druivensuiker/dextrose nemen.

De dag van de TEM-operatie

U meldt zich nuchter op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling.

 

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Op de operatiekamer wordt er een blaaskatheter ingebracht om de urine goed af te laten lopen. De operatieduur varieert van 30 minuten tot 3 uur. De tijdsduur is afhankelijk van de grootte en de locatie van het gezwel. U krijgt via een infuus antibiotica toegediend.
 

Soms blijkt tijdens de operatie dat, ondanks alle voorgaande onderzoeken, de chirurg de TEM-techniek bij u toch niet kan toepassen. De chirurg beëindigt dan de operatie. Daarna maakt de chirurg samen met u een nieuw behandelplan voor een buikoperatie. Treedt er tijdens de TEM een complicatie op die de chirurg niet via de endeldarm kan oplossen? Dan voert de chirurg meteen een buikoperatie uit.

 

C:\Users\mvermeulen\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\D30BC372.tmp

Na de operatie

De eerste dag na de operatie mag u weer alles eten en drinken. Drinkt u goed? Dan verwijdert de verpleegkundige het infuus en de blaaskatheter. Voelt u zich goed en zijn er geen complicaties opgetreden?  Dan mag u meestal 1 tot 2 dagen na de operatie naar huis.

 

Is er toch een buikoperatie gedaan? Dan blijft u meestal 7 tot 10 dagen opgenomen in het ziekenhuis.

U krijgt laxeermiddelen om de ontlasting dun te houden.

 

U kunt tot enkele weken na de operatie wat last hebben van:

 • pijn rondom de anus;
 • bloedverlies;
 • moeite met ophouden van ontlasting.

Over het algemeen gaan deze klachten binnen enkele weken vanzelf over. U kunt zelf eventueel de laxeermiddelen afbouwen of stoppen.-

Poliklinische controles

Na de operatie komt u regelmatig op controle bij de chirurg. Tijdens de controle kan er ook een rectoscopie onderzoek gebeuren. Soms blijkt na onderzoek van het weggenomen darmweefsel dat dit toch een kwaadaardig gezwel is. De chirurg bespreekt dan met u de verdere behandeling en onderzoeken. Het is mogelijk dat de chirurg voorstelt alsnog een buikoperatie uit te voeren.

Complicaties

Bij een endeldarmoperatie via de anus treden er weinig complicaties op

Mogelijke complicaties zijn:

 • koorts (boven 38,5 C);
 • slijm/pus/bloedstolsels  bij de ontlasting;
 • buikpijn.

Wat te doen bij complicaties 

Krijgt u binnen 60 dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met de polikliniek chirurgie van het ziekenhuis. 

Contact 

De polikliniek chirurgie is te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 088 - 70 67 368. 

 

Bij dringende problemen kunt u buiten kantooruren bellen met de afdeling spoedeisende hulp: 

088 - 70 68 889          Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
088 - 70 67 302          Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom 

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelend chirurg of Physician Assistant.

 

10/22

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?