Endo-echoscopie (EUS)

U bent naar het Bravis ziekenhuis verwezen voor een onderzoek van het maag-darmkanaal en omliggende organen. Dit heet een endo-echoscopie (EUS). Een endoscopie is een inwendig onderzoek. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen voor een onderzoek van het maag-darm kanaal en de omliggende klieren, weefsels en organen. Dit noemen we een endo-echoscopie. Het onderzoek wordt gedaan door een MDL (Maag-Darm-Lever) arts. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het scopiecentrum locatie Roosendaal van het Bravis ziekenhuis.

Endo-echoscopie (EUS)

Een endo-echografie (endoscopische echografie) is een onderzoek met behulp van een dunne, flexibele kijker (de endo-echoscoop). Aan het uiteinde van deze speciale endoscoop bevindt zich een klein echo-apparaatje, dit apparaatje zendt geluidsgolven uit. Hierdoor kunnen organen zoals de slokdarm en de maag, maar ook omliggende organen zoals de alvleesklier, de lever en de galwegen in beeld gebracht worden. Tevens kan de arts tijdens het onderzoek weefsel (biopt) of vocht (punctie) weghalen voor microscopisch onderzoek. Het onderzoek duurt gemiddeld 45 minuten, afhankelijk van eventuele ingrepen. U bent totaal ongeveer 2,5 uur in het ziekenhuis.

Wat moet u doen bij het gebruik van de volgende medicijnen?

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt, dient u dit tijdens uw afspraak op het spreekuur aan te geven. Tijdens dat spreekuur krijgt u te horen of het nodig is uw bloedverdunners tijdelijk te stoppen en vanaf welke periode. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, overleg dan altijd met uw behandelend arts over stoppen, overbruggingstherapie en INR controle.

Diabetes mellitus (suikerziekte)

Indien u diabeet bent, dient u contact op te nemen met uw diabetesverpleegkundige of behandelend arts voor aanvang van de voorbereiding (dieet) om te overleggen of u de hoeveelheid insuline of andere diabetesmedicatie (tijdelijk) moet aanpassen. Graag op de dag van het onderzoek uw diabetesmedicatie meenemen naar het ziekenhuis. Let op: Bepaal tijdens de voorbereiding frequent uw  bloedglucosewaarden.

Nuchterbeleid:

Het onderzoek kan alleen plaatsvinden als u de uren ervoor nuchter bent gebleven. Dit is zeer belangrijk om te voorkomen dat tijdens het onderzoek inhoud van uw maag via uw slokdarm in de luchtpijp en zo in uw longen terecht komt. Het nuchter zijn houdt in:

 • U mag vanaf middernacht, (00:00u) uur niets meer eten.
 • U mag tot 2 uur voor het onderzoek maximaal 400 ml heldere vloeistof drinken. Bijvoorbeeld, water,  water met ranje, sportdrank, heldere appelsap, heldere, gezeefde bouillon, heldere thee, koffie zonder melk. Drink géén melkproducten, koolzuurhoudende dranken of troebele sappen.

 

Houd u aan bovenstaand nuchterbeleid. Dit wijkt af van het nuchterbeleid in de andere folders.

Het onderzoek

Een verpleegkundige begeleidt u vóór, tijdens en na het onderzoek. In de voorbereidingsruimte mag u plaats nemen op een bed en neemt de verpleegkundige een vragenlijst met u door en noteert het telefoonnummer van uw contactpersoon. U wordt aangesloten aan de monitor. Verwijder nagellak of kunstnagel van tenminste 1 wijsvinger. De monitor meet u bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte tijdens en na het onderzoek. U krijgt tevens een infuus dat dient voor de toediening van het kalmerend middel en vocht.

U wordt met bed naar de behandelkamer gereden waar de vragenlijst  nogmaals met u door wordt genomen. Voor het onderzoek ligt u op uw linkerzijde. De sedationist plaatst een mondstuk in uw mond en u krijgt een zuurstofslangetje in de neus. Het slaapmiddel wordt toegediend en zodra u slaapt start het onderzoek.

Na het onderzoek

 • Mag u meestal na 1 tot 1 1/2 uur de uitslaapruimte verlaten.
 • Mag u gewoon eten en drinken. U krijgt na het onderzoek op het scopiecentrum iets te eten en thee of koffie.

 • Is een opgeblazen gevoel en winderigheid normaal.

 • Is uw reactievermogen tot 24 uur na het onderzoek niet optimaal. Het kan namelijk zijn dat u nog slaperig bent na het gebruik van een kalmerend middel.

 • Mag u niet aan het verkeer deelnemen, dus niet zelfstandig met de auto, brommer, scootmobiel rijden, fietsen of zonder begeleiding gaan wandelen.

 • Mag u geen alcohol drinken.

 • Mag u geen belangrijke beslissingen nemen.

 • Mag u niet gaan werken en geen zware lichamelijke werkzaamheden doen.

 • Mag u niet zonder begeleiding met het openbaar vervoer of taxi reizen.

 

Na het onderzoek kunt u wat last hebben van een opgeblazen gevoel en winderigheid door de lucht die tijdens het onderzoek is ingeblazen. Opboeren of winden laten geeft dan vaak verlichting. Ook kan het zijn dat uw keel na het onderzoek tijdelijk wat gevoelig is. Koud drinken of een ijsje kan dit verzachten.
Een endo-echoscopie is een veilig onderzoek. Er kunnen soms toch complicaties optreden. Dit risico neemt iets toe als er tijdens het onderzoek een ingreep wordt uitgevoerd.

Na het wegnemen van weefsel van de alvleesklier is er een klein risico op het ontwikkelen van een (milde) alvleesklierontsteking, infectie of buikpijn van voorbijgaande aard.

Een andere complicatie is een (na)bloeding. Een zeer zeldzame, maar ernstige complicatie, is een scheurtje in de darmwand (perforatie).

 

Complicaties

Krijgt u ernstige buikpijn/braken, zwarte ontlasting, bloedverlies of koorts. Neem direct contact op met het scopiecentrum tel: 088-70 68 450.   

 

Buiten de kantooruren kan u ons bereiken via:

Spoedeisende hulp locatie Roosendaal             tel:  088 – 70 68 889

Spoedeisende hulp locatie Bergen op Zoom     tel : 088 – 70 67 302

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts.

Overige belangrijke zaken

Taalbarrière

Als er sprake is van een (te verwachten) taalbarrière, gaan wij ervan uit dat de patiënt zelf zorgt voor de oplossing van dit probleem.

Pacemaker of ICD

Heeft u een ICD-kastje of een pacemaker? Meldt u dit dan aan uw behandelend arts.

Neurostimulator

Heeft u een neurostimulator, dan dient u de afstandbediening hiervoor mee te nemen naar het onderzoek. Het kan zijn dat het voor het onderzoek nodig is om deze even stop te zetten.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Meldt dit vooraf aan uw behandelend arts.

Stoma

Indien u een stoma heeft, graag de benodigde verzorgingsmaterialen meenemen.

Tandschade

Tijdens het onderzoek beschermen wij uw tanden met een mondstuk. Het is belangrijk dat u eventuele gebitsproblemen vooraf meldt, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Mocht er toch tandschade ontstaan zijn de eventuele kosten van herstel voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek?

Stel ze gerust aan een medewerker van het scopiecentrum, bereikbaar tijdens kantooruren op tel: 088 -70 68 450.

Verhinderd?

Bent u verhinderd op het moment van de afspraak?

Geef dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) door aan het secretariaat van het scopiecentrum, tijdens kantooruren bereikbaar op tel: 088 - 70 68 450.

Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in eerste plaats met degene die u daarvoor verantwoordelijk acht, bijvoorbeeld de arts, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige.

Lost dit gesprek uw probleem niet op dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.
 

09/23

 

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?