Endo-echoscopie (EUS) rectaal

EUS rectaal

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen voor een onderzoek van het weefsel in de endeldarm.

Dit noemen we een endo-echoscopie. Het onderzoek wordt gedaan door een MDL (Maag-Darm-Lever) arts. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd op het scopiecentrum, locatie Roosendaal van het Bravis ziekenhuis.

 

Endo-echoscopie (EUS)

Een endo-echografie (endoscopische echografie) is een onderzoek met behulp van een dunne, flexibele kijker (de endo-echoscoop). Aan het uiteinde van deze speciale endoscoop bevindt zich een klein echo-apparaatje, dit apparaatje zendt geluidsgolven uit. Hierdoor kunnen organen als de darm en de omliggende weefsels en klieren in beeld gebracht worden. Tevens kan de arts tijdens het onderzoek een heel klein stukje weefsel (biopt) of vocht (punctie) weghalen voor microscopisch onderzoek. Het onderzoek duurt gemiddeld 45 minuten, afhankelijk van eventuele ingrepen.

Voorbereiding

Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag normaal eten en drinken op de dag van het onderzoek.

Wat moet u doen bij het gebruik van de volgende medicijnen?

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt, dient u dit tijdens uw afspraak op het spreekuur aan te geven. Tijdens dat spreekuur krijgt u te horen of het nodig is uw bloedverdunners tijdelijk te stoppen en vanaf welke periode. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, overleg dan altijd met uw behandelend arts over stoppen, overbruggingstherapie en INR controle.

Het onderzoek

Op het scopiecentrum krijgt u een klysma en kort daarna volgt het onderzoek. Tijdens het onderzoek ligt u met opgetrokken knieën op uw linkerzijde. De endoscoop wordt voorzichtig ingebracht via uw anus in de endeldarm. Het invoeren van de endoscoop kan een drukkend gevoel of krampen in de buik veroorzaken. Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van lucht om de darm te ontplooien en is het normaal dat u tijdens het onderzoek winden moet laten.

Na het onderzoek

U mag meteen naar huis.

Complicaties

Complicaties doen zich zelden voor. Krijgt u toch ernstige buikpijn, bloedverlies bij de ontlasting of koorts?

 

Neem dan direct contact op met het scopiecentrum:     tel: 088-70 68 450. 

 

Buiten kantooruren kan u ons bereiken via:

De Spoedeisende Hulp locatie Roosendaal                     tel: 088 – 70 68 889

De Spoedeisende Hulp locatie Bergen op Zoom             tel: 088 – 70 67 302

Uitslag

Tijdens de controle afspraak krijgt u de uitslag van het onderzoek te horen.

Overige belangrijke zaken

Taalbarrière:

Als er sprake is van een (te verwachten) taalbarrière, gaan wij ervan uit dat de patiënt zelf zorgt voor de oplossing hiervoor.

Pacemaker of ICD

Heeft u een ICD-kastje of een pacemaker? Meld dit dan vooraf aan uw behandelend arts.

Stoma

Indien u een stoma heeft graag de benodigde verzorgingsmaterialen meenemen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek?

Stel ze gerust aan een medewerker van het scopiecentrum, bereikbaar tijdens kantooruren op

tel. 088 -70 68 450.

Verhinderd?

Bent u verhinderd op het moment van de afspraak?

Geef dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) door aan het secretariaat van het scopiecentrum, tijdens kantooruren bereikbaar op tel. 088 - 70 68 450.

Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Zo nodig kunt u dan meteen een nieuwe afspraak maken.

 

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in eerste plaats met degene die u daarvoor verantwoordelijk acht, bijvoorbeeld de arts, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek uw probleem niet op dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

9/23

 

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?