Fysiek interdisciplinair trainingsprogramma

Inleiding

De revalidatiearts heeft u verwezen voor een trainings en bewegingsprogramma gecombineerd met  educatie voor patiënten met lichamelijke (pijn) klachten. Het programma waar u aan deel mag nemen is specifiek gericht op uw beperkingen. Het is een trainingsprogramma en geen pijnbehandeling.

Voor wie

Voor patiënten die langer dan drie maanden last van spieren of gewrichten hebben en die daardoor problemen hebben in het dagelijks functioneren.

U komt in aanmerking voor het trainingsprogramma als:

  • Alle medische onderzoeken zijn afgerond.
  • U minder afhankelijk wilt worden van medische hulp.
  • U alledaagse handelingen beter wilt leren uitvoeren.
  • U geestelijk en lichamelijk in staat bent om dit programma te volgen.
  • Uw klachten invloed hebben op uw houding en bewegingen en dus op uw activiteiten.

Het trainingsprogramma op uw maat gemaakt

U traint in groepen van maximaal 10 patiënten waarbij u een op maat gemaakt trainingsprogramma krijgt. Om het trainingsprogramma specifiek op uw klachten en mogelijkheden af te kunnen stemmen, heeft u eerst een persoonlijke intake bestaande uit een gesprek en testen met een van de therapeuten gedurende een uur. Na deze intake maakt de therapeut een schema en leert u onder begeleiding een juiste opbouw te maken in uw training. Hierdoor wordt toegewerkt naar een grotere zelfstandigheid in bewegen en trainen.

Het trainingsprogramma

U wordt begeleid door een fysiotherapeut en ergotherapeut. Beiden zijn deskundig op het gebied van bewegen en schenken aandacht aan uw houding, het verbeteren van uw conditie en uw mogelijkheden om activiteiten uit te voeren. Beide therapeuten zijn bij de trainingen aanwezig. De training bestaat uit twee therapiemomenten per week. De ene keer (een uur) doet u een programma waarbij u traint en beweegt. De tweede keer (twee uur) bestaat uit dezelfde training gecombineerd met een bijeenkomst waarbij de therapeuten dieper ingaan op de achtergronden van onder andere gezond bewegen, ontspanning, ergonomie en het doseren van activiteiten.

Geadviseerd wordt om makkelijk zittende kleding aan te doen tijdens de testen en de training.

Start en duur van het programma

De groepen starten om de vijf weken. Na het eerste gesprek start u na maximaal vier weken met het trainingsprogramma. Het programma duurt tien weken en vindt, afhankelijk van de locatie waar u het programma volgt, op vaste tijden plaats. (Roosendaal: maandag en donderdag tussen 15.00 uur en 17.00 uur, Bergen op Zoom dinsdag en vrijdag tussen 14.30 uur en 16.30 uur).

Uw vorderingen

Het revalidatieteam overlegt onder leiding van de revalidatiearts regelmatig over uw vorderingen. Als dat nodig is past het revalidatieteam uw programma aan. De therapeuten bespreken dit gedurende de behandeling met u. De revalidatiearts bespreekt uw vorderingen met u bij het afronden van de behandeling.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze revalidatieprogramma’s? Kijk op de website www.bravisrevalidatie.nl of neem contact op met uw revalidatiearts of een van de therapeuten van het behandelteam via telefoonnummer 088-70 68 225 (Roosendaal) of 088-70 67 310 (Bergen op Zoom)

 

11/19

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?