Ganglion

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de chirurg omdat er bij u een ganglion is geconstateerd. Een ganglion is een goedaardige omkapselde holte die gevuld is met geleiachtig vocht. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de aandoening, het eventuele onderzoek en de behandeling. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw behandeling.

Inleiding

In deze folder vindt u informatie over een ganglion en hoe dat behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Een ganglion

Een ganglion is een goedaardige, omkapselde holte die gevuld is met geleiachtig vocht. Het ganglion ontstaat vanuit een gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Het komt vooral voor aan de pols, maar ook in andere lichaamsdelen kan het voorkomen.

Oorzaken

Voor het ontstaan van een ganglion vindt men niet altijd een aanwijsbare oorzaak.

Mogelijke oorzaken zijn:

 • overbelasting;
 • plaatselijke irritatie van het gewricht of de peesschede;
 • slijtage van het gewricht.

De diagnose

De arts stelt de diagnose naar aanleiding van uw verhaal en lichamelijk onderzoek.

Behandelingsmogelijkheden

Voor behandeling kiest men pas als een ganglion klachten veroorzaakt.

 • Leegzuigen
  De arts prikt het ganglion aan met een naald en zuigt deze leeg. Meestal wordt voor of na het leegzuigen een vloeistof ingespoten die het terugkeren van de ganglion moet voorkomen. Verdwijnt het ganglion niet of komt het terug? Dan kan de arts nogmaals leegzuigen of opereren.
 • Operatie
  De operatie gebeurt poliklinisch onder lokale verdoving of in dagopname op de operatiekamer onder regionale of algehele anesthesie (narcose). Het doel van de operatie is om de ganglion helemaal te verwijderen.                  

Soms krijgt u tijdens de operatie een soort bloeddrukband om die de bloedvaten afklemt, waardoor de arts ‘’bloedleeg’’ kan opereren.

Nabehandeling

Bent u geopereerd aan de hand of de voet? Dan wordt na de operatie meestal een drukverband aangelegd. Dit drukverband mag u na 24 uur verwijderen en een pleister plakken. Na uitwerking van de verdoving, kunt u pijn krijgen. Hiervoor mag u paracetamol gebruiken. Deze koopt u bij apotheek of drogist en wij adviseren u deze pijnstillers voor de operatie alvast in huis te hebben.

 

Met u wordt een afspraak gemaakt waar u de hechtingen laat verwijderen: in het ziekenhuis of bij de huisarts. Het herstel na de ingreep - afhankelijk van de plaats van het ganglion – verloopt meestal vlot en u kunt snel weer uw normale dagelijkse activiteiten oppakken.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's.
Mogelijke complicaties bij de operatie aan een ganglion:

 • nabloeding;
 • wondinfectie;
 • zenuwbeschadiging van de huid, waardoor rond de wond het gevoel meestal tijdelijk gestoord kan raken;
 • terugkeren ganglion (kans 1-40%);
 • posttraumatische dystrofie (zie folder dystrofie). Vooraf kan men niet inschatten of u dit probleem zal krijgen.

Wat te doen bij complicaties

Krijgt u binnen 60 dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met de polikliniek chirurgie van het ziekenhuis.

Contact

De polikliniek chirurgie is te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 088 - 70 67 368.

Heeft u dringende problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag? Dan kunt u buiten kantooruren bellen met de spoedeisende hulp: 

088 - 70 68 889          Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal
088 - 70 67 302          Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of physician assistant.

         

11/23

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?