Geheugenpolikliniek

Inleiding

Omdat steeds meer mensen te maken krijgen met een bepaalde vorm van geheugenproblematiek is de geheugenpolikliniek opgezet.

De geheugenpolikliniek is een samenwerking tussen de GGZWNB, Stichting Groenhuysen en de polikliniek neurologie van het Bravis ziekenhuis. De geheugenpolikliniek van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal. Deze folder geeft u meer informatie over geheugenonderzoek door de geheugenpolikliniek.

Doelgroep

De geheugenpolikliniek is opgezet voor mensen met uiteenlopende geheugenklachten, bijvoorbeeld het zich niet goed meer kunnen herinneren. Ook kan het voorkomen dat mensen uit uw directe omgeving geheugenproblemen signaleren of opmerken dat u meer prikkelbaar of verstrooid bent en zich zorgen maken over de oorzaak en het beloop van de klachten. Een bepaalde mate van vergeetachtigheid hoort bij het ouder worden. Als de geheugenproblemen echter toenemen, is het zinvol hier nader onderzoek naar te doen. Bespreek deze problemen met uw huisarts. Bent u ouder dan 55 jaar en heeft u geheugenklachten? Dan zal de huisarts in overleg met u of uw contactpersoon (familielid/mantelzorger/zaakwaarnemer) u naar de geheugenpolikliniek verwijzen voor geheugenonderzoek.

Doel van geheugenonderzoek

Zowel voor u als voor uw omgeving kan vroegtijdige onderkenning van de problemen veel rust geven. Zo kan worden voorkomen dat u onnodig lang in onzekerheid blijft over de aard en oorzaak van de problemen. Ook kunnen verkeerde verwachtingen vanuit uzelf en vanuit uw omgeving in een vroeg stadium worden bijgesteld. Daarnaast geeft een vroegtijdige diagnose de mogelijkheid om met de gevolgen van eventuele geheugenproblemen om te leren gaan.

Zorgverleners

De geheugenpolikliniek bestaat uit de volgende zorgverleners:

 •      specialist ouderengeneeskunde;
 •      neuroloog;
 •      sociaal psychiatrisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist;
 •      psycholoog.

Onderzoek

Na aanmelding krijgt u een brief toegestuurd met afspraken voor verschillende onderzoeken. Gebruikt u medicijnen? Neem dan uw medicijnenlijst mee.

Het is belangrijk dat uw contactpersoon bij de onderzoeken aanwezig is.

 

De onderzoeken bestaan uit:

 • Sociaal psychiatrisch onderzoek
  Voor dit onderzoek vult u samen met uw contactpersoon een vragenlijst in. Stuur deze zo snel mogelijk op naar het secretariaat van de geheugenpolikliniek. Hiervoor gebruikt u de bijgesloten envelop.

  Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist voert het onderzoek uit. Zij onderzoekt uw geheugenproblemen en kijkt naar de verschillende factoren die hier invloed op kunnen hebben. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

 • Lichamelijk onderzoek
  U krijgt een lichamelijk onderzoek bij de specialist ouderengeneeskunde.
  Dit onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
 • Neurologisch onderzoek
  U krijgt een neurologisch onderzoek bij de neuroloog.
  Dit onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.


Deze onderzoeken gebeuren op dezelfde dag (vrijdag). Het kan zijn dat er een wachttijd is tussen de verschillende onderzoeken. In totaal duren deze onderzoeken (inclusief wachttijd) ongeveer 3 uur.

Na deze onderzoeken krijgt u zo nodig een uitnodiging voor:

 •  MRI of CT- scan van de hersenen;
 •  Uitgebreider neuro-psychologisch onderzoek van 2 uur. Dit gebeurt bij GGZWNB te Roosendaal.

Uitslag

De verschillende zorgverleners bespreken de bevindingen en uitslagen van de onderzoeken met elkaar. Binnen 8 weken krijgt u een gesprek met de neuroloog en/of met de specialist ouderengeneeskunde over de uitslag. Uw huisarts ontvangt hierover schriftelijk bericht. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en het uitslaggesprek krijgt u advies welke stappen u kunt ondernemen. Het kan zijn dat vervolgonderzoek nodig is omdat het beeld onvoldoende duidelijk is. In overleg met u krijgt u via de geheugenpolikliniek een verwijzing naar specialisten of andere hulpverlenende instanties voor verdere begeleiding en behandeling.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de geheugenpolikliniek op 088 - 70 68 535.

 

Deelnemende organisaties geheugenpolikliniek (naast Bravis ziekenhuis)

 

 

02/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?