Glucose belastingtest (Orale glucose tolerantietest) (OGTT)

Doel van het onderzoek

Deze test wordt aangevraagd wanneer er een verdenking bestaat voor (zwangerschaps)diabetes (suikerziekte). Tijdens de test krijgt u een vastgestelde hoeveelheid (75 gram) glucose toegediend. Bloedonderzoek moet uitwijzen of uw lichaam in staat is de glucose goed te verwerken.

Voor het onderzoek

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn, dat wil zeggen dat u na 24.00 uur niet meer mag eten en drinken. Alleen water, thee zonder suiker en koffie zonder suiker en zonder melk zijn toegestaan.

Het onderzoek

U moet voor dit onderzoek een afspraak maken. Het onderzoek zal ruim twee uur duren. Voor een betrouwbaar resultaat is het belangrijk dat u zich tijdens de test zo min mogelijk inspant.

Voor kinderen

Allereerst wordt het glucosegehalte van het bloed vastgesteld door middel van een vingerprik. Aan de hand van deze uitslag wordt bepaald of we verder gaan met de glucose belastingtest.

De glucose belastingtest

  • Er wordt een buisje bloed bij u afgenomen voor de bepaling van de nuchtere glucose.
  • Daarna krijgt u een glucoseoplossing te drinken. Vervolgens moet u twee uur wachten.
  • Het wachten mag in het ziekenhuis, maar u mag eventueel ook naar huis als u geen zware inspanningen verricht.
  • In de 2 uur wachten mag u niets eten of drinken.
  • Na twee uur wordt er weer een buisje bloed bij u afgenomen en is de test klaar. U mag dan naar huis en u mag weer gewoon eten en drinken.

Uitslag van het onderzoek

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan een medewerker van het laboratorium of aan uw behandelend arts.

Accureon klinisch chemisch laboratorium, telefoonnummer 088 - 70 68 230.

 

03/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?