Hartbewaking

Op de afdeling Intensive Care en Hartbewaking van het Bravis ziekenhuis zijn een aantal bedden beschikbaar voor patiënten van de cardioloog die permanente bewaking van het hart nodig hebben. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken op deze afdeling en welke patiënten permanente hartbewaking nodig hebben.

Inleiding

Op de afdeling Intensive Care en Hartbewaking zijn een aantal bedden beschikbaar voor patiënten van de cardioloog die permanente bewaking van het hart nodig hebben. Deze patiënten zijn te ziek om op de reguliere afdeling Cardiologie op te nemen. Gespecialiseerde verpleegkundigen houden de patiënten nauwlettend in de gaten. Zij gebruiken daarbij geavanceerde apparatuur.

Welke patiënten hebben permanente hartbewaking nodig?

Patiënten die:

 • pijn op de borst hebben (angina pectoris).
 • een hartinfarct hebben gehad.
 • last hebben van hartfalen (decompensatio cordis).
 • hartritmestoornissen hebben, bijvoorbeeld atriumfibrilleren.
 • een behandeling krijgen van ritmestoornissen door middel van een gecontroleerde toegediende elektrische shock onder narcose (cardioversie).
 • een ontsteking van het hartzakje hebben (pericarditis).
 • een ontsteking van de binnenkant van het hart en de kleppen hebben (endocarditis).
 • een uitwendige pacemaker hebben. In afwachting van spontaan herstel van het eigen ritme, of tot er een inwendige pacemaker geïmplanteerd kan worden.
 • vanuit het Amphia in Breda overgeplaatst zijn na een dotterbehandeling.
 • een hartoperatie hebben gehad, maar nog niet voldoende hersteld zijn.
 • wachten op een hartoperatie of dotterbehandeling en te instabiel zijn om op de afdeling Cardiologie te worden verpleegd.

Cardiologen

De cardiologen lopen elke dag ’s ochtends visite bij hun patiënten en bespreken de voortgang met de verpleegkundigen en eventuele medebehandelaars zoals een longarts of internist. Zodra de cardioloog het verantwoord vindt, krijgen patiënten fysiotherapie.

Verder kunt u ook een diëtist, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger tegenkomen. Al naar gelang de behoefte kunnen andere hulpverleners ingeschakeld worden.

Folders

Op de afdeling is een ruim assortiment folders beschikbaar over behandelingen en onderzoeken die met het hart te maken hebben. Vraag er gerust naar.

Bezoektijden

Bezoektijden voor bezoekers:

Van 14.00 - 15.00 uur: Maximaal 2 naasten *
Van 16.00 uur - 20.00 uur: Maximaal 2 bezoekers
*De patiënt bepaalt zelf wie de naaste(n) zijn.


Tussen 15.00 en 16.00 uur is er geen bezoek ivm overdracht.

Goed om te weten: 

 • In overleg met de verpleegkundige kan van de bezoektijden worden afgeweken.
 • In verband met infectiegevaar zijn bloemen en/of planten op de Intensive Care of Hartbewaking niet toegestaan.
 • Kinderen zijn welkom, maar alleen na overleg met de dienstdoende verpleegkundige.

Route

U vindt de afdeling Intensive Care en Hartbewaking in het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal, op de eerste verdieping. Volg de borden Intensive Care en Hartbewaking. De afdeling bevindt zich aan het eind van de gang, voorbij route nr. 80.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de verpleegkundige of cardioloog.

De afdeling Intensive Care en Hartbewaking is te bereiken via telefoonnummer 088 - 70 68 600.

02/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?