Hersen-receptor scintigrafie (IBZM-scan)

Inleiding

U bent door uw arts naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde verwezen voor een hersen-receptor scintigrafie (IBZM-scan). Een medisch nucleair werker begeleidt u tijdens dit onderzoek. 

Wat is een IBZM-scan?

Een IBZM-scan is een onderzoek waarbij foto’s worden gemaakt van de hersenen. 

U krijgt een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend. Deze radioactiviteit wordt langzaam opgenomen in bepaalde delen van de hersenen, waarna dit deel kan worden afgebeeld. Aan de hand hiervan kan de arts vaststellen of u de ziekte van Parkinson heeft, of een aanverwante ziekte. De radioactiviteit verdwijnt daarna weer snel uit uw lichaam. Het stralingsrisico is verwaarloosbaar klein. 

Voorbereiding

U haalt een aantal dagen voor het onderzoek op de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde 4 capsules Kaliumjodide op. U neemt per keer 1 capsule in met water op volgende tijdstippen: 

  • de dag vóór het onderzoek om 8.00 uur en 18.00 uur  
  • de dag van het onderzoek om 8.00 uur en na het onderzoek om 18.00 uur 

Heeft u de capsules nog niet opgehaald? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling via onderstaand telefoonnummer.  

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. 

U krijgt door middel van een injectie in een ader van uw arm een radioactieve stof toegediend. De foto’s worden ongeveer 2 uur later gemaakt. Na de injectie hoort u het tijdstip waarop u zich weer moet melden. De tussentijd is nodig omdat de hersenen de radioactieve stof langzaam opnemen. In de tussentijd mag u de afdeling en het ziekenhuis verlaten. Bij terugkomst meldt u zich weer en neemt u plaats in wachtkamer 2. Deze wachtkamer is alleen bestemd voor mensen die ingespoten zijn met een radioactieve vloeistof. Tijdens het maken van de foto's ligt u op een onderzoektafel met uw hoofd in een hoofdsteun. Om het hoofd zo stil mogelijk te houden, krijgt u een bandje over het voorhoofd. De gammacamera komt tot vlak boven uw hoofd en draait stapsgewijs eenmaal rond uw hoofd. Dit duurt ongeveer drie kwartier. 

Hierna is het onderzoek klaar en mag u weggaan. 

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw arts bij uw eerstvolgende afspraak. Ligt u in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. 

Attentie

Bent u (misschien) zwanger? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of voor het onderzoek. De arts bekijkt dan zorgvuldig of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding? Meld dit dan. De arts geeft u dan advies. Meestal is dat 24 uur de borstvoeding stoppen. 

Route

De afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping. De afdeling is het best bereikbaar via de hoofdingang.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is de afdeling bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de arts, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.
 

04/24

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?