Het sparen van de bloedvaten; venepreservatie

Inleiding

U heeft een verminderde nierfunctie en bent onder behandeling van de nefroloog. Mogelijk moet u over enige tijd gaan dialyseren. Voor die toekomstige behandeling is het nu al van belang dat de bloedvaten in uw armen zoveel mogelijk gespaard/ontzien worden. De medische term hiervoor is venepreservatie.

Hoe werkt dialyse?

Er zijn twee vormen van dialyse: 

  • Peritoniaal dialyse
  • Hemodialyse

 

In de fase die vooraf gaat aan de daadwerkelijke dialyse bespreekt de verpleegkundige alle aspecten van beide vormen en maakt u samen met de nefroloog een keuze.

Bij buikspoeling is er geen directe toegang tot de bloedbaan nodig. Dan zorgen de kleine bloedvaatjes in het buikvlies voor de filtering van afvalstoffen.

Bij hemodialyse is er wel een toegang tot de bloedbaan nodig. Er wordt dan bloed uit een ader gehaald en door middel van een lijn naar de kunstnier gepompt en weer teruggegeven aan het lichaam.

Venepreservatie

Vanaf het moment dat bekend is dat u een verminderde nierfunctie heeft en de kans bestaat dat u moet gaan dialyseren is het van belang dat u uw bloedvaten in de armen zoveel mogelijk spaart/ontziet. Laat u daarom niet meer in uw armen prikken, maar bovenop de hand of in de voet. Voor zowel buikspoeling als hemodialyse is het noodzakelijk de bloedvaten in uw armen te ontzien. Het kan namelijk zijn dat u start met buikspoeling, maar later toch over moet op hemodiayse waarbij dus wel een directe toegang tot de bloedbaan nodig is.

AV-fistel (arterioveneuze fistel/shunt)

Indien u hemodialyse krijgt en dus een goede toegang tot de bloedbaan nodig heeft moet er een AV-fistel worden aangelegd. Dit gebeurd door middel van  een kleine operatie, waarbij een ader (vene) wordt aangesloten op een slagader (arterie). Deze verbinding is nodig om de ader te laten ontwikkelen tot een groot bloedvat waar een grote bloedstroom doorheen gaat, zodat deze ader bij voorkeur met 2 naalden kan worden aangeprikt. Het slagen van deze operatie is afhankelijk van de kwaliteit van de beschikbare vaten in uw arm.

Av

Waarschuwingskaart/prikpaspoort venepreservatie

In het Bravis ziekenhuis zijn alle betrokken hulpverleners bekend met de venepreservatie. Toch kunt u met iemand te maken krijgen die hier niet mee bekend is. Overhandig dan de waarschuwingskaart/het prikpaspoort. Hierop staat kort uitgelegd het hoe en waarom van venepreservatie. U krijgt de waarschuwingskaart/het prikpaspoort van uw nefroloog of van de dialyseverpleegkundige. Heeft u geen kaart gekregen, vraag er dan naar bij een volgend bezoek. Wij willen met de kaart/het paspoort bereiken dat u en de medewerkers van het ziekenhuis alert zijn met betrekking tot venepreservatie.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen?

Neem dan contact op met het dialysecentrum tel: 088 – 70 68 333.

 

03/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?