Hoofdpijncentrum

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling vanwege chronische hoofdpijnklachten. Speciaal voor patiënten met chronische hoofdpijnklachten is er het hoofdpijncentrum.

Inleiding

Het hoofdpijncentrum is een gespecialiseerd centrum voor hoofdpijnpatiënten dat valt onder het specialisme neurologie. Kenmerkend voor dit centrum is de nauwe samenwerking tussen neuroloog, hoofdpijnverpleegkundige, manueel therapeut en psycholoog. Samen vormen zij het hoofdpijnteam.

Voor wie is het hoofdpijncentrum?

Het hoofdpijncentrum is bedoeld voor patiënten met chronische hoofdpijnklachten die het dagelijks functioneren belemmeren en waarbij therapie tot nu toe onvoldoende effect heeft.

Werkwijze hoofdpijncentrum

Voor een afspraak bij het hoofdpijncentrum heeft u een verwijzing van een arts nodig. Dit kan uw huisarts zijn maar ook een medisch specialist. Zodra wij deze verwijzing hebben ontvangen, krijgt u vragenlijsten en een hoofdpijndagboek toegestuurd. De vragenlijsten vult u in en stuurt u terug naar het hoofdpijncentrum. Het hoofdpijndagboek vult u dagelijks in en neemt u mee naar uw eerste afspraak. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten krijgt u een afspraak die voor u het meest geschikt is.

Eerste bezoek

Op de dag van de afspraak meldt u zich bij de polikliniek neurologie. Als eerste heeft u een afspraak bij de hoofdpijnverpleegkundige. Zij bespreekt met u de vragenlijst en het hoofdpijndagboek. Ook meet zij bij u de bloeddruk. Meteen na uw bezoek brengt de hoofdpijnverpleegkundige de neuroloog op de hoogte van haar bevindingen. Aansluitend gaat u zelf naar de neuroloog. De neuroloog gaat verder in op uw hoofdpijnklachten en doet neurologisch onderzoek. Op grond van de bevindingen stelt de neuroloog een diagnose en geeft u een behandeladvies. Soms is aanvullend onderzoek nodig. De neuroloog zal dit dan met u bespreken. Mogelijk volgt aansluitend een afspraak bij de manueel therapeut.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Neem dan uw medicijnlijst mee. U kunt deze opvragen bij uw apotheek.

Meerdere zorgverleners

Hoofdpijn kan door zeer veel factoren ontstaan en in stand worden gehouden. Dit kunnen factoren zijn die u zelf opmerkt zoals stress, verhoogde spierspanning, nekklachten of andere klachten van het bewegingsapparaat. Maar er kunnen ook factoren meespelen die u zelf niet opmerkt. Onbewust kunnen psychologische oorzaken hoofdpijn in stand houden.

Daarom kan het van belang zijn dat ook andere zorgverleners zoals psycholoog en manueel therapeut bij het onderzoek en de behandeling betrokken zijn.

Behandeling

In overleg met u bepaalt de neuroloog wat de beste behandeling is van uw hoofdpijnklachten. Daarbij kan het gaan om een behandeling met medicijnen, maar ook begeleiding door andere zorgverleners kan zinvol zijn.

Vervolgtraject

Afhankelijk van de gestelde diagnose en voorgestelde behandeling bespreken we ook het vervolgtraject met u. Dit kan plaatsvinden via de huisarts, maar het kan ook binnen het hoofdpijncentrum. De huisarts ontvangt altijd per brief informatie over het besproken vervolgtraject.

Is het vervolgtraject binnen het hoofdpijncentrum? Dan krijgt u na het eerste bezoek een afspraak voor controle bij de hoofdpijnverpleegkundige of de neuroloog.
Zij bespreken hoe het met uw hoofdpijn gaat en of de behandeling aanslaat. U kunt voor de controleafspraak op de polikliniek neurologie komen of u kunt een belafspraak krijgen.
De hoofdpijnverpleegkundige of neuroloog neemt dan op een afgesproken tijdstip telefonisch contact met u op.

Verwachtingen

Uit ervaring weten we dat patiënten vaak hoge verwachtingen hebben van een

behandeling tegen hoofdpijn. Het hoofdpijnteam zal niet altijd aan uw verwachtingen kunnen voldoen. Hoofdpijn is een aandoening waar patiënten meestal een bepaalde aanleg voor hebben. Het komt bijvoorbeeld voor in de familie. De hoofdpijn helemaal wegnemen zal vaak niet lukken. Als hoofdpijnteam streven wij naar het verminderen van de hoofdpijnklachten

en het beter leren omgaan met de hoofdpijn. Hierbij maken wij gebruik van verschillende behandelingen met en zonder medicijnen. Als hoofdpijnteam proberen wij met u in alle openheid te praten over uw mogelijkheden. Als wij geen nieuwe mogelijkheden zien in uw behandeling, zullen wij dat aangeven. Gelukkig zijn er vaak nog voldoende aanknopingspunten om de hoofdpijnklachten te behandelen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de secretaresse van het hoofdpijncentrum. Het hoofdpijncentrum is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 - 70 68 535.

Meer informatie

www.hoofdpijncentra.nl

www.hoofdpijnpatienten.nl

 

03/21

 

 

    

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?