Huishoudelijk reglement PAAZ

U bent opgenomen op de PAAZ van het Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom. We wonen samen met een aantal mensen op dezelfde afdeling. Het is daarom belangrijk dat er bepaalde regels zijn, zodat iedereen zich daar zo prettig mogelijk bij voelt.

Inleiding

We wonen samen met een aantal mensen op dezelfde afdeling. Het is daarom belangrijk dat er bepaalde regels zijn, zodat iedereen zich daar zo prettig mogelijk bij voelt.

Afspraken

In de gang naast de teamruimte hangt een beeldscherm waarop u kunt zien wanneer u een afspraak heeft met een behandelaar. In verband met privacy schakelen we het scherm na 17.00 uur uit.

Slaapkamers

De slaapkamers zijn in principe tussen 08.00 uur en 22.00 uur niet in gebruik. Andere afspraken hierover zijn mogelijk in overleg met de verpleging. U moet er zelf voor zorgen dat uw kamer en bed netjes achterblijven. Eén keer per week op woensdag vragen wij aan u om uw bed te verschonen. Kaarten e.d. mag u alleen op de daarvoor bestemde prikborden hangen.

Kleding

In principe geeft u de was mee aan uw familie. De familie of u kan uw was in het weekend zelf doen. Als het noodzakelijk is, kan u op de afdeling wasmachine, strijkijzer en strijkplank gebruiken.

Medicatie

Bij opname starten we met medicatie vanuit het door u meegebrachte medicatieoverzicht en eventuele aanpassingen door uw behandelend arts. Na elke maaltijd krijgt u de medicatie in de medica. Daar moet u ook uw medicatie innemen.

Avondmedicatie geven we niet vroeger dan 21.45 uur en niet later dan 01.00 uur tenzij anders voorgeschreven. Eigen medicatie kan, na medicatieverificatie, mee terug gegeven worden naar huis.

Alcohol en drugs

U mag geen alcohol of drugs op de afdeling gebruiken. Deze mogen ook niet meegenomen worden naar de afdeling.

Rookvrij Bravis

Er mag niet meer gerookt worden in de gebouwen en op de omliggende terreinen van alle locaties van het Bravis ziekenhuis. Alle patiënten moeten zich aan het rookverbod houden. Ook op de PAAZ/MPU mag u nergens meer roken.

Op het ziekenhuisterrein zijn plattegronden, borden en tegels met het logo Bravis Rookvrij en Rookvrije Generatie. Deze borden geven aan waar de rookvrije zone begint en eindigt en wijzen iedereen op ons rookvrije beleid.

Fotoapparatuur

In verband met privacy mogen er geen foto’s op de afdeling gemaakt worden. In verband met de overzichtelijkheid van de afdeling bewaken we de ruimte bij de balie door een videocamera.

Geluidsapparatuur

In de huiskamer kan in onderling overleg en volgens therapieafspraken gebruik worden gemaakt van de aanwezige geluidsapparatuur.

Telefoneren

U mag bellen op uw eigen slaapkamer. Tijdens de therapie en tijdens de maaltijden verwachten wij dat u uw telefoon uitschakelt/stil zet.

Bezoek

Dagelijks van 18.30 uur tot 20.00 uur. In het weekend ook van 14.00 uur tot 16.00 uur. In principe ontvangt u geen bezoek in de slaap- en huiskamer. U kan bijvoorbeeld uw bezoek ontvangen in Bravis Plaza van het ziekenhuis. Bezoek in de slaapkamer is alleen bij uitzondering toegestaan, in overleg met de verpleegkundige.

Weekendverlof

Het eerste weekend van uw opname blijft u op de afdeling. Verder verloopt het weekendverlof in overleg met het verpleegkundig team. Uitgangspunt is dat het verlof past binnen uw behandeling. Het weekendverlof begint op zaterdag na het gezamenlijk ontbijt en eindigt op zondag om 19.00 uur.

Corveetaken

Iedere week verdelen we corveetaken in de groep tijdens de weekendevaluatie op maandagochtend. Deze taken zijn o.a. inkopen voor broodmaaltijden, vaatwasser in- en uitruimen, tafels dekken. Alle corveetaken hebben een therapeutisch karakter.

Dagprogramma

Van maandag tot en met vrijdag is er een vast dagprogramma waaraan u deelneemt tenzij we iets anders met u hebben afgesproken. In het weekend is er geen therapie.

Bedtijden

In verband met de rust op de afdeling vragen wij u door de week om 23.30 uur op bed te liggen.

Aansprakelijkheid

Het ziekenhuis c.q. de afdeling stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding, geld, sieraden en andere kostbaarheden of beschadiging hiervan. Wij raden u aan waardevolle eigendommen thuis te laten of te bewaren in het daarvoor bestemde kluisje in de kledingkast van uw slaapkamer.

 

01/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?