Intensive Care opname

Inleiding

Patiënten met een Intensive Care opname zijn ernstig ziek. Lichaamsfuncties of organen die van levensbelang zijn, werken niet of onvoldoende. Speciaal opgeleide Intensive Care verpleegkundigen behandelen en verplegen de patiënten. Speciale apparatuur bewaakt de bedreigde lichaamsfuncties. Soms neemt een apparaat een lichaamsfunctie over of stuurt deze bij. Meestal is het nodig de patiënt tegelijkertijd te ondersteunen met medicijnen. Soms worden patiënten tijdens hun behandeling kunstmatig in slaap gehouden en beademd. Het is mogelijk dat Intensive Care verpleegkundigen acuut in moeten grijpen. Bijvoorbeeld om een patiënt op de afdeling te reanimeren.

Aandacht voor de patiënt

Bij een Intensive Care opname maakt men voor de behandeling en bewaking van de patiënt gebruik van veel apparaten. Deze apparaten maken geluiden of geven lichtsignalen. De patiënt is met diverse snoeren, slangen en pompen aan deze apparaten verbonden. Patiënten en bezoekers ervaren de afdeling Intensive Care en Hartbewaking daardoor als een futuristische afdeling. De medische techniek speelt een grote rol in de ondersteuning en registratie van een aantal lichaamsfuncties, maar de patiënt zelf wordt niet uit het oog verloren. De Intensive Care verpleegkundigen verzorgen en observeren de patiënt zorgvuldig.

Hulpverleners

Tijdens de opname krijgt de patiënt te maken met o.a. de volgende hulpverleners:

 •      De intensivist (regiebehandelaar).
 •      Medisch specialisten (medebehandelaar).
 •      Intensive Care verpleegkundigen.
 •      Voedingsassistenten.
 •      Fysiotherapeuten.
 •      Geestelijk verzorger.

De intensivist

Een intensivist coördineert 24 uur per dag de medische zorg voor Intensive Care patiënten. Een intensivist is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de intensieve zorg. Meestal is dat een internist of een anesthesioloog. De intensivist bespreekt regelmatig de toestand van elke patiënt met andere hulpverleners en specialisten.

De  Intensive Care verpleegkundige

Een Intensive Care verpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg van een à twee patiënten en speelt een belangrijke rol bij de verpleging, verzorging en observatie van de patiënt. De Intensive Care verpleegkundige begeleidt de patiënt en zijn familie. Een goede communicatie en het verlenen van nazorg zijn hierbij erg belangrijk. De Intensive Care verpleegkundige werkt ook nauw samen met de andere betrokken afdelingen.

Bezoektijden

Bezoektijden voor bezoekers:

Van 14.00 - 15.00 uur: Maximaal 2 naasten *
Van 16.00 uur - 20.00 uur: Maximaal 2 bezoekers
*De patiënt bepaalt zelf wie de naaste(n) zijn.


Tussen 15.00 en 16.00 uur is er geen bezoek ivm overdracht.

Goed om te weten: 

 • In overleg met de verpleegkundige kan van de bezoektijden worden afgeweken.
 • In verband met infectiegevaar zijn bloemen en/of planten op de Intensive Care of Hartbewaking niet toegestaan.
 • Kinderen zijn welkom, maar alleen na overleg met de dienstdoende verpleegkundige.

Route

U vindt de afdeling Intensive Care in Bergen op Zoom op de eerste verdieping afdeling F1. Deze vindt u door via de centrale hal de lift te nemen naar de eerste verdieping.

De afdeling Intensive Care/Hartbewaking in Roosendaal bevindt zich op de eerste verdieping. Volg de borden Intensive Care en Hartbewaking. De afdeling bevindt zich aan het eind van de gang, voorbij route nr. 80.

Contact

De afdeling Intensive Care in Bergen op Zoom is telefonisch te bereiken via 088 70 67 469.

De afdeling Intensive Care en Hartbewaking in Roosendaal is telefonisch te bereiken via 088 70 68 600.

Gelieve niet te bellen tussen 08.00 en 10.00 uur i.v.m. de verzorging van de patiënten. Een goede informatievoorziening over de toestand van de patiënt is belangrijk. Om te voorkomen dat veel mensen naar de afdeling bellen, is het beter dat er namens de familie van de patiënt iemand optreedt als contactpersoon.

Folders

Er zijn verschillende folders beschikbaar op de afdeling:

 •      Dagboek van de Intensive Care opname
 •      Uw herstel na een Intensive Care opname
 •      Nazorg Intensive Care

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de Intensive Care verpleegkundige. U kunt ook een afspraak maken met de intensivist.

Meest gestelde vragen

 1. Liggen alle patiënten in coma?
 2. Kunnen patiënten ons horen terwijl zij in coma of onder narcose zijn?
 3. De patiënt voelt koud aan en heeft alleen maar een dun dekentje. Kan dit wel?
 4. Wat betekenen al die lijntjes en cijfertjes op de bewakingsmonitor?
 5. Hoe krijgen de patiënten te eten?
 6. Hoe gaat men om met orgaandonatie?

 

1. Liggen alle patiënten in coma?

Nee, een enkele patiënt ligt in coma. Coma is een toestand van bewusteloosheid waarbij de patiënt niet gewekt kan worden. Er zijn verschillende oorzaken voor. De meeste patiënten met een Intensive Care opname worden kunstmatig in slaap (narcose) gehouden met medicijnen. Die patiënten zijn zeer ernstig ziek en hebben beademing nodig. De meeste patiënten worden geleidelijk aan weer wakker nadat de slaapmedicatie is gestopt.

 

2. Kunnen patiënten ons horen terwijl zij in coma of onder narcose zijn?

Dat is niet bekend. De ervaring is dat mensen zich na het ontwaken vaak niets meer van deze periode kunnen herinneren. Toch kunt u het beste gewoon tegen uw naaste praten.
Praat over alledaagse dingen of over zaken waar u op dat moment mee bezig bent.
Ook kunt u uw naaste gewoon omhelzen en/of aanraken.

 

3. De patiënt voelt koud aan en heeft alleen een dun dekentje. Kan dit wel?

Patiënten met een Intensive Care opname hebben vaak koorts. Het is dan belangrijk ze niet te warm met veel dekens af te dekken. Door hun slechte lichamelijke toestand voelen zij ondanks de koorts koud aan.

 

4. Wat betekenen al die lijntjes en cijfertjes op de bewakingsmonitor?

Op de bewakingsmonitor ziet u bijvoorbeeld het hartritme, de bloeddruk en de ademhalingsfrequentie. Het personeel van de Intensive Care weet wat deze gegevens betekenen. Bij een belangrijk alarmsignaal reageren zij direct.

 

5. Hoe krijgen de patiënten te eten?

De patiënten zijn in de meeste gevallen te ziek om zelf te eten en te slikken.
Veel patiënten krijgen daarom vloeibare voeding rechtstreeks in de maag via een dunne slang (sonde). Deze voeding bevat alle belangrijke voedingsstoffen die de patiënt nodig heeft. Verdraagt een patiënt geen vloeibare voeding? Dan krijgt de patiënt in water opgeloste voedingsstoffen via een infuus. De voedingsstoffen komen zo direct in het bloed.

 

6. Hoe gaat men om met orgaandonatie?

Bij elk overlijden in het ziekenhuis is er aandacht voor orgaandonatie. Dit heeft op de behandeling van een Intensive Care patiënt geen enkele invloed. Bij orgaandonatie gelden er wettelijke richtlijnen en zorgvuldige procedures. De Intensive Care verpleegkundige bespreekt de orgaandonatie met de familie als hier aanleiding voor is. Het Bravis ziekenhuis heeft een samenwerkingsverband met de stichting Eurotransplant. Deze stichting heeft een coördinerende functie rondom orgaantransplantatie. Het ziekenhuis werkt ook samen met het Erasmus MC in Rotterdam.

 

11/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?