Isolatieverpleging van uw kind

Inleiding

Uw kind ligt in een isolatiekamer. Isolatie betekent “apart van anderen”.

Verpleging in isolatie kan noodzakelijk zijn omdat:

  • Uw kind (mogelijk) een besmettelijke bacterie of virus bij zich draagt. Deze mag zich niet verspreiden naar andere patiënten en medewerkers (bron isolatie).
  • Uw kind weinig of geen weerstand heeft. Hierdoor is uw kind extra bevattelijk voor besmettelijke ziekten (beschermende isolatie).

Het verblijf in een isolatiekamer

Uw kind mag de kamer niet verlaten. Is dit toch noodzakelijk voor onderzoek of operatie, dan nemen wij daarvoor maatregelen. De deuren naar de eventuele sluis en gang mogen niet open staan. Bij een beschermende isolatie kunnen de maatregelen iets anders zijn, afhankelijk van de situatie. Afhankelijk van de reden van de isolatie trekken medewerkers en specialisten bij het naar binnen gaan van de isolatiekamer de noodzakelijke beschermingsmiddelen aan. Op de isolatiekaart aan de buitenkant van de (sluis)deur, leest u welke maatregelen dit zijn.

Ouders

U mag als ouder dag en nacht bij uw kind op de kamer blijven. Dit noemen we “Rooming-in”.

Is uw kind besmet? Dan kunt u ook drager van het virus of de bacterie worden en zelf ziek worden. Wij beschouwen u daarom tijdens de besmettelijke periode van uw kind ook als mogelijk besmettelijk. U bent dan beperkt in uw bewegingsvrijheid en er zijn beschermende maatregelen nodig.

Het is belangrijk om bij het verlaten van de kamer altijd uw handen te desinfecteren.

 

Broertjes en zusjes

Broertjes en zusjes mogen op bezoek komen, maar moeten altijd de handen desinfecteren bij het verlaten van de kamer. Door dit bezoek lopen zij wel de kans drager van het virus of de bacterie te worden en mogelijk zelf ziek te worden en/of anderen te besmetten. Let er op dat broertjes en zusjes tijdens het bezoek de kamer niet mogen verlaten.

Ander bezoek

Omdat bacteriën en virussen via verschillende manieren kunnen worden overgedragen, is het belangrijk dat ook het bezoek de voorgeschreven beschermingsmiddelen draagt en bij vertrek de handen desinfecteert. Bij het dragen van een beschermend masker is het belangrijk dat deze goed aansluit op het gezicht, zodat alle ingeademde lucht door dit masker gaat. Vermijd bezoek van mensen met een verminderde weerstand en zuigelingen. Mensen met een infectie mogen NIET op bezoek komen.

 

Krijgt uw kind bezoek van mensen die ook bij andere patiënten in het ziekenhuis op bezoek willen gaan? Let dan goed op het volgende:

  • Is uw kind besmet? Dan moet het bezoek uw kind als laatste bezoeken voordat zij het ziekenhuis verlaten.
  • Ligt uw kind in beschermende isolatie? Dan moet het bezoek uw kind als eerste bezoeken en daarna pas andere patiënten.

Gebruik van de faciliteiten van de afdeling Kind & Jeugd en ziekenhuis

Wij vragen u uitsluitend gebruik te maken van het sanitair op de kamer van uw kind. Het is verder niet toegestaan om op de afdeling of elders in het ziekenhuis in andere ruimten te verblijven. Dit voorkomt besmettingsgevaar voor andere patiënten en medewerkers.

Bij contact-, druppel- en contact/druppelisolatie is het wel toegestaan dat u zelf koffie/thee haalt op de Plaza, maar ga daarna direct terug naar de kamer van uw kind.

Desinfecteer altijd uw handen bij het verlaten van de kamer!

Speelgoed en speelkamer

Uw kind mag gerust eigen speelgoed op de kamer hebben. Dit speelgoed moet dan wel op de kamer blijven. U en uw kind mogen niet naar de speelkamer op de afdeling. U kunt altijd aan een verpleegkundige of pedagogisch medewerker speelgoed uit de speelkamer vragen voor uw kind. Dit speelgoed wordt dan na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd.

Wasgoed

U kunt het wasgoed van uw kind mee naar huis nemen, verpakt in een afgesloten plastic zak. Wij adviseren om deze was thuis zo snel mogelijk in de wasmachine te wassen op 60 graden.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat geïsoleerde verpleging voor uw kind en voor uzelf niet prettig is, maar alleen op deze manier is het mogelijk om besmetting van uw kind,  andere patiënten of medewerkers te voorkomen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de behandelend arts of aan de verpleegkundigen van de afdeling. Zij staan u graag te woord.

 

11/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?