Veiligheid en welbevinden van patiënten op de spoedeisende hulp

Inleiding

Het Bravis ziekenhuis vindt de veiligheid en het welbevinden van zijn patiënten belangrijk. Wij letten op de veiligheid door alert te zijn op signalen.

Signaleringsformulier

Voor alle patiënten op de spoedeisende hulp van het Bravis ziekenhuis wordt een signaleringsformulier ingevuld. In de meeste gevallen is dit een formaliteit. Door gebruik te maken van dit formulier hoopt het Bravis ziekenhuis probleemsituaties vroegtijdig te herkennen. Hierdoor kan zo nodig gezocht worden naar de juiste hulp.

Meldcode

Soms zijn er signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Het Bravis ziekenhuis is dan wettelijk verplicht om de Meldcode na te leven.

De meldcode helpt de zorgverlener bij vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Met de meldcode kan een zorgverlener namelijk bepalen of er voldoende hulp ingezet kan worden en/of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis.

 

In sommige situaties doet de zorgverlener een zogeheten Kindcheck; we vragen dan aan volwassen patiënten of er ook kinderen in het gezin zijn. Bij een positieve Kindcheck gaat er automatisch een melding naar Veilig thuis. Zij nemen dan contact met u op.

Het kan ook voorkomen dat we een zogeheten Mantelzorgcheck doen; dan vragen we aan volwassen patiënten of hij/zij mantelzorger is.

Kinderen op de spoedeisende hulp

Elk kind tot 12 jaar dat op de spoedeisende hulp komt, wordt helemaal onderzocht. Dit staat los van de klachten die uw kind heeft. Dit onderzoek wordt ook wel het Top-Teen onderzoek genoemd. In het Top-Teen onderzoek wordt bekeken hoe een kind zich ontwikkelt, hoe het kind is verzorgd en of het kind letsels heeft, zoals bijvoorbeeld blauwe plekken.

SIP-commissie

Soms willen we onze zorgen delen met een andere hulpverlener. Daarom kan bij het invullen van het signaleringsformulier aan u worden gevraagd of wij onze zorgen mogen bespreken binnen de SIP-commissie (SIP staat voor Signalering, Interventie en Preventie). Deze commissie gaat over zorg en veiligheid rondom het kind en komt elke zes weken bij elkaar. In deze commissie zitten ook externe partijen zoals Veilig thuis, het consultatiebureau en de GGD jeuggezondheidszorg.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de desbetreffende aandachtsfunctionaris:

  • Kindermishandeling / Huiselijk geweld

Angélique de Bakker, tel.nr: 06-51682197 (alleen op dinsdag)

sip@bravis.nl

  • Kindermishandeling / Huiselijk geweld

Nikki Huijbregts, tel.nr: 06-20483705 (alleen op dinsdag)

sip@bravis.nl

  • Kindermishandeling / Huiselijk geweld (aandachtsgebied kwetsbare zwangere)

Brigitte Rovers, tel.nr: 06-30047845

b.rovers@bravis.nl

  • Ouderenmishandeling

Maartje Kuipers, tel.nr: 088 - 70 67 852

m.huijskens@bravis.nl

 

05/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?