Kindonderzoek

U bent samen met uw kind bij de kinderrevalidatiearts van het Bravis ziekenhuis geweest. Hier is de keuze gemaakt om uw kind te laten deelnemen aan het kindonderzoek. Deze folder informeert u over het kindonderzoek.

Algemeen

U bent samen met uw kind naar de kinderrevalidatiearts geweest. Hier is de keuze gemaakt om uw kind te laten deelnamen aan het kindonderzoek.

Dit is een traject van circa vijf weken waarin onderstaand team de ontwikkeling van uw kind in kaart brengt.

Het team bestaat uit:

 • Kinderrevalidatiearts (coördinator van het team)
 • Kinderfysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Medisch maatschappelijk werkende
 • Medisch psycholoog

Doel

Het doel van het kindonderzoek is:

 • In kaart brengen welke hulpvragen er zijn.
 • In kaart brengen hoe de motorische-, taal-, spel- en sociaal emotionele ontwikkeling verloopt van uw kind.
 • Advies geven of er therapie nodig is. En zo ja, welke en waar deze het beste kan plaatsvinden.
 • Als uw kind al therapie heeft, wordt bekeken of daarop aanvullingen nodig zijn.
 • Eventueel volgen er adviezen gericht op de hulpvragen.

Inhoud

Het kindonderzoek bestaat uit diverse onderdelen:

 • Voorafgaand aan het kindonderzoek wordt er externe verslaglegging opgevraagd van betrokkenen.
 • Vraaggesprek waarin samen met u en uw kind de hulpvragen bepaald worden.
 • Onderzoek  van de verschillende ontwikkelingsgebieden d.m.v. testen, observaties en vragenlijsten.
 • Gesprekken met u en uw kind over de verschillende ontwikkelingsgebieden.
 • Nabespreking door de teamleden
 • Afsluitend gesprek met u en de kinderrevalidatiearts over de resultaten en het advies.

Het onderzoek

De afspraken worden zoveel mogelijk in bloktijden gepland. Dat wil zeggen dat er afspraken met elkaar gecombineerd worden. Zo kan bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie en logopedie achter elkaar gepland worden.

De intake van bovenstaande paramedici zal gezamenlijk plaatsvinden.

Praktisch

 • Laat uw kind kleding aantrekken waarin het zich makkelijk kan bewegen;
 • Neem eventueel een filmpje van uw kind mee waarop vaardigheden te zien zijn die hij/zij mogelijk niet laat zien tijdens de observatie maar wel beheerst bijvoorbeeld praten, spelen, bewegen;

Ten slotte

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling revalidatie van Bravis ziekenhuis, telefoonnummer: 088 70 68 225 of e-mail: poli.revalidatieplanning@bravis.nl

 

05/22

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?