Legitimatie en registratie BSN

Komt u voor een afspraak op de polikliniek, voor een röntgenfoto of voor spoedeisende hulp naar het ziekenhuis? Dan bent u verplicht altijd een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Inleiding

Komt u voor een afspraak op de polikliniek, voor een röntgenfoto of voor spoedeisende hulp naar het ziekenhuis? U bent verplicht altijd een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Aan de hand van uw identiteitsbewijs kunnen wij uw identiteit vaststellen en uw patiëntgegevens controleren. Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.

Bij twijfel aan de geldigheid van uw identiteitsbewijs, bijvoorbeeld omdat u alleen een foto van een identiteitsbewijs kunt overleggen of omdat wordt vermoed dat u een identiteitsbewijs van iemand anders overlegt, kunnen wij u vragen om alsnog een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Dat kan tot gevolg hebben dat uw afspraak moet worden verzet naar een andere datum. U zult zich dan binnen 14 dagen alsnog bij de receptie van de polikliniek moeten melden met een geldig identiteitsbewijs, zodat uw persoonsgegevens, waaronder uw burgerservicenummer (BSN), correct in uw ziekenhuisdossier opgenomen kunnen worden.

 

Wanneer moet u zich melden bij de receptie van de polikliniek?

U meldt zich bij de receptie van de polikliniek als:

  • u voor de eerste keer in het Bravis ziekenhuis komt;
  • uw basisgegevens zijn veranderd;
  • u van zorgverzekeraar bent veranderd;
  • u van huisarts bent veranderd.

Legitimatie

Bij uw eerste bezoek aan het ziekenhuis dient u zich eerst te melden bij de centrale receptie van de polikliniek om uw identificatiebewijs en patiëntgegevens te laten controleren.

Kinderen

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen (al vanaf de geboorte!).

Meer informatie kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg

Registratie BSN

Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland bij een gemeente is ingeschreven, heeft een BSN. Het BSN wordt toegevoegd aan uw patiëntgegevens in onze administratie. Het ziekenhuis gebruikt uw BSN om op een veilige en betrouwbare manier gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, zorgverzekeraar en apotheek. Het gebruik van het BSN door overheid en zorginstellingen voorkomt persoonsverwisselingen en biedt bescherming tegen identiteitsfraude. Is uw BSN nog niet geregistreerd in onze administratie? Dan kunt u dit laten doen bij de centrale recepties van onze poliklinieken.

Privacy

Voor het gebruik van het BSN in de zorg gelden speciale regels en wetten. Dat is gedaan om uw privacy goed te waarborgen. Deze wetten zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw BSN alleen gebruikt mag worden door de zorgverlener waarbij u onder behandeling bent of door de zorgverzekeraar waarbij u staat ingeschreven.

Eventueel kunt u bij het CIBG, afdeling Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg, nagaan of en welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars uw BSN hebben opgevraagd of geverifieerd. Meer informatie daarover vindt u op de website: www.sbv-z.nl.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Patiënten Service Bureau:

 

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom,

telefoonnummer: 088 – 70 67 795.

U vindt het Patiënten Service Bureau op route 38.

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal,

telefoonnummer: 088 – 70 68 576.

U vindt het Patiënten Service Bureau op route 94.

 

03/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?