Linker Ventrikel Ejectie Fractie (LVEF)

Inleiding

U bent door uw behandelend specialist naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde verwezen voor een Linker Ventrikel Ejectie Fractie (LVEF). Een medisch nucleair werker begeleidt u tijdens dit onderzoek.

Wat is een LVEF?

Een LVEF is een onderzoek waarbij bewegende beelden worden gemaakt van het hart. Hierbij wordt berekend hoeveel bloed uw hart per hartslag uitpompt (ejectiefractie).

U krijgt een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend. Deze radioactiviteit wordt opgenomen in het lichaam. Hierdoor is het mogelijk het hart af te beelden. Aan de hand hiervan krijgt de specialist informatie over de pompfunctie van het hart. De radioactiviteit verdwijnt daarna weer snel uit uw lichaam. Het stralingsrisico is verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

U wordt gevraagd uw bovenlichaam bloot te maken. Tijdens het maken van de foto’s ligt u op een onderzoekstafel. Er worden een aantal elektroden op uw borst geplakt. Via deze elektroden wordt uw hartslag geregistreerd. U krijgt door middel van een injectie in een ader van uw arm een radioactieve stof toegediend. Hierna worden de foto’s gemaakt. De gammacamera komt vlakbij het lichaam, boven het hart. Hierna is het onderzoek klaar en mag u weggaan. Het onderzoek duurt ongeveer 25 minuten.

Uitslag

U krijgt de uitslag van uw specialist bij uw eerstvolgende afspraak. Ligt u in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Attentie!

Bent u (misschien) zwanger? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of voor het onderzoek. De arts bekijkt dan zorgvuldig of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding? Meld dit dan. De arts geeft u dan advies. Meestal is dat 24 uur de borstvoeding stoppen.

Route

De afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping. De afdeling is het best bereikbaar via de hoofdingang.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. U kunt het secretariaat tijdens kantooruren bereiken op 088 - 70 68 550. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust tijdens kantooruren naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde: 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

         

05/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?