Longrevalidatie

U ontvangt deze folder omdat uw behandelend longarts u verwezen heeft voor individuele longrevalidatie in het Bravis ziekenhuis.

Inleiding

U ontvangt deze folder omdat uw behandelend longarts u verwezen heeft voor individuele longrevalidatie. In deze folder komt u meer te weten over wat individuele longrevalidatie inhoudt en wat het voor u betekent.

Wat is poliklinische longrevalidatie

Een individueel op maat gemaakt revalidatieprogramma waarbij u, afhankelijk van uw hulpvraag, behandeld wordt door de volgende medewerkers van de afdeling revalidatie: revalidatiearts, fysiotherapeut, medisch maatschappelijk werk, ergotherapeut, diëtist en longverpleegkundige.

Revalidatiearts

Na de aanmelding door de longarts wordt u opgeroepen voor het spreekuur van de revalidatiearts. U wordt gevraagd om vooraf thuis een vragenlijst in te vullen. Tijdens het spreekuur zal de ingevulde vragenlijst met u worden doorgenomen. Vragen van uw kant worden beantwoord. Hierna deelt de revalidatiearts de uitkomsten van zijn bevindingen met u en besluit u wel of niet voor longscreening aan te melden.

Longscreening

Na uw bezoek aan de revalidatiearts wordt u door het team longrevalidatie in de screeningsfase gezien. De screening wordt alleen op locatie Roosendaal gedaan. De afspraken worden u toegestuurd.

U krijgt een combinatie afspraak bij de ergotherapeut en medisch maatschappelijk werker en afzonderlijke afspraken bij de fysiotherapeut, ergotherapeut en bij de longverpleegkundige. Als u bij alle leden van het team bent geweest, zal het team samen met de revalidatiearts bij elkaar komen en een advies uitbrengen.

Dit advies kan zijn:

  • Het opstarten van individuele revalidatie.
  • Een verwijzing voor fysiotherapie bij u in de buurt.
  • Een verwijzing naar een ander revalidatiecentrum.

Het advies wordt u door de revalidatiearts verteld tijdens een vervolgbezoek.

Kosten

Uw ziektekostenverzekering vergoedt meestal alle kosten van de revalidatie. Vraag voor alle zekerheid bij uw ziektekostenverzekering na of de kosten van de revalidatie vergoed worden.

Tot slot

Individuele revalidatie kan plaatsvinden op beide locaties van het Bravis ziekenhuis.

De planningmedewerkers van de afdeling revalidatie plannen uw afspraken en informeren u over wanneer u verwacht wordt op de afdeling revalidatie en welke route u daarvoor dient te volgen (locatie Roosendaal route 108, locatie Bergen op Zoom route 20).

 

Het secretariaat van de afdeling revalidatie is bereikbaar op telefoonnummer 088 70 68 225.

 

Longverpleegkundige Caroline Derksen – Franken is aanwezig op de afdeling revalidatie op dinsdag van 08.00-16.30 uur.

 

08/22

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?