Maagontledigingsonderzoek

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een onderzoek van de maag. Een maagontledigingsonderzoek is een onderzoek waarbij afbeeldingen worden gemaakt van de maag. U krijgt een sneetje peperkoek of een schaaltje vla te eten. Hieraan is van tevoren een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegevoegd. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.

Inleiding

Met uw instemming heeft uw specialist u verwezen voor onderzoek van uw maag. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

Wat is een maagontledigingsonderzoek?

Een maagontledigingsonderzoek is een onderzoek waarbij afbeeldingen worden gemaakt van de maag. U krijgt een sneetje peperkoek of een schaaltje vla te eten. Hieraan is van tevoren een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegevoegd. De radioactieve stof zendt gedurende een korte tijd zwakke straling uit. Zo kan dit voedsel op zijn weg door de maag worden gevolgd. Aan de hand hiervan krijgt de specialist informatie over de snelheid waarmee uw maag het voedsel naar de darmen transporteert. U ondervindt geen nadelige gevolgen van de radioactiviteit. Die verdwijnt snel weer uit uw lichaam. Het stralingsrisico is verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. U mag minimaal 8 uur voor het onderzoek niet meer eten of drinken. U kunt zich op de afgesproken tijd melden bij de balie van de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

Het onderzoek

U mag plaatsnemen op een stoel. Een medisch nucleair werker voert het onderzoek uit en plaatst de gammacamera vlak tegen uw borstkas. Vervolgens krijgt u de peperkoek of vla te eten. U blijft rustig zitten terwijl er gedurende één uur foto’s worden gemaakt. Hierna is het onderzoek klaar en mag u gaan. U mag dan gewoon weer eten en drinken.

Soms is het nodig na een uur nog een foto te maken. De aanvullende foto duurt een paar minuten. Als dat nodig is, vertelt de medisch nucleair werker u dat.

Het onderzoek is geheel pijnloos.

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw specialist bij uw eerstvolgend polikliniekbezoek. Ligt u in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Attentie

Bent u zwanger of denkt u (misschien) zwanger te zijn? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of vóór het onderzoek. De arts bekijkt dan zorgvuldig of het onderzoek moet doorgaan of niet. Ook als u borstvoeding geeft moet u dit melden. De arts geeft u dan advies. Meestal is dat 24 uur de borstvoeding stoppen.

Route

U vindt de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, route 141 op de eerste verdieping. De afdeling is het best bereikbaar via de hoofdingang.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op 088 - 70 68 550. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is de afdeling bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen. 

03/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?