Markerstudie

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een markerstudie. Dit is een onderzoek om na te gaan hoeveel tijd het voedsel nodig heeft om de darmen te passeren. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de echografie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een markerstudie.

Dit is een onderzoek om na te gaan hoeveel tijd het voedsel nodig heeft om de darmen te passeren. Een laborant medische beeldvorming of radioloog voert het onderzoek uit.

Voorbereiding op het onderzoek

U mag de dagen voor/van het onderzoek normaal eten en drinken. Wel moet u zes opeenvolgende dagen één capsule per dag innemen om 09:00 uur ’s morgens bij het ontbijt. De capsules bevatten radio-opake markers. Markers zijn kleine stukjes materiaal die goed zichtbaar zijn op een röntgenfoto van de buik. Ze zijn makkelijk in te nemen en onschadelijk. De markers verdwijnen samen met de ontlasting zonder dat u dit merkt.

 

De capsules heeft u op de afdeling medische beeldvorming/radiologie meegekregen. Is dit niet het geval? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat op onderstaand telefoonnummer.

 

Om een zo goed mogelijk resultaat van het onderzoek te krijgen, is het belangrijk dat u de volgende voorbereiding volgt.

  • Op ………….morgen ___-___-20___ om 09:00 uur neemt u de eerste capsule in. Deze neemt u in bij het ontbijt met een glas water. Achterop de strip staat aangegeven wat de volgorde van de pillen is.

  • De volgende dag neemt u weer om 09:00 uur ’s morgens bij het ontbijt een capsule in (nummer twee). Dit doet u in totaal zes opeenvolgende dagen.
  • Op ………….morgen ___-___-20___ om 09:00 uur meldt u zich aan de balie van de afdeling medische beeldvorming/radiologie voor het maken van een buikoverzichtsfoto.

Belangrijk

  • Bent u zwanger? Meld dit dan voor het onderzoek aan de laborant medische beeldvorming, ook als u het nog niet helemaal zeker weet. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van de zwangerschap. U vindt hierover meer informatie in de folder “Röntgenstralen en zwangerschap”.

  • Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden af doet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop van het onderzoek

Nadat u zes opeenvolgende dagen de capsules heeft ingenomen, komt u dag zeven naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie voor het maken van een buikoverzichtsfoto. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

U kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten. De markers verdwijnen samen met de ontlasting, zonder dat u dit merkt.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die u heeft verwezen voor het onderzoek.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts.

Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is: 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming op de volgende locatie:

 

O         Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1

Medische beeldvorming/radiologie, route 44, begane grond

 

O         Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

Medische beeldvorming/radiologie, route 70, begane grond

 

O         Polikliniek Etten-Leur, Schoonhout 215, begane grond.

 

 

Op ___________dag, ___-___- 20___ om 09:00 uur.

Melden

Meldt u zich voor het onderzoek aan de balie.

Verhinderd?

Bent u verhinderd of is de voorbereiding niet uitgevoerd zoals in de folder is beschreven? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming via onderstaand telefoonnummer.

Locaties afdeling medische beeldvorming

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44 op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

 

Polikliniek Etten-Leur

Afdeling medische beeldvorming/radiologie op de begane grond

Schoonhout 215

4872 MC Etten-Leur

 

Telefoonnummer: 088 - 70 68 550

 

Openingstijden: Tussen 12:30-13:00 uur kunt u in de polikliniek Etten-Leur niet terecht voor een foto i.v.m. lunchpauze.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, de teamleider van de afdeling of de laborant. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

10/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?