MIBG scintigrafie

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een MIBG scintigrafie. Een MIBG scintigrafie is een onderzoek waarbij foto's worden gemaakt van het hele lichaam met behulp van een radioactieve stof (MIBG). In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.

Inleiding

Met uw instemming heeft uw specialist u verwezen voor een MIBG onderzoek van uw hele lichaam. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

Wat is een MIBG scintigrafie?

Een MIBG scintigrafie is een onderzoek waarbij foto’s worden gemaakt van het hele lichaam met behulp van een radioactieve stof (MIBG). Vaak worden na de foto van het hele lichaam ook nog aanvullende foto’s gemaakt van het gebied waar de bijnieren zitten. Er wordt een kleine hoeveelheid van de radioactieve stof toegediend die korte tijd zwakke straling uitzendt. Hierdoor is het mogelijk het lichaam af te beelden en aan de hand daarvan krijgt de specialist informatie over de functie en eventuele afwijkingen van bepaalde delen van het lichaam. U ondervindt geen nadelige gevolgen van de radioactiviteit. Die verdwijnt weer snel uit uw lichaam. Het stralingsrisico is verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Wel moet u twee dagen lang twee capsules kaliumjodide per dag slikken. U moet ook twee tabletten Bisacodyl (laxeermiddel) slikken.

De dag voor de injectie neemt u de eerste twee capsules kaliumjodide in. Die neemt u in met water om 08.00 uur en 18.00 uur. Dit doet u ook op de dag van de injectie zelf. U heeft dan in totaal vier capsules kaliumjodide ingenomen.

De twee tabletten Bisacodyl neemt u in op de dag van de injectie zelf om 18.00 uur.

Deze tabletten krijgt u mee op de dag van de injectie.

De capsules kaliumjodide heeft u al op de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde opgehaald. Is dit niet het geval? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat op telefoonnummer 088 -70 68 550. Gebruikt u medicijnen? Neem dan uw medicijnen of de medicijnlijst mee.

Het onderzoek

Een medisch nucleair werker voert het onderzoek uit. Het onderzoek wordt uitgevoerd op twee achtereenvolgen­de dagen. De eerste dag krijgt u de injectie. Op de tweede dag worden de foto's gemaakt. Let op: de dag vóór de injectie bent u al begonnen de capsules in te nemen.

 

1e dag

U krijgt door middel van een injectie in een ader van uw arm een radioactieve stof toegediend. Hierna mag u weer gaan. De volgende dag wordt u weer terug verwacht voor het maken van de foto's. De medisch nucleair werker spreekt het tijdstip met u af.

 

2e dag

U kunt zich op de afgesproken tijd melden bij de balie van de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. De medisch nucleair werker haalt u weer op. U wordt verzocht eerst nog uit te plassen. Eventuele metalen voorwerpen zoals sieraden en dergelijke moet u af doen. U komt op een onderzoektafel te liggen en de camera wordt tot vlakbij uw lichaam geplaatst. Zowel de voor­zijde als de achterzijde van uw lichaam wordt langzaam gescand. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen. Het maken van de foto duurt ongeveer veertig minuten. Hierna wordt meestal een aanvullende foto gemaakt van het gebied waar de bijnieren zitten. Tijdens deze foto draait het apparaat in stapjes dicht om u heen. Dit duurt ook ongeveer veertig minuten. Direct hierna wordt meestal een CT gemaakt. U blijft stil liggen en de tafel schuift een paar keer door het apparaat heen. Dit duurt een paar minuten.

 

Behalve de injectie is het onderzoek pijnloos. De eerste dag duurt het onderzoek ongeveer een kwartier. Het onderzoek op de tweede dag duurt ongeveer anderhalf uur.

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw specialist bij uw eerstvolgend polikliniekbezoek. Ligt u in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Attentie!

Bent u zwanger of denkt u (misschien) zwanger te zijn? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of voor het onderzoek. De arts bekijkt dan zorgvuldig of het onderzoek moet doorgaan of niet. Ook als u borstvoeding geeft, moet u dit melden. De arts geeft u dan advies. Meestal is dat de borstvoeding stoppen, gedurende 24 uur.

Route

De afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is de afdeling bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen. 

 

12/20

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?