MRI algemeen

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een MRI onderzoek In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

MRI betekent Magnetische Resonantie Imaging. Het is een onderzoeksmethode waarbij met behulp van een sterk magnetisch veld en radiogolven beelden worden gemaakt van de verschillende delen van het lichaam. De MRI scanner is een groot apparaat met een verlichte horizontale tunnel die altijd open is aan het begin en einde.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel en schuift u geheel of gedeeltelijk de tunnel in. In deze tunnel worden de opnamen gemaakt van het te onderzoeken lichaamsdeel. 

De gebruikte magnetische veldsterkte en de radiosignalen zijn niet schadelijk voor het menselijk lichaam. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een radioloog. Een of meerdere laboranten medische beeldvorming begeleiden u en voeren het onderzoek bij u uit.

Voorbereiding op het onderzoek

Om een zo goed mogelijk resultaat van het onderzoek te krijgen, is het belangrijk dat u de volgende voorbereiding volgt:

 • Vul de bijgevoegde vragenlijst MRI onderzoek thuis volledig in en onderteken deze. Neem deze ingevulde lijst mee en geef deze af als u zich voor het onderzoek meldt op de afdeling medische beeldvorming/radiologie.

Belangrijk: Wanneer u een vraag met ja beantwoordt of bij twijfel over een van de antwoorden neemt u altijd en zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming. Het kan zijn dat het onderzoek niet door kan gaan.

 • Tijdens een MRI onderzoek draagt u voor uw eigen veiligheid altijd kleding. Aan/in uw kleding mag geen metaal zitten. Hiermee bedoelen we kleding zonder ritsen, metalen ringetjes of metalen knopen. Bijvoorbeeld een shirt (zonder opdruk) met mouwen en een legging, jogging- of pyjamabroek. Breng dit van huis mee.

 • Een aantal voorwerpen wordt door het magneetveld aangetrokken of beschadigd en moet daarom buiten de onderzoeksruimte blijven. Denk hierbij aan bankpasje, creditcard, mobiele telefoon, horloge, muntgeld, sleutel, pen, haarspeldje, gehoorapparaat en sieraden.
 • Als het voor het onderzoek nodig is vraagt de laborant om uw gebitsprothese of plaatje uit te doen.
 • Heeft u een glucosemeter op de arm of buik? Het MRI onderzoek kan uw glucosemeter ontregelen. Wanneer de glucosemeter in of bij het te onderzoeken gebied zit, moet deze verwijderd worden. In andere gevallen, adviseren wij u de glucosemeter te controleren met een glucosestrip na het onderzoek. Kunt u de glucosemeter niet controleren vervang deze dan na het MRI onderzoek.
 • Bij een onderzoek van uw hoofd en/of nek, is het van belang dat u geen make-up, haarlak of haarstuk draagt. Deze kunnen metalen deeltjes bevatten die het magneetveld kunnen verstoren. Dit beïnvloedt het onderzoeksresultaat.
 • Heeft u ooit een ingreep gehad en daar een informatiekaartje bij gekregen? Breng dit dan mee.

Belangrijk

Contrastvloeistof (specifiek MRI)

Bij het MRI onderzoek kan het noodzakelijk zijn, dat er MRI contrastmiddel (Gadolineum)  gebruikt wordt. Het contrastmiddel wordt via een infuus in een ader van een arm toegediend. Dit dient om bloedvaten, organen en/of afwijkingen beter te kunnen beoordelen. 

Als u een port-a-cath heeft, moet u deze van tevoren door een verpleegkundige aan laten prikken. De secretaresse van uw aanvragend arts maakt hiervoor voor u een afspraak. 

Contrastvloeistof kan een allergische reactie en/of een onaangename bijwerking veroorzaken. Bij deze soort is dit uiterst zeldzaam. Bent u overgevoelig voor MRI contrastmiddelen of andere medicijnen? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Meldt dit voor het onderzoek ook aan de laborant medische beeldvorming. 

 

Zwangerschap/borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Vertel dit dan zo ruim mogelijk van te voren aan uw behandelend arts. Die bepaalt of het MRI onderzoek door moet gaan tijdens de zwangerschap.

Geeft u borstvoeding en krijgt u contrastmiddel toegediend? Dan moet u na het onderzoek, gedurende 24 uur, de borstvoeding afkolven en weggooien.

 

Claustrofobie (angst voor kleine ruimtes)

Heeft u in meer of mindere mate last van claustrofobie (angst voor kleine ruimtes), dan vertelt u dit ruim voor het onderzoek aan uw behandelend arts. De arts kan dan maatregelen nemen zodat het onderzoek zo prettig mogelijk verloopt.

Eventueel bestaat de optie om een begeleider mee te nemen in de MRI ruimte. Dit geldt ook wanneer het onderzoek bij een kind wordt uitgevoerd.

Let op: ook de begeleider mag geen metalen voorwerpen dragen en moet vooraf een vragenlijst invullen.

Verloop van het onderzoek

U wordt opgehaald door een laborant(e) medische beeldvorming. Hij/zij legt het onderzoek aan u uit. Soms is vooraf bepaald dat u contrastmiddel krijgt, maar het kan ook zijn, dat dit tijdens het onderzoek wordt besloten. De laborant zal hier zo goed mogelijk over informeren.

 

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. De laborant(e) schuift u geheel of gedeeltelijk de tunnel in, afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel. Het af te beelden lichaamsdeel ligt in het midden van de tunnel. De tunnel is ongeveer 150-170 cm lang. Vaak ligt het hoofd dus ook in de tunnel.

De laborant(e) kan u tijdens het onderzoek via een camera en door een raam zien en houdt contact met u via een microfoon/luidspreker in het apparaat.

U krijgt tijdens het onderzoek een belletje in de hand dat u kunt gebruiken als u hulp nodig heeft. Als u dit wenst kan de laborant u halverwege het onderzoek laten weten hoe lang het onderzoek nog duurt. Hiervoor moet de scan wel even worden gestopt. Laat het de laborant weten als u dit wenst.

Het apparaat maakt een luid ratelend geluid. Om de hinder daarvan te beperken krijgt u gehoorbescherming.

 

Het is zeer belangrijk dat u tijdens het gehele onderzoek stil blijft liggen. Beweegt u tijdens het onderzoek dan mislukken de opnamen en moet het onderzoek gedeeltelijk over worden gedaan.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 45 minuten.

 

Via onderstaande QR code kunt u zien hoe een MRI in zijn werk gaat. Dit filmpje is gemaakt voor kinderen maar ook informatief voor volwassenen.

MRI bij kinderen

Na het onderzoek

U kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten. Heeft u contrastvloeistof gehad? Drink na het onderzoek 2 of 3 glazen water extra. Het contrastmiddel verdwijnt dan sneller uit uw lichaam. 

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die u heeft verwezen voor het onderzoek. 

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts. Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000.

De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming/radiologie op de volgende locatie:

 

O Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1, route 44 op de begane grond.

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25, route 70 op de begane grond.

 

Op ___________dag, ___-___- 20___ Onderzoekstijd ______uur

Melden

Meldt u zich 15 minuten voor het onderzoek aan de balie.

Onderzoek buiten de openingstijden: 

 • U kunt zich dan niet aanmelden bij de aanmeldzuilen. 
 • Is er een röntgenfoto van uw ogen nodig in verband met onderzoek naar metaalsplinters? 

Laat deze röntgenfoto dan maken tijdens de openingstijden in verband met beoordeling door de radioloog. 

 

 Roosendaal 

 • Heeft u een afspraak na 18.00 uur of in het weekend? Gebruik dan de hoofdingang van het ziekenhuis en volg route 70. 
 • Heeft u een afspraak na 21.00 uur? Gebruik dan de nachtingang van het Poortgebouw (ingang nr.3).
  U meldt zich bij de portier in de hal om de deur in de gang voor u te openen. Daarna volgt u route 70, afdeling medische beeldvorming/radiologie.
  Neem bij route 70 plaats, voor de deuren van de ingang van de afdeling medische beeldvorming/radiologie.
  U hoeft zich niet te melden of aan te bellen.
  De laborant medische beeldvorming komt u halen.
   

Bergen op Zoom

 • Heeft u een afspraak na 18.00 uur of in het weekend? Gebruik dan de hoofdingang van het ziekenhuis en volg route 44, afdeling medische beeldvorming/radiologie.
  Neem bij route 44 plaats, U hoeft zich niet te melden of aan te bellen.
  De laborant medische beeldvorming komt u halen.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming via telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Locaties afdeling medische beeldvorming/radiologie

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44 op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

Openingstijden: 8.00-17.00 uur

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

Openingstijden: 8.00-17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld uw behandelend arts, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

11/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?