MRI arthrogram (schouder/heup)

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een arthrogram en een MRI. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

MRI betekent Magnetische Resonantie Imaging. Het is een onderzoeksmethode waarbij met behulp van een sterk magnetisch veld en radiogolven beelden worden gemaakt van de verschillende delen van het lichaam. De MRI scanner is een groot apparaat met een verlichte horizontale tunnel die altijd open is aan het begin en einde. De gebruikte magnetische veldsterkte en de radiosignalen zijn niet schadelijk voor het menselijk lichaam. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een radioloog.

 

In uw geval is het een combinatie onderzoek: een MRI scan van uw heup of schouder in combinatie met een arthrogram. 

Het arthrogram vindt plaats op de echokamer waarbij contrastvloeistof in uw heup- of schoudergewricht wordt ingebracht, gevolgd door een MRI scan. Tijdens deze MRI scan ligt u op een onderzoekstafel en schuift u geheel of gedeeltelijk de tunnel in. In deze tunnel worden de opnamen gemaakt van het te onderzoeken lichaamsdeel. 

Eventuele afwijkingen in een gewricht zoals een scheurtje in het gewrichtskapsel van de schouder of de heup kunnen op deze manier beter zichtbaar worden gemaakt. 

 

De gebruikte magnetische veldsterkte en de radiosignalen zijn niet schadelijk voor het menselijk lichaam. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een radioloog.

Een of meerdere laboranten medische beeldvorming begeleiden u en voeren de onderzoeken bij u uit.

Voorbereiding op het onderzoek

Om een zo goed mogelijk resultaat van het onderzoek te krijgen, is het belangrijk dat u de volgende voorbereiding volgt:

  • Vul de bijgevoegde vragenlijst MRI onderzoek thuis volledig in en onderteken deze. Neem deze ingevulde lijst mee en geef deze af als u zich voor het onderzoek meldt op de afdeling medische beeldvorming/radiologie.

Belangrijk: Wanneer u een vraag met ja beantwoordt, of bij twijfel over een van de antwoorden neemt u altijd en zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming. Het kan zijn dat het onderzoek niet door kan gaan.

  • Tijdens een MRI onderzoek draagt u voor uw eigen veiligheid altijd kleding. Aan/in uw kleding mag geen metaal zitten. Hiermee bedoelen we kleding zonder ritsen, metalen ringetjes of metalen knopen. Bijvoorbeeld een shirt (zonder opdruk) met mouwen en een legging, jogging- of pyjamabroek. Breng dit van huis mee.

  • Een aantal voorwerpen wordt door het magneetveld aangetrokken of beschadigd en moet daarom buiten de onderzoeksruimte blijven. Denk hierbij aan bankpasje, creditcard, mobiele telefoon, horloge, muntgeld, sleutel, pen, haarspeldje, gehoorapparaat en sieraden.
  • Heeft u een glucosemeter op de arm of buik? Het MRI onderzoek kan uw glucosemeter ontregelen. Wanneer de glucosemeter in of bij het te onderzoeken gebied zit, moet deze verwijderd worden. In andere gevallen, adviseren wij u de glucosemeter te controleren met een glucosestrip na het onderzoek. Kunt u de glucosemeter niet controleren vervang deze dan na het MRI onderzoek.
  • Heeft u ooit een ingreep gehad en daar een informatiekaartje bij gekregen? Breng dit dan mee.

Belangrijk

Contrastvloeistof

Bij dit MRI onderzoek is het noodzakelijk dat er magnetisch contrastmiddel gebruikt wordt. Het contrastmiddel wordt rechtstreeks in het gewricht ingespoten.

Contrastvloeistof kan een allergische reactie en/of een onaangename bijwerking veroorzaken.

Bent u overgevoelig voor medicijnen of heeft u eerder een allergische reactie gehad op contrastmiddel? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Meldt dit voor het onderzoek ook aan de laborant medische beeldvorming.

 

Zwangerschap/borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Vertel dit dan zo ruim mogelijk van te voren aan uw behandelend arts. Die bepaalt of het MRI onderzoek door moet gaan tijdens de zwangerschap.

Geeft u borstvoeding en krijgt u contrastmiddel toegediend? Dan moet u na het onderzoek, gedurende 24 uur, de borstvoeding afkolven en weggooien.

 

Claustrofobie (angst voor kleine ruimtes)

Heeft u in meer of mindere mate last van claustrofobie (angst voor kleine ruimtes), dan vertelt u dit ruim voor het onderzoek aan uw behandelend arts. De arts kan dan maatregelen nemen zodat het onderzoek zo prettig mogelijk voor u verloopt.

Eventueel bestaat de optie om een begeleider mee te nemen in de MRI ruimte. Dit geldt ook wanneer het onderzoek bij een kind wordt uitgevoerd.

Let op: ook de begeleider mag geen metalen voorwerpen dragen en moet vooraf een vragenlijst MRI onderzoek invullen.

 

Waardevolle spullen

Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden af doet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop van het onderzoek

Dit onderzoek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel wordt verricht door de radioloog met behulp van een doorlicht- of echoapparaat. Het tweede deel bestaat uit het maken van een MRI scan van de schouder of heup.

 

Arthrogram: hiervoor wordt u opgehaald door een laborant(e) medische beeldvorming, hij/zij legt het onderzoek aan u uit. Dit gedeelte van het onderzoek duurt 15 minuten.

Het desbetreffende lichaamsdeel moet worden bloot gemaakt en u komt vervolgens op de onderzoekstafel te liggen. De prikplaats wordt gedesinfecteerd. De radioloog prikt met een lange dunne naald in het gewricht. Er wordt met echografie gekeken of de naald goed in het gewricht zit. Daarna wordt een contrastvloeistof ingespoten die zichtbaar is op de MRI beelden. Hiervan kan het desbetreffende gewricht opgeblazen/stijf aanvoelen. De naald wordt verwijderd en u mag plaats nemen in de wachtkamer.

 

MRI onderzoek: hiervoor wordt u weer opgehaald door een laborant(e) medische beeldvorming. Hij/zij legt het onderzoek aan u uit. Dit gedeelte van het onderzoek duurt 25 minuten.

 

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. De laborant(e) schuift u geheel of gedeeltelijk de MRI tunnel in. Het af te beelden lichaamsdeel ligt in het midden van deze tunnel. De tunnel is ongeveer 170 cm lang. Vaak ligt het hoofd dus ook in de tunnel.

De laborant(e) kan u tijdens het onderzoek via een camera en door een raam zien en houdt contact met u via een microfoon/luidspreker in het apparaat. U krijgt tijdens het onderzoek een belletje in de hand dat u kunt gebruiken als u hulp nodig heeft.

Als u dit wenst kan de laborant(e) u halverwege het onderzoek laten weten hoe lang het onderzoek nog duurt. Hiervoor moet de scan wel even worden gestopt. Laat het de laborant(e) weten als u dit wenst. 

 

Het apparaat maakt een luid ratelend geluid. Om de hinder daarvan te beperken krijgt u gehoorbescherming.

 

Het is zeer belangrijk dat u tijdens het gehele onderzoek stil blijft liggen. Beweegt u tijdens het onderzoek dan mislukken de opnamen en moet het onderzoek gedeeltelijk over worden gedaan.

 

Via onderstaande QR code kunt u zien hoe een MRI in zijn werk gaat. Dit filmpje is gemaakt voor kinderen maar ook informatief voor volwassenen. 

MRI filmpje kinderen

Na het onderzoek

Het is beter dat u het desbetreffende lichaamsdeel na het onderzoek niet te zwaar belast, totdat deze aanvoelt als voor het onderzoek. Dit is meestal na 2 dagen. Na het onderzoek mag u niet zelf autorijden of fietsen.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die u heeft verwezen voor het onderzoek.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag?

Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts. Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming/radiologie op de volgende locatie:

 

Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25,

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70, begane grond.

 

Op ___________dag, ___-___- 20___     Onderzoekstijd ______uur

Melden

Meldt u zich 15 minuten voor het onderzoek aan de balie.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming via telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Locatie afdeling medische beeldvorming/radiologie

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom bij het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, de teamleider van de afdeling of de laborant. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor een correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

11/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?