MRI van de borsten

U bent doorverwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een MRI onderzoek van uw borsten. De MRI scanner is een groot apparaat met een verlichte horizontale tunnel die open is aan het begin en einde. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) nog eens nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Inleiding

MRI betekent Magnetische Resonantie Imaging. Het is een onderzoeksmethode waarbij met behulp van een sterk magnetisch veld en radiogolven beelden worden gemaakt van de verschillende delen van het lichaam. De MRI scanner is een groot apparaat met een verlichte horizontale tunnel die altijd open is aan het begin en einde. De gebruikte magnetische veldsterkte en de radiosignalen zijn niet schadelijk voor het menselijk lichaam. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van een radioloog. Een of meerdere laboranten medische beeldvorming begeleiden u en zullen het onderzoek bij u uitvoeren.

Voorbereiding op het onderzoek

Om een zo goed mogelijk resultaat van het onderzoek te krijgen, is het belangrijk dat u de volgende voorbereiding volgt:

 • Vul de bijgevoegde vragenlijst MRI onderzoek volledig in en onderteken deze. Neem deze ingevulde lijst mee en geef deze af als u zich voor het onderzoek meldt op de afdeling medische beeldvorming/radiologie.

Belangrijk: Wanneer u een vraag met ja beantwoordt of bij twijfel over een van de antwoorden neemt u altijd en zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming. Het kan zijn dat het onderzoek niet door kan gaan.

 • Bij dit onderzoek moet u uw bovenlichaam bloot maken.

 • Verder draagt u voor uw eigen veiligheid altijd kleding. Aan/in uw kleding mag geen metaal zitten. Hiermee bedoelen we kleding zonder ritsen, metalen ringetjes of metalen knopen. Bijvoorbeeld een legging, jogging- of pyjamabroek. Breng dit van huis mee.  

 • Een aantal voorwerpen wordt door het magneetveld aangetrokken of beschadigd en moet daarom buiten de onderzoeksruimte blijven. Denk hierbij aan bankpasje, creditcard, mobiele telefoon, horloge, muntgeld, sleutel, pen, haarspeldje, gehoorapparaat en sieraden.
 • Als het voor het onderzoek nodig is vraagt de laborant om uw gebitsprothese of plaatje uit te doen.
 • Heeft u een glucosemeter op de arm of buik? Deze moet voor het MRI onderzoek van de borsten verwijderd worden. Deze ligt te dicht bij het te onderzoeken gebied en kan daardoor storing op de beelden geven.
 • Heeft u ooit een ingreep gehad en daar een informatiekaartje bij gekregen? Breng dit dan mee.

Belangrijk

Contrastvloeistof

Bij dit MRI onderzoek is het noodzakelijk dat er contrastmiddel gebruikt wordt. Het contrastmiddel wordt via een infuus in een ader van een arm toegediend. Dit dient om bloedvaten, organen en/of afwijkingen beter te kunnen beoordelen. Als u een port-a-cath heeft, moet u deze van tevoren door een verpleegkundige aan laten prikken. De secretaresse van uw aanvragend arts maakt hiervoor voor u een afspraak.

Het ingespoten MRI contrastmiddel (gadolineum) geeft geen klachten tijdens het inspuiten.

In een zeer zeldzaam geval komt het voor dat na toediening van het contrastmiddel bijwerkingen optreden, in de vorm van jeuk, bultjes of roodheid van de huid. Dit kan tot enkele uren na de scan. Neem in dit geval contact op met de afdeling spoedeisende hulp.

Bent u overgevoelig voor medicijnen of heeft u eerder een allergische reactie gehad op contrastmiddel? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Meld dit voor het onderzoek ook aan de laborant medische beeldvorming

 

Zwangerschap/borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Vertel dit dan zo ruim mogelijk van te voren aan uw behandelend arts.

Die bepaalt of het MRI onderzoek door moet gaan tijdens de zwangerschap. Geeft u borstvoeding en krijgt u contrastmiddel toegediend? Dan moet u na het onderzoek, gedurende 24 uur, de borstvoeding afkolven en weggooien.

 

Claustrofobie (angst voor kleine ruimtes)

Heeft u in meer of mindere mate last van claustrofobie (angst voor kleine ruimtes), dan vertelt u dit ruim voor het onderzoek aan uw behandelend arts. De arts kan dan maatregelen nemen zodat het onderzoek zo prettig mogelijk verloopt.

Eventueel bestaat de optie om een begeleider mee te nemen in de MRI ruimte. Dit geldt ook wanneer het onderzoek bij een kind wordt uitgevoerd.

Let op: ook de begeleider mag geen metalen voorwerpen dragen en moet vooraf een vragenlijst invullen.

Verloop van het onderzoek

U wordt opgehaald door een laborant(e) medische beeldvorming. Hij/zij legt het onderzoek aan u uit. Het onderzoek duurt 35 minuten. Voor het onderzoek wordt er een infuusnaald in uw arm gebracht. Tijdens het onderzoek krijgt u via het infuus contrastvloeistof toegediend.

 

Tijdens het onderzoek ligt u op de buik op een onderzoekstafel. De laborant(e) schuift u geheel de tunnel in. Uw borstkas ligt in het midden van de tunnel. De tunnel is ongeveer 150-170 cm lang.

 

De laborant(e) kan u tijdens het onderzoek via een camera en door een raam zien en houdt contact met u via een microfoon/luidspreker in het apparaat. Halverwege het onderzoek vertelt de laborant(e) hoe lang het onderzoek nog duurt. U krijgt tijdens het onderzoek een belletje in de hand dat u kunt gebruiken als u hulp nodig heeft.

 

Het apparaat maakt een luid ratelend geluid. Om de hinder daarvan te beperken krijgt u gehoorbescherming. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het gehele onderzoek stil blijft liggen. Beweegt u tijdens het onderzoek dan mislukken de opnamen en moet het onderzoek gedeeltelijk over worden gedaan.

 

Via onderstaande QR code kunt u zien hoe een MRI in zijn werk gaat. Dit filmpje is gemaakt voor kinderen maar ook informatief voor volwassenen.  

MRI filmpje kinderen

Na het onderzoek

De infuusnaald wordt verwijderd en u kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten.

De contrastvloeistof verdwijnt vanzelf weer uit het lichaam (via de nieren en de blaas). Door na het onderzoek wat meer te drinken, raakt u de vloeistof sneller kwijt.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die u heeft verwezen voor het onderzoek.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts.

Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming/radiologie op de volgende locatie:

 

Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

Medische beeldvorming/radiologie route 70, begane grond.

 

Op ___________dag, ___-___- 20___Onderzoekstijd______uur

Melden

Meldt u zich 15 minuten voor het onderzoek aan de balie.

Onderzoek buiten de openingstijden: 

 • U kunt zich dan niet aanmelden bij de aanmeldzuilen. 
 • Is er een röntgenfoto van uw ogen nodig in verband met onderzoek naar metaalsplinters?
  Laat deze röntgenfoto dan maken tijdens de openingstijden in verband met beoordeling door de radioloog.

 

 Roosendaal 

 • Heeft u een afspraak na 18.00 uur of in het weekend? Gebruik dan de hoofdingang van het ziekenhuis en volg route 70. 
 • Heeft u een afspraak na 21.00 uur? Gebruik dan de nachtingang van het Poortgebouw (ingang nr.3).
  Meldt u zich bij de portier in de hal om de deur in de gang voor u te openen. Daarna volgt u route 70, afdeling medische beeldvorming/radiologie.
  Neem bij route 70 plaats voor de deuren van de ingang van de afdeling medische beeldvorming/radiologie. U hoeft zich niet te melden of aan te bellen.
  De laborant medische beeldvorming komt u halen.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming via telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Locatie afdeling medische beeldvorming/radiologie

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

 

Telefoonnummer: 088 – 70 68 550

Openingstijden: 8.00-17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld uw behandelend arts, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

11/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?