Niersteenvergruizing (ESWL)

Inleiding

Uw uroloog heeft vastgesteld dat u nierstenen heeft. Hij/zij heeft voor u een afspraak gemaakt voor een niersteenvergruizing. Dit gebeurt op de polikliniek urologie, locatie Roosendaal. Bij niersteenvergruizing maken schokgolven de nierstenen tot kleine korreltjes. Deze zijn zo klein dat ze met de urine in de blaas terecht komen. Daarna plast u ze uit.

Voorbereiding op de niersteenvergruizing

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan moet u daar ruim van te voren mee stoppen.

Gebruikt u Ascal ook wel Carbasalaatcalcium? Met dat medicijn hoeft u niet te stoppen.

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Dan moet u dat aangeven vóór de behandeling.

 

Regel van te voren vervoer naar huis. Na de behandeling mag u zelf géén auto rijden.

U hoeft niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.

 

Op de dag van de behandeling moet u 2 uur voor de behandeling medicatie innemen. Het recept van deze medicijnen ontvangt u van de uroloog. U mag op de aangegeven route plaatsnemen. Daar vindt de behandeling plaats. De pijnstillers zijn dan ingewerkt.

De behandeling

U ligt op een speciale behandeltafel in een soort hangmat. In de hangmat wordt wat water gelegd. Dit zorgt ervoor dat de schokgolven goed geleiden naar de niersteen toe.  De niersteen wordt opgezocht met röntgendoorlichting. De niersteen moet precies in het "brandpunt" van de krachtgolven van de niersteenvergruizer liggen. Een halve bol ter grootte van een voetbal wordt tegen uw huid aan geplaatst. De bol is gevuld met water. In de bol worden de schokgolven opgewekt en het lichaam ingestuurd. Dit is hoorbaar als een tik. U kunt hiervoor oorbeschermers op krijgen. 

Na de behandeling

Na de behandeling mag u naar huis. Het uitplassen van het niersteengruis kan meteen al op gang komen. Het kan ook pas na enkele dagen of zelfs weken beginnen. Soms duurt het enkele weken voor u al het gruis heeft uit geplast. U hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Het uitplassen van gruis gaat vaak ongemerkt. Soms treden pijnaanvallen op (niersteenkolieken). Dit kan samen gaan met misselijkheid en braken. Tijdens een pijnaanval moet u weinig drinken. U kunt medicijnen krijgen om de pijn tegen te gaan. U kunt na de behandeling wat bloed in de urine hebben. Dit komt door kleine bloedingen in de nier. Meestal is dit binnen 24 uur over. U krijgt afspraken mee voor een controle met een nieuwe röntgenfoto en een recept voor pijnstilling. 

Mogelijke complicaties na een niersteenvergruizing

Krijgt u de eerste veertien dagen na de behandeling klachten zoals:

  • koorts hoger dan 38.5°C;

  • stolsels in de urine;

  • heftige koliekpijnen;

  • problemen met plassen.

Neem dan contact op tijdens kantooruren met de polikliniek urologie en buiten kantooruren met de spoedeisende hulp.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, assistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:

088 - 70 68 272.

 

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de spoedeisende hulp:

088 - 70 68 889 Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal

088 - 70 67 302 Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

 

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
088 - 70 68 272.

E-mail: urologie.verpleegkundigen@bravis.nl

 

10/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?