NovaSure behandeling

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling bij de gynaecoloog en u zult binnenkort een NovaSure behandeling ondergaan. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de behandeling. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw behandeling.

Inleiding

U bent door uw gynaecoloog doorverwezen voor de NovaSure behandeling.

Vrouwen met (hevig) menstrueel bloedverlies, die geen kinderwens (meer) hebben, komen voor deze behandeling in aanmerking. De gynaecoloog verwijdert het baarmoederslijmvlies permanent door elektrische energie aan de baarmoeder toe te dienen. Hierdoor verminderen de bloedingen in de toekomst of stoppen zelfs.

Voordelen van de NovaSure behandeling

De behandeling is snel, eenvoudig en veilig. De NovaSure behandeling kan op elk moment van de cyclus worden uitgevoerd, zelfs tijdens de menstruatie.

Na de NovaSure behandeling

Bij 80% van de patiënten treedt er minder bloedverlies op. Bij 40% van de patiënten treedt er na de behandeling helemaal geen bloedverlies meer op. Na zes maanden is het optimale effect te verwachten. Van alle patiënten is 80-90% tevreden na de behandeling. De grootste kans op goed effect op bloedverlies hebben patiënten die vanaf 40-45 jaar deze ingreep ondergaan. Sommige vrouwen hebben een veel minder pijnlijke menstruatie. Ook kunnen de premenstruele klachten verminderen. Bij 20% van de patiënten is er een vervolgbehandeling nodig vanwege bloedverlies en/of pijn.

Voorbereiding voor de behandeling

Poliklinisch:

De avond voor de ingreep (voor het slapen gaan) en twee uur voor de ingreep neemt u Naproxen 500mg in.

Dit medicijn vermindert de kramp tijdens en na de behandeling. U kunt tijdens en na de behandeling last hebben van menstruatieachtige krampen. Die verschillen in hevigheid per patiënt.

 

Sedatie of operatiekamer:

De avond voor de ingreep (voor het slapen gaan) neemt u Naproxen 500mg in en twee uur voor de ingreep neemt u een Naproxen Zetpil 500mg. Dit medicijn vermindert de kramp tijdens en na de behandeling. U kunt na de behandeling last hebben van menstruatieachtige krampen. Die verschillen in hevigheid per patiënt.

Op de dag van de behandeling

Poliklinisch:

Op de afgesproken datum en tijdstip mag u zich melden op de polikliniek gynaecologie. U mag daarna plaats nemen in de wachtkamer bij de behandelkamer. De verpleegkundige/doktersassistente komt u halen.

De NovaSure behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. U heeft nog een kort gesprek met de gynaecoloog, waarna u uw onderkleding uit kunt doen. U neemt plaats op een gynaecologische stoel.

De gynaecoloog behandelt u. Eén van de twee verpleegkundigen/doktersassistentes komt naast u staan.

Zij legt u uit wat er gebeurt en wat u kunt verwachten.

De gynaecoloog verdooft zo nodig de baarmoedermond, voordat deze wordt opgerekt om het instrument in te kunnen brengen. Door deze verdoving kunt u hartkloppingen voelen. Van het wegbranden van het baarmoederslijmvlies zelf voelt u niets. U voelt geen warmte. U voelt wel het krampen van de baarmoeder, wat u als pijnlijk kunt ervaren, dit is echter van korte duur. Dit deel van de behandeling duurt maximaal twee minuten.

 

Sedatie:

Op de afgesproken datum en tijdstip mag u zich melden op de polikliniek gynaecologie in Bergen op Zoom, route 89. (achter het ziekenhuis, parkeerterrein P2).

De NovaSure behandeling gebeurt op de polikliniek gynaecologie onder sedatie, gegeven door de sedationist (sedatie praktijk specialist of anaesthesiemedewerker). De gynaecoloog voert de NovaSure behandeling uit.

 

Operatiekamer:

Op de afgesproken datum en tijdstip mag u zich melden op de afgesproken afdeling die opnameplein aan u doorgegeven heeft. De NovaSure behandeling gebeurt onder algehele verdoving of via een ruggenprik gegeven door de anesthesist. De gynaecoloog voert de NovaSure behandeling uit. Bij de ruggenprik zal de gynaecoloog en/of operatieassistente u tijdens de ingreep uitleggen wat er gaat gebeuren.

Na de behandeling

Poliklinisch:

Na de behandeling kleedt u zich weer aan. Als het nodig is, kunt u daarna plaatsnemen in de rustkamer om even tot rust te komen. Als u zich goed voelt, kunt u weer naar huis. De assistente/secretaresse maakt voor u een controle afspraak voor op de polikliniek.

 

Sedatie:

Na de behandeling wordt u door de sedationist/verpleging terug gebracht naar de uitslaapkamer op de poli gynaecologie. Als alles daar goed gaat, mag u na een uur weer naar huis. De verpleegkundige/secretaresse maakt voor u een controle afspraak voor de polikliniek.

 

Operatiekamer:

Na de behandeling wordt u door de verpleging terug gebracht naar de afdeling. De afdelingssecretaresse maakt voor u een controle afspraak voor op de polikliniek.In principe kunt u dezelfde dag weer naar huis.

Belangrijk

  • U kunt last krijgen van een krampende pijn van de baarmoeder. Eventueel kunt u 3 uur na de behandeling een tablet Naproxen 500mg innemen. Indien deze onvoldoende pijnstilling geeft, kunt u na 30 minuten daarbij een tablet Oxycodon 5 mg innemen. Zonodig kunt u voor de nacht weer een tablet Naproxen en/of Oxycodon innemen.
  • Een warme kruik/kersenpittenzak helpt goed om de krampende pijn te verminderen, uw baarmoeder ontspant hierdoor beter.
  • Mocht u misselijk worden na de behandeling dan kunt u hiervoor een zetpil Ondansetron 16 mg gebruiken. U heeft er twee stuks op recept gekregen.  De eerste dag na de behandeling heeft u nog wat helderrood bloedverlies als gevolg van een klemmetje dat op de baarmoedermond heeft gezeten.
  • Daarna heeft u waterige/bloederige afscheiding. Dit duurt gemiddeld vier tot zes weken. Nadat dit gestopt is kunt u weer:

            - In bad gaan.

- Geslachtsgemeenschap hebben.

- Tampons gebruiken.

  • De meeste vrouwen kunnen binnen een dag hun normale activiteiten weer hervatten.
  • Na de behandeling blijft anticonceptie nodig.

Risico’s

Risico’s van de behandeling zijn bloedingen, infecties of een perforatie van de baarmoeder, waardoor er in zeldzame gevallen verwondingen aan organen in de onderbuik en het bekken kunnen ontstaan. Om technische redenen kan de operatie mislukken. Indien u al gesteriliseerd bent (of gesteriliseerd wordt) bestaat er de kans op het postablatiesyndroom (6-8%). Er kan een risico bestaan voor vrouwen met een pacemaker en andere implantaten.

Complicaties

U moet de behandelende arts bellen als :

  • U meer dan 38 graden koorts heeft.
  • De bekkenpijn verergert en de voorgeschreven medicijnen niet helpen.
  • U misselijk, kortademig of duizelig bent.
  • U groenige vaginale afscheiding heeft.

Wat te doen bij complicaties

Krijgt u na de behandeling problemen die te maken hebben met de behandeling?

Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Op maandag t/m vrijdag tussen 08:00 – 17:00 uur belt u met de polikliniek gynaecologie: 088 - 70 66 600.

 

Buiten deze tijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp in Bergen op Zoom: 088-70 67 302.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de assistente van de polikliniek gynaecologie.

De polikliniek gynaecologie is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur op telefoonnummer: 088 - 70 66 600.

 

11/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?