Octreoscan scintigrafie

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een octreoscan scintigrafie. Een octreoscan scintigrafie is een onderzoek waarbij opnamen worden gemaakt van het hele lichaam. Hierbij wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof (Octreotide) toegediend die korte tijd zwakke straling uitzendt. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.

Inleiding

Met uw instemming heeft uw specialist u verwezen voor onderzoek van het hele lichaam. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

Wat is een Octreoscan scintigrafie?

Een Octreoscan scintigrafie is een onderzoek waarbij opnamen worden gemaakt van het hele lichaam. Hierbij wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof (Octreotide) toegediend die korte tijd zwakke straling uitzendt. Hierdoor is het mogelijk eventuele afwijkingen in het lichaam af te beelden. Aan de hand daarvan krijgt de specialist informatie over de plaats van bepaalde afwijkingen die bij sommige aandoeningen kunnen optreden. U ondervindt geen nadelige gevolgen van de radioactiviteit, die verdwijnt weer snel uit uw lichaam. Het stralingsrisico is verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding

U moet op de dag voor het maken van de foto’s vloeibaar laxeermiddel gebruiken (x-praep). Dit krijgt u mee bij uw eerste bezoek aan de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. U drinkt na de avondmaaltijd een half flesje op. De andere helft bewaart u om eventueel de volgende dag te drinken. U kunt zich op de afgesproken tijd melden bij de balie van de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

Het onderzoek

Een medisch nucleair werker voert het onderzoek uit. Het onderzoek gebeurt op twee achtereenvolgen­de dagen.

 

Eerste dag

U krijgt door middel van een injectie in een ader van uw arm een radioactieve stof toegediend. U krijgt het laxeermiddel mee dat u 's avonds na de maaltijd moet drinken. Hierna mag u weer gaan. U wordt de volgende dag terugver­wacht voor het maken van de foto's. De medisch nucleair werker spreekt het tijdstip met u af.

 

Tweede dag

U kunt zich op de afgesproken tijd melden bij de balie van de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. De medisch nucleair werker haalt u weer op. U wordt verzocht eerst nog uit te plassen. Eventuele metalen voorwerpen zoals sieraden en dergelijke moet u af doen. U komt op een onderzoektafel te liggen. De camera wordt tot vlakbij uw lichaam geplaatst. Zowel de voorzijde als de achterzijde van uw lichaam wordt langzaam gescand. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen. Het maken van de verschillende foto’s duurt ongeveer anderhalf uur. Behalve de injectie is het onderzoek pijnloos.

 

De eerste dag duurt het onderzoek ongeveer een kwartier. Het onderzoek op de tweede dag duurt ongeveer anderhalf uur.

De uitslag

U krijgt de uitslag van van dit onderzoek via uw behandeld arts. Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met uw behandelend arts. Ligt u in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Attentie!

Bent u zwanger of denkt u (misschien) zwanger te zijn? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of voor het onderzoek. De arts bekijkt dan zorgvuldig of het onderzoek moet doorgaan of niet. Ook als u borstvoeding geeft, moet u dit melden.

De arts geeft u dan advies. Meestal is dat de borstvoeding stoppen, gedurende 24 uur.

Route

De afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is de afdeling bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen. 

 

12/20

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?