Onderzoek naar botontkalking (osteoporose)

Inleiding

Mensen, ouder dan 50 jaar, die botontkalking hebben en een botbreuk oplopen, hebben een grote kans binnen enkele jaren opnieuw iets te breken. Opsporing en behandeling van botontkalking kan die kans op een nieuwe botbreuk halveren. U wordt niet alleen behandeld voor uw botbreuk. Het Bravis ziekenhuis biedt u ook de mogelijkheid om te onderzoeken of u botontkalking heeft.

Wat is botontkalking?

De medische term voor botontkalking is osteoporose. Bij botontkalking worden de botten brozer en breken makkelijker. Het is een natuurlijk proces dat hoort bij het ouder worden. Rond het dertigste jaar is de dichtheid van de botten het grootst. Vanaf die leeftijd neemt de botdichtheid langzaam af. Op hogere leeftijd krijgt iedereen, man of vrouw, uiteindelijk met botontkalking te maken. Er is sprake van botontkalking als er bovenmatig botafbraak plaatsvindt. Het bot is dan zo verzwakt dat het gemakkelijk breekt. Botontkalking is goed te behandelen.

Welke onderzoeken zijn nodig?

Om de diagnose botontkalking te stellen is een botmeting nodig. Daarbij wordt de botmassa onderzocht. Het onderzoek is veilig en pijnloos en vindt plaats op de röntgenafdeling.

Voor het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Het speciale röntgenapparaat, dat boven de te meten lichaamsdelen komt te staan, zendt een zeer geringe hoeveelheid straling uit. De straling geeft de botdichtheid weer. Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten. De uitkomsten van het onderzoek worden uitgedrukt in afwijkingen ten opzichte van een vastgestelde waarde die staat voor gezond en stevig bot. Dat is de gemiddelde botmassa van gezonde jonge vrouwen op 30-jarige leeftijd, ook wel piekbotmassa genoemd.

 

Het kan ook zijn dat u bloed moet laten afnemen. Het bloed wordt onderzocht op aandoeningen die een nadelig effect op de botten hebben.

Osteoporosepolikliniek

Wordt u onderzocht op botontkalking? Dan krijgt u een brief met de volgende afspraken:

  • Een afspraak voor de botdichtheidsmeting.
  • De afspraak voor het spreekuur op de osteoporosepolikliniek.
  • Een vragenlijst over risicofactoren. Deze neemt u ingevuld mee naar het spreekuur.

Afspraak

Tijdens uw afspraak op de osteoporosepolikliniek heeft u een gesprek met de osteoporoseverpleegkundige. Zij neemt de vragenlijst door, bespreekt met u de uitslag van de onderzoeken en geeft uitleg. Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen.

Behandeling

Als blijkt dat u botontkalking heeft, bespreekt de osteoporoseverpleegkundige de mogelijkheden voor behandeling met u. Uw huisarts krijgt het behandeladvies toegestuurd. De huisarts begeleidt en behandelt u dan verder. Heeft de botontkalking een andere oorzaak? Dan verwijst de osteoporoseverpleegkundige u naar de internist of reumatoloog.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de osteoporoseverpleegkundige, 

Mevrouw J. Schouten, via polikliniek interne geneeskunde. 

  • Telefoonnummer: 088 - 70 68 540
  • E-mail: osteoporose.boz@bravis.nl

 

02/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?