Onderzoek van het netvlies (Flurorescentie-angiografie FAG)

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de oogarts omdat hij/zij een afwijking in het achterste deel van uw ogen vermoedt. Om dit te onderzoeken zal een fluorescentie-angiografie worden verricht. Fluorescentie-angiografie is een onderzoeksmethode waarbij foto’s van het netvlies worden gemaakt met behulp van blauw flitslicht en een speciaal fototoestel. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op het onderzoek.

Wat is fluorescentie-angiografie?

Fluorescentie-angiografie (FAG) is een onderzoeksmethode waarbij foto’s van het netvlies worden gemaakt met behulp van blauw flitslicht en een speciaal fototoestel.

 

Een in water oplosbare kleurstof (fluoresceïne of indocyanine groen (ICG)) wordt in een ader in de arm gespoten. De kleurstof verspreidt zich via de grote lichaamsader door het hele lichaam. De kleurstof verspreidt zich vrij snel na inspuiting door de bloedvaten van het oog. Er worden dan meerdere foto’s van het netvlies gemaakt.

Waarom wordt fluorescentie-angiografie verricht?

Met een fluorescentie-angiografie (FAG) kunnen de locatie en de ernst van een oogaandoening beter in zicht gebracht worden. Als de bloedvaten een afwijking vertonen, dan kan de kleurstof door de vaatwand heen lekken of zich ophopen in de afwijkende bloedvaten. De kleurstof maakt de afwijkingen veel beter zichtbaar. Schade aan de onderlaag van het netvlies, het retinale pigment epitheel, of de vorming van afwijkende nieuwe bloedvaten onder het netvlies kunnen op deze manier ook worden opgespoord.

Indocyanine groen wordt vooral gebruikt om afwijkingen in het vaatvlies van het oog (chorioidea) zichtbaar te maken (ICG). Het onderzoek wordt gedaan om het beloop van een ziekte te volgen of om het effect van een behandeling te beoordelen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het maken van een scan (OCT) van het netvlies. Deze kan niet altijd de FAG vervangen.

 

Bij de volgende oogheelkundige aandoeningen wordt er indien nodig een FAG gemaakt:

  • Diabetes mellitus: suikerziekte, een zeer vaak voorkomende oorzaak van slechtziendheid en blindheid bij patiënten, kan lekkage van de bloedvaten en vaatnieuwvorming veroorzaken. Om verergering van netvliesafwijkingen (retinopathie) te voorkomen wordt er vaak een laserbehandeling ingezet.
  • Leeftijdsgebonden maculadegeneratie is een veel voorkomende oorzaak van slechtziendheid bij ouderen. In een aantal gevallen doen zich vaatnieuwvormingen onder het netvlies voor. Met een FAG kan de oogarts zien om wat voor vaatnieuwvorming het gaat en welke behandeling het best ingezet kan worden om de situatie te stabiliseren.
  • Bepaalde vormen van inwendige oogontsteking (uveitis).

Voorbereiding op het onderzoek

Bij het maken van de afspraak heeft u een zakje met twee pipetjes met druppels meegekregen, tropicamide en fenylefrine. De oogdruppels maken uw pupillen groter. Het kan zijn dat u hierdoor meer last krijgt van het licht en/of wazig gaat zien.

 

Deze druppels dient u beide een uur voor de afgesproken tijd in beide ogen te druppelen en u dient dit ieder kwartier te herhalen.

U kunt de druppel het best toedienen door het hoofd naar achteren te kantelen, het onderooglid wat naar beneden te trekken en voorzichtig een druppel te laten vallen. U gaat vanzelf met uw oog knipperen zodat de druppel over uw oog verspreid wordt.

Het onderzoek

Na aanmelden neemt u plaats in de wachtkamer. U wordt door een assistent opgeroepen. De foto's worden gemaakt met een speciale camera. Voor de camera bevindt zich een kinsteun waarop u uw kin moet zetten. Vervolgens wordt u gevraagd naar een rood (knipperend) lampje te blijven kijken terwijl de assistent de camera instelt.

Allereerst worden er enkele foto's gemaakt zonder kleurstof. Daarna wordt de dokter gehaald en krijgt u een prik in de arm waarbij de fluoresceïne ingespoten wordt. Al tijdens het inspuiten worden foto’s gemaakt om het binnenstromen van de kleurstof in de vaten van het oog niet te missen. De foto's worden gemaakt met een fel blauw licht en een flits. Toch is het de bedoeling dat u uw oog zo goed mogelijk openhoudt. U dient zich vooral te concentreren op het rode lampje en op de aanwijzingen van de fotograaf.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek zult u wazig kunnen zien, dit zal vanzelf wegtrekken. In verband met het wazig zien, mag u niet zelf autorijden.

Direct na het onderzoek is uw huid sterk geel. Dit is het gevolg van de gele kleurstof, dit is verder onschuldig. De kleurstof zal met de urine het lichaam weer verlaten. De urine is dan ook de eerste dag sterk geel gekleurd.

Bijwerkingen

Fluoresceïne kan soms direct na inspuiting misselijkheid veroorzaken. Dit trekt meestal na enkele seconden weer weg. Indien de kleurstof tijdens de inspuiting uit het vat in de arm lekt, geeft dit een lokale branderigheid en verkleuring van de huid. De branderigheid verdwijnt na enkele minuten en de verkleuring na enkele dagen zonder restverschijnselen.

Allergische reacties zijn zeldzaam. Wanneer ze optreden veroorzaken ze roodheid en jeuk van de huid. Allergische reacties worden, afhankelijk van de ernst van de allergische reactie, behandeld met tabletten of injecties antihistaminica.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust.

Op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 – 17.00 uur is de polikliniek oogheelkunde te bereiken via telefoonnummer 088 -70 68 980.

 

05/19

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?