Ontlastingsonderzoek occult bloed en/of calprotectine

In het gesprek met uw behandelend arts is er besloten dat u, uw ontlasting laat onderzoeken. U heeft hierover al mondelinge informatie gehad. In deze folder kunt u de informatie op uw gemak nalezen.

Het onderzoek

Uw arts heeft u gevraagd ontlasting in te leveren voor onderzoek. U heeft hiervoor 1 of 2 speciale buisjes gekregen. U wordt verzocht onderstaande instructies nauwkeurig op te volgen, zodat het laboratorium tot een betrouwbaar resultaat komt.

Ongeschikte momenten voor het verzamelen van de ontlasting

De verzameling van ontlasting mag niet plaatsvinden in geval van:

 • bloed in de urine;
 • rectale bloedingen (bijvoorbeeld aambeien of verstopping);
 • tijdens en tot drie dagen na de menstruatie.

Tips voor een goede test 

 • Er is maar een klein beetje ontlasting per buisje nodig. Overvulling van het buisje leidt tot onjuiste uitslag. 
 • Open de ontlastingstest alleen door aan het gele of groene dopje te draaien. De andere zijde is bestemd voor het laboratorium. 
 • Houd de afnamebuis buiten het bereik van kinderen!

Hoe voert u de ontlastingstest uit? 

 1. Plas eerst en spoel door. Leg voldoende toiletpapier of karton in het toilet.
  Let op! De ontlasting mag niet in contact komen met water of urine. 

 2. Zorg dat uw ontlasting op het toiletpapier/karton valt. Of vang de ontlasting op in een po. 
 3. Het kan zijn dat u 1 of 2 buisjes (geel óf groen) moet vullen. Dit is afhankelijk van het aantal aangevraagde onderzoeken. Draai het dopje van de (het) buisje(s) aan de gekleurde zijde. Aan het dopje zit een staafje met een geribbeld puntje. 


 
           

 

 1. Prik met het geribbelde puntje van 1 of beide verschillende dopjes op vier verschillende plekken in uw ontlasting. Er hoeft maar een klein beetje ontlasting in het geribbelde puntje te zitten. Teveel ontlasting kan zorgen voor een onjuiste uitslag van het onderzoek.

 

 

 

 1. Plaats de groene of gele dop met ontlasting terug in het juiste kleur buisje en draai het meteen vast. Het staafje komt nu in het deel van het buisje dat gevuld is met vloeistof. Deze vloeistof kan hierdoor troebel worden. Dit is normaal. 

 

 

 1. Noteer productiedatum en tijd op het laboratoriumformulier.

Inleveren van de ontlasting 

De buisjes zijn 3 dagen bij kamertemperatuur te bewaren.
Lever het buisje of buisjes samen met het aanvraagformulier zo snel mogelijk in bij u in de buurt of bij de poliklinische bloedafname van het Bravis ziekenhuis, locatie Bergen Op Zoom of locatie Roosendaal. De adressen en openingstijden van de prikposten die aangesloten zijn bij het Bravis ziekenhuis vindt u op de website van Diagnovum: www.diagnovum.nl/locaties. Selecteer boven in de lijst op regio Bravis. 

Uitslag onderzoek 

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dit is normaal; stel ze gerust aan de medewerker van het laboratorium of uw behandelend arts.

Telefoonnummer Accureon

Accureon klinisch chemisch laboratorium, tel: 088 - 70 68 230.

 

10/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?