Operaties aan de neus

Inleiding

Deze folder geeft u informatie over de diverse operaties die aan de neus uitgevoerd kunnen worden.

Welke functie heeft de neus?

De neus is zeker niet alleen voor de reuk, al is dit natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van de functie. De neus is vooral een deel van de ademhalingsorganen. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. Zo wordt meer dan 95% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen door de neus weg gefilterd en onschadelijk gemaakt. De neus zorgt dus voor een zo goed mogelijke ademhaling. Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij de stemvorming en ook de afvloed van het traanvocht verloopt via de neus.

Tenslotte is de uitwendige vorm van de neus ook een belangrijk aspect. De neus bepaalt in grote mate het uiterlijk van iemand.

Storingen in de functie van de neus

De neusfunctie kan op veel manieren worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door een verkoudheid of door een allergie (overgevoeligheid). Stoornissen in de functie van de neus kunnen vaak verergerd worden door een afwijkende vorm van het inwendige van de neus. Het meest voorkomend is een scheefstand van het neustussenschot (het septum), dat de neushelften van elkaar scheidt.

Deze afwijkende vorm van het neustussenschot komt zeer vaak voor. Het kan klachten geven zoals bijvoorbeeld een gevoel van verstopping, een gestoorde ademhaling of hoofdpijn. Het recht zetten van het neustussenschot (septumcorrectie) is een operatie is die daarom veel voorkomt. De operatie verbetert de neusfunctie.

Wat voor neusoperaties zijn er?

De septumcorrectie

Hierbij wordt uitsluitend geopereerd in het inwendige van de neus. Er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten. Bij de operatie worden het kraakbeen en het bot van het neustussenschot vrij gelegd via een klein sneetje binnen in de neus. Hierna wordt dan het tussenschot rechtgezet. Dat wil zeggen uitstekende stukken worden verwijderd, kromme delen worden rechtgemaakt, etc. Het herstelde neustussenschot wordt daarna tijdelijk op zijn plaats gehouden door tampons die in de neus worden ingebracht. Aan weerszijden wordt zo het tussenschot in de juiste positie gesteund zodat slijmvlies, kraakbeen en bot weer aan elkaar kunnen groeien. Vaak worden aan de buitenzijde van de neus ook nog wat pleisters aangebracht ter ondersteuning. De tampons worden na enkele dagen weer verwijderd, evenals de pleisters. U kunt dan dus weer door de neus ademen.

 

De inwendige en uitwendige neuscorrectie

Soms is de neusfunctie niet alleen gestoord door een afwijkend tussenschot, maar ook door een abnormale vorm van de buitenkant van de neus. Dit laatste heeft dan ook invloed op het uiterlijk. Vaak is het in zo’n geval mogelijk om in één operatie niet alleen de functie te herstellen, maar ook het uiterlijk te verbeteren. Deze operatie is wat groter dan de septumcorrectie. De operatie wordt in het algemeen van binnenuit verricht. Er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten. Wanneer er wel sneden gemaakt moeten worden op aan de buitenkant zichtbare plaatsen, wordt dat met u besproken. In de regel betreft het dan zeer kleine littekentjes, die later niet of nauwelijks zichtbaar zullen zijn.

 

Evenals bij een septumcorrectie zullen tampons in de neus worden aangebracht aan het einde van de operatie. Wanneer aan het bot van het uitwendige van de neus is geopereerd, dan zal de neus bovendien worden vastgezet met pleisters met daar overheen een kapje van gips, kunststof of metaal. De neustampons zullen na enkele dagen weer worden verwijderd. Het kapje moet tenminste een week op zijn plaats blijven om te zorgen dat de weefsels en de botstukken weer in de goede positie aan elkaar groeien.

 

Het is verstandig om de eerste week na de operatie de neus niet te snuiten. Beter is het om de neus schoon te spoelen met zout water (een afgestreken theelepel zout op een glas lauw water. U kunt van uw arts instructie krijgen, hoe u dit het beste kunt doen). Vooral wanneer ook het uitwendige van de neus geopereerd is, mag er gedurende enige weken geen druk of trek op de neus uitgeoefend worden. Dus oppassen bij sport en geen balspelen!!

 

Neusschelpverkleining

De twee neusholtes worden verkleind door zes neusschelpen (drie aan beide kanten) waarvan de onderste soms relatief te groot zijn. Als hierdoor de doorgankelijkheid van de neus wordt verstoord, kan de KNO-arts adviseren de neusschelp(en) te verkleinen. Bij deze operatie ontstaan geen littekens aan de buitenkant. Meestal wordt gekozen voor verhitting van het slijmvlies van de neusschelp(en). Zo verschrompelt het slijmvlies van de neusschelp(en). Dit gaat gepaard met rookontwikkeling wat u als een vieze geur kunt ervaren. Ook kunt u mogelijk pijnscheuten voelen in tanden of kiezen. Dit is hinderlijk maar niet gevaarlijk.

 

Het is ook mogelijk dat de KNO-arts adviseert met een mes in de lengterichting een strook neusschelpslijmvlies met neusschelpbot te verwijderen (conchotomie).

 

In de meeste gevallen is het niet nodig om een neustampon in de neus aan te brengen.

Hoe wordt het verdoofd?

In ieder geval kan worden gezegd dat de operatie plaatsvindt zonder dat u daar noemenswaardige pijn bij heeft. Dit kan door plaatselijke verdoving of door algehele narcose.

Bij plaatselijke verdoving wordt de neus ongevoelig gemaakt door het toedienen van bepaalde medicamenten in de neus. Tijdens de operatie bent u bij kennis. U voelt echter geen pijn.

Bij algehele narcose wordt u door de anesthesioloog in slaap gebracht en wordt u pas wakker wanneer de operatie achter de rug is. Welke van deze methoden in uw geval wordt toegepast, zal uw KNO-arts met u overleggen.

Enkele algemene inlichtingen

Na de operatie kan er wat zwelling en een blauwe verkleuring van de gezichtshuid en de oogleden optreden, vooral als er aan het uitwendige van de neus is geopereerd. Dit is het gevolg van kleine onderhuidse bloeduitstortingen en gewoonlijk verdwijnt dit binnen enkele dagen. De pijn na de operatie is meestal gering en altijd goed met pijnstillers te bestrijden. In de neus en omgeving kan een dof gevoel optreden omdat kleine zenuwen zijn uitgeschakeld. Dit verdwijnt vanzelf. Het normale gevoel komt terug binnen enkele weken tot maanden.

Is er kans op complicaties?

Bij iedere operatie, ook een neusoperatie, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Dergelijke complicaties zijn echter goed behandelbaar. In de praktijk zijn complicaties bij een neusoperatie zeer zeldzaam.

Welk resultaat kunt u verwachten?

Dit is moeilijk te zeggen omdat er zo veel verschillende redenen bestaan voor het verrichten van een operatie aan de neus. Zie “storingen in de functie van de neus”. Uw arts zal zo zorgvuldig mogelijk proberen in te schatten hoe groot in uw geval de kans is op afname van de klachten. Ook het (geringe) risico van complicaties zal hierbij worden afgewogen.

Contact

Het is niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder? Stel uw vragen dan aan uw KNO-arts. 

De polikliniek KNO is tijdens kantooruren bereikbaar op 088 – 70 67 342. 

  

06/22 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?