Opheffen van een vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider (Pyelumplastiek)

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling van de uroloog omdat bij u een vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider is vastgesteld. Deze vernauwing kan worden verholpen door een kijkoperatie (pyelumplastiek). In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op de operatie.

Inleiding

De uroloog heeft een vernauwing tussen het nierbekken en de urineleider bij u vastgesteld. Deze vernauwing kan worden verholpen door een robot geassisteerde kijkoperatie (pyelumplastiek).

Functie van de nieren

De nieren filteren het bloed in de bloedsomloop. De afvalstoffen uit het bloed worden via de urine afgevoerd.

 Voorbereiding

 • De uroloog neemt de behandeling met u door.
 • De anesthesioloog bespreekt de narcose met u. Hoe u zich voor moet bereiden op de narcose leest u in de folders anesthesie en nuchterbeleid volwassenen vanaf 16 jaar.
 • U wordt op de dag van de behandeling of een dag eerder opgenomen op een verpleegafdeling.
 • Om trombose te voorkomen krijgt u op de dag van de opname een injectie met een bloedverdunnend middel.
 • Indien nodig scheert een verpleegkundige de huid in de buurt van het operatiegebied.

De operatie

Bij de kijkoperatie ligt u op de zij. De totale operatie duurt een tot vijf uur. Bij een kijkoperatie wordt eerst de buik opgeblazen met koolzuurgas. Hierdoor komt er ruimte tussen de organen zodat alles goed te zien en te bereiken is. De uroloog brengt via kleine sneetjes in de buikwand drie tot vijf buisjes in de buikholte. Door deze buisjes voert hij instrumenten en een camera naar binnen. Aan deze poorten worden de robot armen gekoppeld. De uroloog opereert verder vanuit de robot console. Het nierbekken en de overgang naar de urineleider worden opgezocht. Het vernauwde gedeelte wordt verwijderd en er wordt een nieuwe aansluiting van het nierbekken naar de urineleider gemaakt. Bij het maken van deze nieuwe aansluiting wordt er een stent (double J-stent) in de urineleider achtergelaten.

Daarna verwijdert de uroloog het koolzuurgas uit de buikholte en worden de wonden gehecht.

Voordelen van een robot geassisteerde kijkoperatie

 •      Organen zijn beter te zien door cameravergroting.
 •      Minder bloedverlies.
 •      Kleinere littekens.
 •      Minder pijn.
 •      Minder kans op infectie.
 •      Sneller herstel, kortere opname.

 

Soms lukt een kijkoperatie niet en is er alsnog een open buikoperatie nodig.

Na de operatie

 • Na het uitslapen van de narcose gaat u terug naar de verpleegafdeling.
 • Na de operatie mag u direct wat water drinken.
 • U krijgt een slangetje in uw blaas om de urine af te voeren. De verpleegkundige verwijdert het slangetje na een dag.
 • Na de operatie krijgt u pijnbestrijding.
 • Uw opname in het ziekenhuis duurt meestal twee dagen. De verpleegkundige stimuleert u dagelijks om uit bed te komen.
 • Ongeveer 10 dagen na de operatie komt u op controle op de polikliniek urologie. De assistente verwijdert dan de hechtingen.
 • De uroloog verwijdert vier tot zes weken na de operatie de stent door middel van een blaasonderzoek op de polikliniek.

Advies voor thuis

 • Spant u zich lichamelijk niet zwaar in (de eerste zes weken na de operatie).
 • Zorg voor voldoende rust.
 • Drink goed (twee liter per 24 uur).
 • U mag onder de douche en in bad als de wonden zijn genezen.
 • Rijd pas auto als uw toestand dat toelaat.

Complicaties

Complicaties bij de operatie kunnen zijn:

 • Urineweginfectie.
 • Nabloeding (zeldzaam).
 • Wondinfectie.
 • Naadlekkage (zeldzaam).
 • Bloeduitstorting ter hoogte van de wondjes.
 • Schouderpijn door de ingeblazen lucht in de buikholte.
 • Schade aan omliggende organen (zeer zeldzaam).

 

Krijgt u binnen de eerste zes weken na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Route

U vindt op uw afsprakenbrief de locatie en adresgegevens waar uw afspraak plaatsvindt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de uroloog, assistente of urologieverpleegkundige.

Contact

De poliklinieken urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:

088 - 70 68 272.

 

Buiten kantooruren kunt u bij problemen contact opnemen met de spoedeisende hulp:

088 - 70 68 889 Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal

088 - 70 67 302 Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

 

De urologieverpleegkundigen zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
088 - 70 68 272.

E-mail: urologie.verpleegkundigen@bravis.nl

 

03/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?