Opname afdeling Kind & Jeugd

Inleiding

Uw kind is of wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Kind & Jeugd op locatie Bergen op Zoom. De opname kan voor u en uw kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. In dit boekje vindt u informatie die helpt bij de voorbereiding op de opname. Dit boekje maakt u ook wegwijs op de afdeling.

Hoe bereid ik mijn kind voor op de opname?

Kennismakingsbezoek

Een goede voorbereiding van uw kind op het verblijf in het ziekenhuis is belangrijk. U en uw kind zijn van harte welkom om vooraf een kijkje te nemen op onze afdeling. U krijgt dan een rondleiding over de afdeling en kunt kennismaken met de mensen die er werken. U maakt hiervoor een afspraak met de afdeling Kind & Jeugd, telefoonnummer 088 – 70 67 569.

Bekijk samen met uw kind onze kinderwebsite eens www.braviskindenjeugd.nl

 

Verdere tips

Als u uw kind voorbereidt op de opname kan het de ervaringen beter verwerken. Voorbereiden is niet hetzelfde als geruststellen. Het gaat er vooral om dat u eerlijk bent en uw kind ook vertelt over de minder leuke kanten. Bijvoorbeeld dat hij/zij zich verdrietig kan voelen in het ziekenhuis. Leg alles zo eenvoudig mogelijk uit.

 

Het is als tegenwicht voor deze minder prettige dingen goed om te vertellen dat u zult proberen zoveel mogelijk te komen. Ook kunt u vertellen dat er een speelkamer en tienerlounge zijn waar ze kunnen spelen of verblijven, eventueel met bed en al. Als uw kind op de kamer moet blijven, kunnen er in de speelkamer allerlei spelletjes gehaald worden.

 

Jonge kinderen zijn moeilijk voor te bereiden. Ze begrijpen nog heel weinig van operaties, onderzoeken en behandelingen. Daarom heeft het niet veel zin om hier diep op in te gaan. U kunt wel vertellen wie er in het ziekenhuis werken, hoe mensen gekleed gaan, dat uw kind in een bedje zal liggen, maar ook kan spelen enz. Soms begrijpen kleine kinderen het beter door er een spel van te maken. Bijvoorbeeld door middel van een dokterssetje, verkleedkleren, poppen of boekjes.

 

Wat neemt u mee?

Het samen inpakken van de tas of koffer hoort zeker bij het voorbereiden op het verblijf in het ziekenhuis. Naast toiletartikelen (geen handdoek en washandjes), nachtkleding, ondergoed en pantoffels is het prettig om gewone kleren mee te brengen. Overdag lopen de kinderen namelijk zo veel mogelijk rond als "hun toestand" dat toelaat. Laat uw kind in ieder geval zijn favoriete knuffel en eventueel flesje/kroel meebrengen. Ook is het belangrijk dat u de medicijnen die uw kind op dat moment gebruikt, meebrengt. Indien uw kind een dieet heeft, graag een beschrijving hiervan meebrengen.

 

Kinderziekten/infecties

Het is voor de gezondheid van uw kind en voor die van de andere patiëntjes van groot belang dat we weten of er in uw gezin, op school of in de directe omgeving een besmettelijke ziekte heerst (waterpokken, rode hond, mazelen, bof, roodvonk, braken, diarree e.d.). Neem in dat geval contact op met de behandelend arts of iemand van de afdeling. U voorkomt daarmee dat andere kinderen ziek worden of dat uw kind bij opname weer naar huis moet.

 

Enkele aanbevolen boekjes die kunnen helpen bij de voorbereiding

Peuters

 • Nijntje in het ziekenhuis, Dick Bruna. Nijntje heeft een zere keel en moet naar het ziekenhuis. Ca. 2 jr.
 • Karel in het ziekenhuis, Liesbet Slegers. Karel is gevallen en moet naar het ziekenhuis. Vanaf 2,5 jr.
 • Anna in het ziekenhuis, Kathleen Amant. Anna moet geopereerd worden aan haar oren. Vanaf 2,5 jr.

 

Kleuters

 • Naar het ziekenhuis, Imme Dros. Ella moet geopereerd worden aan een bobbel onder haar kin. Vanaf 4 jr.
 • Lucas en de fotodokter, Stefan Boonen. Wat gebeurt er op de spoedafdeling en hoe ziet de afdeling radiologie eruit? Met handige tips voor ouders. Vanaf 5 jr.

 

Basisschoolleeftijd

 • Weet jij alles over het ziekenhuis? Els Rooijers. Informatief boek over de gang van zaken in het ziekenhuis. Speciaal voor dyslectici met voorlees-cd. 9-12 jr.
 • Kunnen dokters ziek worden? Dirk Musschoot. In vraag- en antwoordvorm wordt aan kinderen verteld over ziek zijn en de gang van zaken in een ziekenhuis. Vanaf 10 jr.

Wat kunt u doen bij een acute opname?

Vaak komt een kind onverwacht in het ziekenhuis terecht, bijvoorbeeld na een ongeluk, bij een acute operatie, uitdroging ten gevolge van braken en diarree of bij benauwdheid. Tijd om alles op een rijtje te zetten en uw kind rustig te vertellen hoe het gaat, is er niet. Goede begeleiding en opvang zijn dan belangrijk. Het is het beste dat u, indien mogelijk, steeds in de buurt van uw kind blijft. Dat is al een hele geruststelling. Later, wanneer uw kind rustig in zijn/haar bed ligt, kunt u er nog eens over praten. Tijdens de onderzoeken en andere handelingen krijgen u en uw kind steeds direct uitleg van de verpleegkundige, arts en/of Medisch Pedagogische Zorg (MPZ).

De dag van de opname

Op de dag dat uw kind opgenomen wordt, moet u zich eerst melden bij bureau planning en opname met het pasje van de zorgverzekeraar. Bureau planning en opname vindt u in de centrale hal. Nadat u bent ingeschreven, gaat u naar de afdeling op de derde etage. Een verpleegkundige heet u welkom en brengt u naar de kamer waar een opnamegesprek plaatsvindt. De verpleegkundige laat de afdeling zien waarna u met uw kind, afhankelijk van het ziektebeeld, naar de speelkamer kunt gaan of op de kamer een spelletje kunt doen. Soms vinden er deze dag al onderzoeken plaats. Denk hierbij aan bloedprikken, röntgenfoto's maken e.d.

Medisch Pedagogische Zorg (MPZ)

Op de afdeling Kind & Jeugd is MPZ aanwezig. Zij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur aanwezig.

 

MPZ heeft o.a. de volgende taken:

 • Het geven van pedagogische adviezen. Denk hierbij onder andere aan adviezen bij eetproblemen, slaapproblemen, problemen met de stoelgang en onrust en huilen (bij baby's).
 • MPZ is tevens gecertificeerd Video Interactie Begeleider. Indien de arts, kinderpsycholoog of MPZ het nodig of zinvol acht, wordt aan u voorgesteld dit in te zetten.
 • In samenwerking met u bereiden zij uw kind voor op onderzoeken en operatie. Tijdens de voorbereiding wordt verteld wat er gaat gebeuren uitgaande van wat uw kind o.a. hoort, ziet en voelt. Het voorbereiden is niet alleen bedoeld om angst te verminderen maar ook voor een betere verwerking van de ingreep of onderzoek.
 • Zij begeleiden eventueel u en uw kind tijdens onderzoeken en nemen waar indien u zelf niet aanwezig kunt zijn.
 • Zij begeleiden u en uw kind tijdens de opname. Ook bij moeilijke situaties zoals het afscheid nemen wanneer u naar huis gaat.

De speelkamer en tienerlounge

Afdeling Kind & Jeugd heeft een speelkamer op de derde verdieping. Deze is open van 08.00 tot 17.00 uur. Op de vierde verdieping is een tienerlounge. Deze is open in overleg met MPZ en na 17.00 uur in overleg met de verpleegkundigen.

Deze faciliteiten zijn voor de patiënten van afdeling Kind en Jeugd en hun ouders. Er zijn allerlei soorten speelgoed en materialen aanwezig. De kinderen die op hun kamer moeten blijven, krijgen daar speelgoed, boeken of knutselmateriaal zodat ook zij iets leuks kunnen doen.

Vaak is er een stagiaire en/of vrijwilliger aanwezig in de speelkamer. Indien er geen begeleiding van de afdeling aanwezig is, is de speelkamer dicht. De kinderen kunnen dan geen gebruik maken van de speelkamer.

Schoolwerk in het ziekenhuis

In principe regelt u dit zelf met school. Mocht u tegen problemen aanlopen, kunt u contact opnemen met de MPZ om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Bezoek

Op de afdeling Kind en Jeugd is bezoek welkom tussen 08.00 en 20.00 uur. Het welzijn van uw kind staat hierbij voorop. Samen kunnen we kijken wat het beste is voor uw kind. Als ouder bent u altijd welkom.

Om 22.00 uur worden de deuren van de afdeling gesloten. Als u na dit tijdstip de afdeling wilt betreden, dient u aan te bellen (bel zit rechts van de deuren).

Tussen 23.30 en 06.00 uur is de hoofdingang van het ziekenhuis gesloten. U komt het ziekenhuis dan alleen binnen via de ingang bij de spoedeisende hulp.

Ouderparticipatie

Vanuit zijn/haar vertrouwde omgeving komt uw kind in een vreemd ziekenhuis waar hij/zij met veel verschillende mensen te maken kan krijgen: de dokter, de verpleegkundigen, de MPZ, de voedingsassistentes, de "prik"zuster, de fysiotherapeuten, de interieurverzorgsters. Er zullen een aantal dingen gebeuren die noch voor u, noch voor uw kind prettig zijn, o.a. bloedprikken, misschien een aantal onderzoeken of een operatie. Bovendien is een ziek kind meestal uit zijn gewone doen en reageert daardoor wat gevoeliger. De aanwezigheid van ouders/verzorgers kan op veel momenten een steun zijn voor uw kind. Dit gaat in overleg en is mede afhankelijk van uw mogelijkheden en wensen.

De verzorging van uw kind wordt bij uw afwezigheid overgenomen door een verpleegkundige. Afhankelijk van de werkzaamheden zal de beschikbare tijd echter verdeeld moeten worden over meerdere kinderen. Het gevolg hiervan kan zijn dat de verzorging op een ander tijdstip plaatsvindt dan u gewend bent en dat de kans bestaat dat uw kind ook wel eens alleen is.

Hebt u hier geen goed gevoel bij, maak dit dan bespreekbaar met de verpleegkundige. Iedere situatie is anders. Samen met u bespreken we de knelpunten.

Deelname aan de verzorging

Deelname aan de verzorging van uw kind kan bestaan uit: baden, temperaturen, spelen, eten geven e.d. Omdat wij de zorg voor uw kind met u delen, is het nodig afspraken met elkaar te maken. Het is belangrijk dat u met de verpleegkundigen goed afspreekt welk deel van de verzorging u precies op u neemt zodat voor iedereen duidelijk is wie wat wanneer doet. De verpleegkundigen blijven verantwoordelijk voor de totale zorg van uw kind.

Veiligheid

Samen met u proberen we van de afdeling een zo veilig mogelijke omgeving voor uw kind te maken. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is bijvoorbeeld het juiste gebruik van de bedhekken van de spijlenbedden. Alleen in de vergrendelde stand blijven deze omhoog staan.

Doe altijd wanneer uw kind in bed ligt en u bij het bed vandaan gaat, het hek volledig omhoog!

Veilige (werk)omgeving

Een ziekenhuisopname brengt veel emoties teweeg. Wij vinden het heel belangrijk dat er een veilige werksfeer is met een open communicatie waarbij personeel en ouders vanuit wederzijds respect met elkaar omgaan en zo goed mogelijk samenwerken. Wij begrijpen dat emoties soms de overhand krijgen, maar hierbij mogen geen grenzen overschreden worden. Verbaal en/of fysiek geweld staan wij niet toe. We zullen dan gepaste maatregelen nemen. Liever gaan we voortijdig in gesprek om naar een oplossing te zoeken. Vanuit een veilige werksfeer kan het personeel zo goed mogelijk zijn werk doen en verloopt voor uw kind en u de opname zo prettig mogelijk.

Voorzieningen

Eén van de ouders mag blijven slapen. Op de kamer van uw kind is hiervoor een bedbank aanwezig. Er is ontbijt voor de ouder die overnacht.

De overige maaltijden zijn er voor de ouder(s) als zij gedurende de dag en tijdens de maaltijden aanwezig is/zijn.

Op de afdeling zijn een aantal plaza’s ingericht waar u koffie of thee kunt nemen en even kunt zitten als uw kind bijvoorbeeld ligt te slapen.

Gezinsgerichte visite

Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind betrokken worden bij de zorg. Daarom zijn we in 2021 gestart met de gezinsgerichte visite.

 

Wat is gezinsgerichte visite?

Gezinsgerichte zorg komt voort uit het samenspel met het kind, ouders/verzorgers, kinderartsen, verpleegkundig specialisten, kinderverpleegkundigen en alle andere zorgprofessionals die betrokken zijn op de afdeling. Elke ochtend wordt er door een kinderarts een ronde gemaakt op de afdeling. Dit noemen we visite lopen. Het is een belangrijk communicatiemoment van afstemming tussen enerzijds u en uw kind en anderzijds de kinderarts/verpleegkundig specialist en kinderverpleegkundige.

 

Doel van gezinsgerichte visite

 • Bevorderen van de regie van de ouders/kind in de zorg en het beleid.
 • Verbeteren van de communicatie tussen de ouders/kind met de kinderarts/verpleegkundig specialist en kinderverpleegkundige. Eenduidig, helder en volledig.

 

Werkwijze gezinsgerichte visite

 • De visite loopt volgens een afgesproken structuur. De kinderverpleegkundige opent de visite. Daarna kunt u vragen stellen. Uitslagen worden besproken en vragen beantwoord. Zo nodig kan de kinderarts of verpleegkundig specialist lichamelijk onderzoek doen bij uw kind. De kinderarts/verpleegkundig specialist bepaalt vervolgens samen met u het beleid. De gemaakte afspraken worden meteen in het digitale dossier van uw kind genoteerd.
 • De kinderarts loopt visite tussen 9 en 12 uur.
 • Kunt u niet bij de visite aanwezig zijn, dan zal de kinderarts/verpleegkundig specialist of kinderverpleegkundige later op de dag het afgesproken beleid met u bespreken.
 • De visite duurt maximaal tien minuten. Mocht u meer tijd nodig hebben of wilt u een uitgebreid gesprek, dan kan dit later op de dag worden ingepland.

Verpleegkundig specialist kindergeneeskunde

Op de afdeling Kind en Jeugd kunt u ook te maken krijgen met de verpleegkundig specialist.

Dit is een verpleegkundige met een aanvullende masteropleiding Advanced Nursing Practice die zorg draagt voor een bepaalde patiëntengroep. Het is een verpleegkundige functie die zich qua bevoegdheid bevindt tussen medisch specialist en verpleegkundige. Het belangrijkste doel van de inzet van de verpleegkundig specialist op de afdeling Kind en Jeugd is algemene verbetering van de continuïteit en kwaliteit van zorg voor uw kind.

 

Naast directe patiëntenzorg heeft de verpleegkundig specialist taken op het gebied van deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, kwaliteitsverbetering, ketenzorg en onderzoek. De verpleegkundig specialist heeft een opleiding op master niveau afgerond, waarbij hij/zij zelfstandige bevoegdheden heeft om medische zorg uit te voeren, waaronder lichamelijk onderzoek, het bepalen van beleid en het voorschrijven van medicatie.

De verpleegkundig specialist kan zowel poliklinisch als klinisch werken.

Bijwonen van onderzoeken

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis moet uw kind misschien een aantal onderzoeken ondergaan. De MPZ of een verpleegkundige bereidt u en uw kind hierop voor. Bij de meeste onderzoeken is de aanwezigheid van de ouders c.q. verzorgers toegestaan. Meestal is een verpleegkundige op de hoogte wanneer deze onderzoeken zullen plaatsvinden. Dit wordt aan u doorgegeven. Het kan voorkomen dat een onderzoek onverwachts of op een ander tijdstip dan afgesproken plaatsvindt. Indien het mogelijk is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Als u niet bij dit onderzoek aanwezig kunt zijn, dan gaat er een MPZ of verpleegkundige mee.

Als uw kind komt voor een operatieve ingreep dan heeft u contact gehad (of u krijgt dit nog) met de polikliniek Pre-Operatieve Screening (POS). Hier heeft u uitleg gekregen over onder andere de narcose.

Nog enkele algemene zaken

 

Roken

Het is verboden te roken in het ziekenhuis en op het ziekenhuisterrein.

 

Van de afdeling af

Behalve voor onderzoeken en ingrepen mogen de kinderen de afdeling in principe niet verlaten. In overleg met de verpleegkundigen kan hier soms van afgeweken worden.

 

Wifi

In het ziekenhuis kunt u gebruik maken van een gratis Wifi-netwerk daar waar dit beschikbaar is. Op uw smartphone of tablet staat dit aangeduid als “Free Wifi”. Berg uw apparatuur goed op wanneer u de kamer verlaat. Zie ook het onderdeel “wettelijke aansprakelijkheid”.

 

Telefoneren

U mag mobiel bellen behalve op de plaatsen waar aangegeven staat dat dit niet mag. Hou hiermee te allen tijde rekening met de patiënten op de afdeling.

 

Bravis Plaza

In de centrale hal van het ziekenhuis vindt u Bravis Plaza. U kunt hier in het restaurant een warme maaltijd en/of broodmaaltijd halen. U betaalt het tarief voor bezoekers. U kunt hier alleen met pinpas betalen, niet met contant geld.

Er is ook een winkeltje waar u bloemen, snoep, fruit, frisdrank, broodjes, knuffeltjes e.d. kunt kopen.

 

Post

Het is voor de kinderen een feest eigen post te ontvangen. Vraag aan familie en kennissen of ze een kaart of brief willen sturen. Vooral als ze niet op bezoek kunnen komen, is het onderhouden van contact op deze manier belangrijk.

 

Het adres:

Bravis ziekenhuis

Afdeling Kind & Jeugd (kamer .....)

Postbus 999

4700 AZ Roosendaal

(De postkamer zit op locatie Roosendaal. Post wordt hier verzameld en daarna doorgestuurd).

 

Tv-gebruik

Alle kamers zijn uitgerust met een Tv en internetaansluiting.

 

Gebruik van het kluisje

Op alle patiëntenkamers is in de kast een kluisje aanwezig voor het opbergen van waardevolle spullen. De gebruiksaanwijzing hiervoor hangt bij het kluisje. Denk eraan om bij ontslag het kluisje te checken op inhoud en laat het hierna open staan.

 

Wettelijke aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies van uw waardevolle artikelen of kostbaarheden, zoals sieraden, speelgoed of kleding. Geef dus zo min mogelijk van deze artikelen mee!

Bij schade aan persoonlijke eigendommen veroorzaakt door een medewerker kunt u zich wenden tot de zorgmanager van de afdeling.

 

Kinderen en patiëntenrechten

Informatie over patiëntenrechten en patiëntenplichten vindt u op de website: www.braviskindenjeugd.nl.

 

Klachten

Het kan gebeuren dat uw kind of u zelf klachten heeft. U heeft bijvoorbeeld moeilijkheden met een bepaalde verpleegkundige, MPZ of dokter. Het kan ook zijn dat u niet gelukkig bent over de wijze waarop uw kind behandeld wordt. Praat er dan eerst over met de betreffende persoon of met de leidinggevende op de afdeling.

Indien dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u met uw klacht terecht bij het Patiënten Service Bureau, telefoonnummer: 088 – 70 67 795.

Het ontslag

Als uw kind het ziekenhuis weer mag verlaten, krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Voor ontslag doen we graag een evaluatiegesprek met u en uw kind (indien relevant).

Wij streven ernaar uw kind niet langer in het ziekenhuis te houden dan nodig is. Zodra het (medisch) verantwoord is, mag uw kind naar huis. Vaak heeft uw kind thuis extra zorg nodig. Met een verpleegkundige maakt u afspraken over een eventuele nacontrole op de polikliniek, medicijnen, dieet, etc. Uw huisarts krijgt digitaal van de specialist schriftelijke informatie over de reden van opname en de dag van thuiskomst.

Weer thuis

Als uw kind thuis komt uit het ziekenhuis zal het vaak lichamelijk nog niet helemaal de oude zijn. Ook het doen en laten kan veranderd zijn. Weer thuis zijn betekent niet dat uw kind het ziekenhuis vergeten is. Het zal weer moeten wennen aan het dagelijkse leven thuis, wat niet altijd even gemakkelijk gaat.

 

Vaak kan uw kind de eerste tijd angstig of moeilijk zijn. Het kan zich in alles aan u vast klampen of extra aandacht opeisen. Soms zondert hij/zij zich helemaal af en wil niet over het ziekenhuis praten. Het kan zijn dat hij/zij 's nachts weer in bed plast of dat hij/zij gaat huilen als u hem/haar naar bed brengt. Deze reacties gaan in de regel snel over als u uw kind de gelegenheid geeft zich af te reageren. Dit kan door samen veel over het ziekenhuis te praten, situaties na te spelen, door het kind te laten tekenen. Verwen uw kind niet, maar toon begrip en geduld. Dreigen met de straf opnieuw naar het ziekenhuis gebracht te worden, maakt het kind alleen maar angstiger bij een eventuele volgende opname. Als u vragen heeft met betrekking tot het naar huis gaan, kunt u die voor ontslag doorspreken met de MPZ.

 

U kunt ook informatie opvragen bij de landelijke Stichting Kind en Ziekenhuis, Postbus 197, 3500 AD Utrecht, telefoonnummer: 030 – 2916736.

 

Mochten er zich thuis problemen voordoen of mocht u nog vragen hebben, dan kunt u tot een week na ontslag voor klachten gerelateerd aan de opname-indicatie tijdens kantooruren contact opnemen met desbetreffende polikliniek.

Buiten kantooruren neemt u contact op met de afdeling Kind & Jeugd, telefoonnummer: 088 – 70 67 569.

 

Gebeuren er dingen op medisch gebied (spugen, temperatuur e.d.) waar u geen raad mee weet, dan kunt u een beroep doen op uw huisarts of JGZ-verpleegkundige.

 

06/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?