Opname Vervangende Deeltijd Behandeling (OVDB)

Het Bravis ziekenhuis biedt een behandeling aan voor patiënten van de PAAZ die niet langer een klinische behandeling nodig hebben. Deze behandeling heet OVDB, ofwel opname vervangende deeltijd behandeling In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen

Inleiding

De afkorting OVDB staat voor Opname Vervangende Deeltijd Behandeling. Dit betekent dat u na ontslag van de klinische opname en behandeling deelneemt aan dagdelen therapie van de Paarse of Blauwe groep.

Doelgroep

OVDB is bedoeld voor patiënten van de PAAZ die niet langer een klinische behandeling nodig hebben. De OVDB is een overgangssituatie, gericht op resocialisatie (het weer naar huis gaan) in afwachting van verdere behandeling. De OVDB is niet bedoeld om nachten op de PAAZ door te brengen.

Behandelduur

U kunt maximaal zes weken in de OVDB blijven.

Uitgangspunten

OVDB is alleen mogelijk na klinische opname op de PAAZ. In overleg met uw behandelaar wordt vastgesteld welke therapieën u in de OVDB gaat volgen. Elke OVDB patiënt heeft zijn eigen specifieke programma.

Psychiater

Tijdens de OVDB blijft uw huidige psychiater uw behandelaar. De psychiater stelt samen met u een behandelplan op met behandeldoelen waar de OVDB zich op richt. Dit behandelplan is het uitgangspunt voor de keuze van behandelmenu.

Begeleiding

Tijdens de dagdelen OVDB wordt u begeleid door de therapeuten en/of de verpleegkundigen van de kliniek. Het karakter van de OVDB brengt met zich mee dat er een afbouw in zorg zal zijn en dat er toenemend een beroep zal worden gedaan op uw zelfstandigheid.

Behandelmenu

U volgt in overleg met uw hoofdbehandelaar een behandelmenu bestaande uit minimaal twee dagdelen per week. De keuze voor de therapieonderdelen is onder meer afhankelijk van uw vraag en met de arts overeengekomen behandeldoelen.

Op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en in het weekend zijn er geen OVDB dagdelen.

Een verpleegkundige nodigt u uit voor een kennismakingsgesprek en kijkt samen met u hoe de OVDB zal worden vormgegeven.

Indien u deelneemt aan het koken is mee-eten, als u dit wenst, mogelijk.

Zelfrapportage

U krijgt een map waarin u kunt bijhouden en opschrijven hoe het met u gaat. U maakt hier tijdens uw verblijf op de OVDB (dagelijks) aantekeningen in en levert de map in bij de therapeut van het laatste therapieonderdeel waar u die dag aan deelneemt.

Bij ontslag maakt u een eindverslag van uw OVDB gericht aan de hoofdbehandelaar.

Niet vrijblijvend

U dient zich voor aanvang van het dagdeel OVDB te melden bij de verpleegkundige in de teampost. Als u ’s ochtends therapie heeft tussen 08:55 en 9:00 uur en als u ’s middags therapie heeft tussen 13:25 en 13:30 uur.

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan contact opnemen met de afdeling. Als u bij herhaling uw afspraken niet nakomt, dan zal met het behandelteam besproken worden of de behandeling wel of niet voortgezet zal worden.

Medicatie

Medicijnen worden verzorgd door uw eigen apotheek. U krijgt deze dus niet meer van de verpleegkundigen van de PAAZ. U bent zelf verantwoordelijk voor beheer en inname van medicatie.

Indicatiegroepen

Het is mogelijk om in de OVDB deel te nemen aan indicatiegroepen.

Kosten

De kosten van de OVDB worden betaald via de ziektekostenverzekering.

Adres

PAAZ Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Postbus 999

4700 AZ Roosendaal

088 70 67 420 (verpleging/secretariaat)

 

11/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?