PET-CT scan (Choline)

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een PET-CT scan. Bij een PET-CT scan wordt een afbeelding van het lichaam gemaakt met behulp van twee samengevoegde systemen. Positron Emissie Tomografie (PET) is een techniek om foto's te maken van de celactiviteit. Computer Tomografie (CT) is een techniek om foto's te maken van de anatomie van het lichaam. Voor de PET-CT scan krijgt u een kleine hoeveelheid radioactief gemerkte vloeistof (Choline) toegediend. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.

Inleiding

Met uw instemming heeft uw behandelend specialist u verwezen voor een PET-CT scan. In deze folder kunt u lezen hoe het onderzoek verloopt.

Wat is een PET-CT scan?

Bij een PET-CT scan wordt een afbeelding van het lichaam gemaakt met behulp van twee samengevoegde systemen.

  • Positron Emissie Tomografie (PET) is een techniek om foto’s te maken van de stofwisseling.
  • Computer Tomografie (CT) is een techniek om foto’s te maken van de anatomie van het lichaam.

Voor de PET-CT scan krijgt u een kleine hoeveelheid radioactief gemerkte vloeistof (18F-Choline) toegediend. Zieke weefsels nemen deze stof in verhoogde mate op. De radioactiviteit zendt korte tijd straling uit die door de camera gemeten wordt. Hierdoor is het mogelijk zieke weefsels af te beelden. De beelden gebruikt uw specialist om voor u de meest geschikte behandeling te bepalen. De radioactiviteit verdwijnt vervolgens snel uit uw lichaam. U ondervindt hiervan geen nadelige gevolgen. Het stralingsrisico is namelijk verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding op het onderzoek

  • Trek op de dag van het onderzoek gemakkelijke kleding aan. De kleding mag u tijdens het onderzoek aanhouden, mits er geen metalen onderdelen aan zitten (denk ook aan een beugel BH, ritsen en piercings). Sieraden kunt u beter thuis laten.
  • U kunt uw medicijnen blijven gebruiken.

Het onderzoek

De laborant medische beeldvorming haalt u uit de wachtkamer op en brengt u naar de voorbereidingsruimte. U krijgt een infuus in een ader van uw arm ingebracht. Via dit infuus dient de laborant de licht radioactieve vloeistof toe. De ingespoten vloeistof heeft geen bijwerkingen. Ongeveer een uur later wordt de scan gemaakt. Het is belangrijk dat u in de tussentijd zo ontspannen mogelijk op het bed blijft liggen. Vlak voor de scan kunt u het best nog een keer (uit)plassen. Bij het maken van de scan ligt u op een tafel die door de PET-CT scanner schuift. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Tijdens het maken van de scan blijft u zo stil mogelijk liggen en volgt u de instructies van de laborant goed op. In totaal duurt dit onderzoek ongeveer 1½ uur.

Na het onderzoek

Als het onderzoek voorbij is verwijdert de laborant het infuus. Drink dan na het onderzoek extra water. De licht radioactieve vloeistof verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

De uitslag van het onderzoek

U krijgt de resultaten van dit onderzoek via uw behandelend arts. Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met uw behandelend arts. Ligt u in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Attentie!

Bent u zwanger of denkt u (misschien) zwanger te zijn? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of voor het onderzoek. De arts bekijkt dan zorgvuldig of het onderzoek moet doorgaan of niet. Ook als u borstvoeding geeft, moet u dit melden. De arts geeft u dan advies. Meestal is dat 24 uur de borstvoeding stoppen.

Route

De afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping.

Afspraak

U heeft een afspraak voor de PET-CT scan op:

 

____________dag,_____-_____-20__

 

Wij verzoeken u zich te melden om _____uur in verband met de voorbereiding op het onderzoek.

 

Het is van groot belang dat u op tijd bent, omdat de radioactieve vloeistof speciaal voor u wordt besteld. Deze stof is zeer kort te gebruiken. Bent u verhinderd? Neem dan uiterlijk 24 uur van tevoren contact op met de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is de afdeling bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen. 

 

12/20

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?