PET-CT scan (PSMA) met diagnostische CT

Uw arts heeft u verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een PET-CT scan. Bij een PET-CT scan wordt een afbeelding van het lichaam gemaakt met behulp van twee samengevoegde systemen. Positron Emissie Tomografie (PET) is een techniek om foto’s te maken van de cel-activiteit. Computer Tomografie (CT) is een techniek om foto’s te maken van de anatomie van het lichaam. Voor de PET-CT scan krijgt u een kleine hoeveelheid radioactief gemerkte vloeistof (18F-PSMA-1007) toegediend. Deze stof, Prostaat Specifiek Membraan Antigen, wordt specifiek door prostaatkankercellen opgenomen. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.

Inleiding

U bent door uw arts naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde verwezen voor een PET-CT scan. Een laborant medische beeldvorming begeleidt u tijdens dit onderzoek.

Wat is een PET-CT scan?

Bij een PET-CT scan wordt een afbeelding van het lichaam gemaakt met behulp van twee samengevoegde systemen. Positron Emissie Tomografie (PET) is een techniek om foto’s te maken van de cel-activiteit. Computer Tomografie (CT) is een techniek om foto’s te maken van de anatomie van het lichaam. Voor de PET-CT scan krijgt u een kleine hoeveelheid radioactief gemerkte vloeistof (18F-PSMA-1007) toegediend. Deze stof, Prostaat Specifiek Membraan Antigen, wordt specifiek door prostaatkankercellen opgenomen. De radioactiviteit zendt korte tijd straling uit die door de camera gemeten wordt. Hierdoor is het mogelijk aangetaste weefsels af te beelden. Deze beelden gebruikt uw arts dan om voor u de meest geschikte behandeling te bepalen. De radioactiviteit verdwijnt vervolgens snel uit uw lichaam. U ondervindt hiervan geen nadelige gevolgen. Het stralingsrisico is namelijk verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding op het onderzoek

 • U mag normaal eten en drinken.
 • Trek op de dag van het onderzoek gemakkelijke kleding aan. De kleding mag u tijdens het onderzoek aanhouden, mits er geen metalen onderdelen aan zitten (denk ook aan ritsen en piercings).
  Sieraden laat u beter thuis.
 • U mag de meeste medicijnen blijven gebruiken.
  Er zijn enkele uitzonderingen namelijk NSAID's en foliumzuur:
  • Gebruikt u NSAID’s (bijvoorbeeld Ibuprofen, Diclofenac of Naproxen)? Dan mag u deze niet innemen op de dag voor het onderzoek en op de dag van het onderzoek. De dag na het onderzoek mag u deze weer innemen zoals gebruikelijk. Heeft u hier vragen over? Neem dan enkele dagen voor het onderzoek plaatsvindt contact op met uw arts.
  • Foliumzuur of multivitamines met foliumzuur mag u 24 uur voor de scan niet meer innemen.

Het onderzoek

De laborant medische beeldvorming haalt u uit de wachtkamer op en brengt u naar de voorbereidingsruimte. U krijgt een infuus in een ader van uw arm ingebracht. Via dit infuus dient de laborant de licht radioactieve vloeistof toe. De ingespoten vloeistof heeft geen bijwerkingen. Ongeveer 2 uur later wordt de scan gemaakt. In deze wachtperiode blijft u op de afdeling. U kunt eventueel lezen of naar muziek/podcast luisteren. Neem hiervoor een eigen toestel met oortjes/koptelefoon mee. Op de afdeling staat de radio aan.

Vlak voor de scan kunt u het best nog een keer (uit)plassen. Bij het maken van de scan ligt u op een tafel die door de PET-CT scanner schuift. Dit duurt ongeveer 40 minuten.

 

Voor de PET-CT scan wordt nog een diagnostische CT-scan gemaakt. Het kan voorkomen dat u vlak voor of tijdens het onderzoek door het infuus in uw arm contrastvloeistof in het bloed toegediend krijgt. Deze contrastvloeistof kleurt de bloedvaten en de organen en maakt deze goed zichtbaar op het beeldscherm. De ingespoten contrastvloeistof kan een warm gevoel in hoofd, keel en onderbuik veroorzaken. Dit trekt binnen enkele minuten weer weg. Tijdens het maken van de scan blijft u zo stil mogelijk liggen en volgt u de instructies van de laborant goed op.

 

Alles bij elkaar duurt dit onderzoek ongeveer 3 uur.

Na het onderzoek

Als het onderzoek voorbij is, verwijdert de laborant het infuus. Heeft u contrastvloeistof gehad? Drink dan na het onderzoek extra veel water. De contrastvloeistof verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

De uitslag van het onderzoek

U krijgt de uitslag van uw arts bij uw eerstvolgende afspraak. Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag bij uw arts? Maak dan alsnog een afspraak! Ligt u in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Attentie!

Werken uw nieren onvoldoende? Dan kan het nodig zijn dat u voor en na het onderzoek d.m.v. een infuus extra vocht toegediend krijgt. Uw arts bespreekt dit met u.

Bent u allergisch voor bepaalde stoffen? Meld dit vóór het onderzoek aan de laborant. Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen? Dan kan de contrastvloeistof een allergische reactie of onaangename bijwerking veroorzaken. Bespreek dit met uw arts.

 

In een zeldzaam geval komt het voor dat na toediening van de contrastvloeistof bijwerkingen optreden in de vorm van jeuk, bultjes of roodheid van de huid. Dit kan tot enkele uren na de scan. Neem in dit geval contact op met de afdeling spoedeisende hulp via telefoonnummer 088 - 70 68 889.

Route

De afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping.

Afspraak

U heeft een afspraak voor de PET-CT scan op: __________dag,  ____-____-____

 

Wij verzoeken u zich te melden om ________uur in verband met de voorbereiding op het onderzoek.

 

Het is van groot belang dat u op tijd bent, omdat de radioactieve vloeistof speciaal voor u wordt besteld. Deze stof is zeer kort te gebruiken.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Neem dan uiterlijk 24 uur van tevoren contact op met de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is de afdeling bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de arts, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

11/21

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?