Physician Assistant

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de polikliniek urologie van het Bravis ziekenhuis. Deze afspraak kan gebeuren bij de uroloog of bij de physician assistant (PA) van urologie. De PA is specialist in het verrichten van medische taken binnen de algemene urologie. In deze folder krijgt u uitleg over de werk­wijze van de PA urologie van het Bravis ziekenhuis.

Inleiding

Er is voor u een afspraak gemaakt op de polikliniek urologie. Deze afspraak kan gebeuren bij de physician assistant (PA) urologie.

Wat is een physician assistant (PA)

Een PA is iemand die al een aantal jaren werkt in de gezondheidszorg. Daarna heeft hij of zij een HBO-master vervolgopleiding gevolgd. Zij zijn specialist in het uitvoeren van medische taken binnen de urologie. Deze medische taken werden eerst door de uroloog zelf gedaan. Bijvoorbeeld kleine ingrepen of een gesprek over uw klachten. De PA werkt samen met de uroloog. Dit houdt in dat de uroloog altijd aanwijzingen kan geven en de mogelijkheid tot tussenkomst biedt.

 

Bij de afdeling urologie werken twee PA’s;

  • Mw. M. Gommeren
  • Mw. K. Pheroberg

Door hun komst zijn de taken opnieuw verdeeld.

Taken van de PA

  • Houdt poliklinisch spreekuur voor nieuwe en controle patiënten.
  • Voert kleine operatieve ingrepen uit.
  • Schrijft medicijnen voor.
  • Heeft aandacht voor kwaliteitszorg.

Voordelen aanwezigheid PA

  • De PA kan, als dit nodig is, meer tijd voor u vrijmaken dan de uroloog.
  • De wachttijd is korter door de inzet van PA's. Daardoor kunt u eerder op de polikliniek terecht.
  • Bij vragen of problemen kunt u telefonisch contact opnemen met de PA. Zij zijn vaak makkelijker te bereiken dan een uroloog.

 

03/24

 
 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?