Psychiatrische hulp rondom uw zwangerschap (POP polikliniek)

De POP polikliniek is een samenwerkingsverband tussen de gynaecoloog, kinderarts, psychiater en sociaal psychiatrisch verpleegkundige van het Bravis ziekenhuis. De afkorting POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie.

Wat is de Pop polikliniek

POP is de afkorting van Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). De POP polikliniek biedt hulp aan vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap. De POP polikliniek is een samenwerkingsverband tussen de gynaecoloog, kinderarts, psychiater en sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) van het Bravis ziekenhuis.

In de POP polikliniek behandelen we psychische klachten en bieden we ondersteunende begeleiding. Als het nodig is geven we psychotherapie of medicatie. Wij geven voorlichting en begeleiding rond de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Indien nodig kan er na de bevalling een huisbezoek door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige plaatsvinden.

Wij geven tevens advies wanneer u een zwangerschapswens heeft en al langer bestaande psychische klachten hebt en/of medicatie gebruikt. Wij staan dan stil bij de zwangerschap en het medicatiegebruik en het opvoeden en verzorgen van uw kind.

Waarom een POP polikliniek

Zwanger zijn en een kind krijgen zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Er zijn vrouwen die niet kunnen genieten van de zwangerschap, angstig zijn of zelfs in de war raken. Ongeveer twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen heeft een psychiatrische aandoening zoals een depressieve stoornis, een paniekstoornis, een psychose of depressie na de bevalling. Door de psychische klachten tijdig te onderkennen en behandelen, kunnen vaak ernstigere klachten voorkomen worden.

Er zijn ook vrouwen die al in behandeling zijn voor psychiatrische klachten en graag zwanger willen worden, maar zich afvragen of dit wel kan.

Ook vrouwen met psychiatrische klachten willen graag een zo goed mogelijke zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Er is dan vaak extra aandacht nodig voor het opbouwen van een goede band tussen u  als aanstaande ouders en de baby.

Voor wie is de POP polikliniek bedoeld

U komt in aanmerking voor de POP polikliniek als u zwanger bent of graag zwanger wilt worden en:

  • psychische klachten heeft;
  • medicatie gebruikt tegen angst, depressie of verwardheid;
  • in het verleden behandeld bent voor psychische klachten of in het verleden medicatie hiervoor gebruikt heeft;
  • u zich na een zwangerschap depressief gevoeld heeft of andere psychische klachten heeft gehad.

Het traject

Psychiater

Voor de POP polikliniek is een verwijzing door de huisarts of gynaecoloog nodig. Na de verwijzing krijgt u een gesprek met de psychiater in het ziekenhuis. Deze bespreekt met u uw hulpvraag en inventariseert met u de klachten en eventuele eerdere psychiatrische behandelingen. Aan het einde van het gesprek wordt de eventuele verdere behandeling met u afgesproken. Indien u elders een lopende psychologische of psychiatrische behandeling heeft kan deze gewoon door gaan. De POP polikliniek is namelijk enkel een aanvullende en kortdurende behandeling gericht op de psychische problemen rond de bevalling. Zo nodig kan er overleg plaatsvinden met uw eigen behandelaar.

De psychiater in het ziekenhuis heeft specifiek aandacht voor het eventueel gebruik van medicatie tegen angst, depressie of verwardheid tijdens en na uw zwangerschap. Indien hiervan sprake is dan worden de mogelijke voor- en nadelen daarvan met u besproken. Als het mogelijk is, wordt soms de medicatie in de zwangerschap afgebouwd of aangepast. In het kraambed start de medicatie zo nodig opnieuw. Met een deel van de medicatie is het mogelijk om borstvoeding te geven.

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)

De verdere begeleiding en behandeling tijdens de zwangerschap vindt hoofdzakelijk plaats bij de sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Deze stelt met u en uw partner een zwangerschapsplan op. Het doel van deze behandeling is het voorkómen van psychiatrische problemen of te zorgen dat deze niet verergeren. Daarnaast is de behandeling gericht op het verkrijgen van een goede moeder-kind binding.  De begeleiding via de POP polikliniek loopt tot maximaal 6 weken na uw bevalling. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige kan overleg hebben met de behandelaar van een lopende behandeling om de zorg af te stemmen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van het landelijk kenniscentrum voor psychiatrie en zwangerschap: www.lkpz.nl

U vindt hier onder andere een zelftest om te bepalen of er sprake is van psychiatrische problematiek.

 

04/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?