Radiologische verwijdering van een fibroadenoom uit de borst

Inleiding

U bent verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie op locatie Roosendaal voor een verwijdering van een fibroadenoom uit de borst onder echogeleide.

Een laborant medische beeldvorming en een radioloog voeren het onderzoek uit.

Voorbereiding op het onderzoek

  • Gebruikt u bloedverdunners of heeft u een stollingsprobleem? Meld dit dan aan uw arts. Het kan nodig zijn dat uw arts deze medicijnen aanpast. Soms moeten de stollingswaarden in uw bloed voor de punctie gecontroleerd worden middels een bloedonderzoek.

Belangrijk

  • Bent u zwanger? Meld dit dan voor het onderzoek aan de laborant medische beeldvorming, ook als u het nog niet helemaal zeker weet. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van de zwangerschap. U vindt hierover meer informatie in de folder “Röntgenstralen en zwangerschap”.
  • Indien u bloedverdunners gebruikt of een stollingsprobleem heeft, moet u dit voor de eventuele punctie melden bij de radioloog en/of laborant medische beeldvorming.
  • Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden afdoet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop van het onderzoek

Voorbereiding

U wordt uit de wachtkamer opgehaald door de laborant medische beeldvorming. Hij/zij neemt u mee naar een kleedkamer waar u het bovenlichaam kunt ontkleden. Vervolgens komt u op de onderzoekskamer (echokamer). De laborant geeft uitleg over het onderzoek en u kunt vragen stellen. U komt op uw rug op de onderzoekstafel te liggen. De radioloog en de laborant medische beeldvorming bekijken hoe de apparatuur het beste opgesteld kan worden in de kamer.

 

Verwijdering van het fibroadenoom

De radioloog zoekt met behulp van de echografie het fibroadenoom op. De borst wordt gedesinfecteerd en steriel afgedekt ter voorkoming van infecties. De borst wordt verdoofd. Dit voelt u even, het is te vergelijken met bloedprikken. Behalve verdoving wordt er ook een zoutoplossing rondom het fibroadenoom gespoten. Hierdoor komt het fibroadenoom los te liggen van het omliggende borstweefsel en zal deze makkelijker te verwijderen zijn. Hierna wordt met behulp van een dikke naald het fibroadenoom in stukjes uit de borst gesneden. Dit is nagenoeg pijnloos. Het weefsel dat verkregen is, zal naar het pathologisch en cytologisch laboratorium gebracht worden. Het weefsel zal worden onderzocht als extra zekerheid.

 

Na de verwijdering

Na het verwijderen zal er druk op de borst uitgeoefend worden om een blauwe plek zo veel mogelijk te voorkomen. Er is een aantal keren op nagenoeg dezelfde plaats in uw borst geprikt. Daarna zal de radioloog de huid sluiten met behulp van huid-/weefsellijm of een hechting. Er wordt een pleister en een drukverband aangelegd.

 

Het onderzoek duurt ongeveer 30 – 60 minuten.

Na het onderzoek

  • Rijd na het onderzoek niet zelf naar huis.
  • Laat het verband tot de volgende ochtend zitten. U kunt tijdelijk geen BH aan.
  • Houd de wond 24 uur droog.
  • Als de verdoving uitgewerkt is en u heeft pijn, mag u paracetamol innemen. U mag geen aspirine of Ibuprofen.
  • De eerste twee dagen na het verwijderen van het fibroadenoom wordt zware lichamelijke arbeid afgeraden.

De uitslag

De radioloog maakt een verslag van de behandeling, welke door uw arts ingezien kan worden. Uw behandelend arts zal de wondcontrole uitvoeren, evenals het verwijderen van eventuele hechtingen.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts. Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is: 088 -70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De afdeling medische beeldvorming is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer: 088 – 70 68 550.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming/radiologie op de volgende locatie:

 

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25, route 70 op de begane grond

 

Op ___________dag, ___-___-20 _____ om ______uur.

Melden

Meldt u zich voor het onderzoek aan de balie.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming.

 

Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

Telefoonnummer: 088 – 70 68 550

Openingstijden: 08.00 – 17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

11/20

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?