Renografie met Captopril

Inleiding

Met uw instemming heeft uw specialist u verwezen voor onderzoek van de nieren. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling nucleaire geneeskunde.

Wat is een renografie?

Een renografie is een onderzoek waarbij afbeeldingen worden gemaakt van de nieren. De medisch nucleair werker dient u hierbij een kleine hoeveelheid radioactieve stof toe. De nieren nemen deze stof op en scheiden hem weer uit. De stof zendt gedurende korte tijd zwakke straling uit. Hierdoor is het mogelijk de nieren en de blaas af te beelden. De nucleair geneeskundige kan aan de hand van de beelden op de computer bepaalde afwijkingen vaststellen. Uw specialist krijgt aan de hand daarvan informatie over het functioneren van uw nieren en de afvoerwegen. De radioactiviteit verdwijnt snel weer uit uw lichaam. U ondervindt geen nadelige gevolgen van de radioactiviteit. Het stralingsrisico is namelijk verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Eventueel vraagt uw specialist u bepaalde medicijnen (bloeddrukverlagende medicijnen en plasmiddelen) vanaf drie dagen voor het onderzoek niet meer in te nemen. Wel moet u van te voren drinken. U mag gewoon uitplassen.

U meldt zich op de afspraaktijd bij de balie van de nucleaire geneeskunde. U neemt plaats in de wachtkamer, waarna de medisch nucleair werker u ophaalt. Deze controleert uw bloeddruk en u krijgt een tabletje Captopril. U neemt weer plaats in de wachtkamer en drinkt dan in een uur tijd nog een halve liter water. Dit is nodig om de urineproductie van de nieren te stimuleren. Uw bloeddruk wordt voor het onderzoek nogmaals gecontroleerd.

Het onderzoek

Een medisch nucleair werker voert het onderzoek bij u uit. Na het uur voorbereiding wordt u gevraagd nogmaals goed uit te plassen. In de onderzoekskamer brengt de medisch nucleair werker een kleine naald in een ader van uw arm in. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. De radioactieve vloeistof wordt via de ingebrachte naald toegediend. Direct hierna worden foto’s gemaakt. Ondertussen wordt de naald weer verwijderd. Gedurende twintig minuten worden er foto’s van uw nieren en blaas gemaakt. Daarna moet u uitplassen en meteen wordt er nog een foto gemaakt. Dat duurt een minuut. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer anderhalf uur. Vaak moet er één of twee uur later nog een foto worden gemaakt. Het tijdstip dat u terugkomt spreekt u met de medisch nucleair werker af. Het maken van deze foto duurt ook een minuut. Behalve het inbrengen van de naald is het onderzoek pijnloos.

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw specialist bij uw eerstvolgend polikliniekbezoek. Ligt u in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Attentie

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of voor het onderzoek. De arts bekijkt dan zorgvuldig of het onderzoek moet doorgaan of niet. Ook als u borstvoeding geeft moet u dit melden. De arts geeft u dan advies. Meestal is dat de borstvoeding stoppen, gedurende 24 uur.

Route

U vindt de afdeling nucleaire geneeskunde in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is de afdeling bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen. 

 

12/20

 

            

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?