Renografie standaard

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een onderzoek van de nieren. Een renografie is een onderzoek waarbij afbeeldingen worden gemaakt van de nieren. De medisch nucleair werker dient u hierbij een kleine hoeveelheid radioactieve stof toe. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.

Inleiding

Met uw instemming heeft uw arts u verwezen voor onderzoek van de nieren. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

Wat is een renografie?

Een renografie is een onderzoek waarbij afbeeldingen worden gemaakt van de nieren. De medisch nucleair werker dient u hierbij een kleine hoeveelheid radioactieve stof toe. De nieren nemen de stof op en scheiden deze weer uit. De stof zendt gedurende korte tijd zwakke straling uit. Hierdoor is het mogelijk de nieren en de blaas af te beelden. De nucleair geneeskundige kan aan de hand van de beelden op de computer bepaalde afwijkingen vaststellen. Uw arts krijgt aan de hand daarvan informatie over het functioneren van uw nieren en de afvoerwegen. De radioactiviteit verdwijnt snel weer uit uw lichaam. U ondervindt geen nadelige gevolgen van de radioactiviteit. Het stralingsrisico is namelijk verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Wel moet u van tevoren goed drinken.

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

In het half uur voor de afgesproken tijd van het onderzoek moet u een halve liter water drinken. Dit mag thuis of onderweg. Verdeel het over de tijd, bijvoorbeeld elke tien minuten een beker water. U mag gewoon uitplassen. Dit is nodig om de urineproductie van de nieren te stimuleren.

Het onderzoek

Een medisch nucleair werker voert het onderzoek bij u uit. Voor het onderzoek uur wordt u gevraagd nogmaals goed uit te plassen. In de onderzoekskamer brengt de medisch nucleair werker een kleine naald in een ader van uw arm in. Tijdens het onderzoek ligt u op het onderzoeksbed. De gammacamera bevindt zich onder het onderzoeksbed. Soms zit u op een stoel met uw rug tegen de gammacamera. Jonge kinderen liggen tijdens het onderzoek.

 

De radioactieve vloeistof wordt via de ingebrachte naald toegediend. Direct hierna worden foto’s gemaakt. De naald wordt ondertussen weer verwijderd. Gedurende twintig minuten worden er foto’s van uw nieren en blaas gemaakt. Daarna moet u uitplassen en meteen wordt er nog een foto gemaakt. Dat duurt een minuut. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer een uur. Vaak is het nodig dat er één of twee uur later nog een foto wordt gemaakt. De medisch nucleair werker spreekt dan met u een tijdstip af. Het maken van deze foto duurt ook een minuut. Behalve het inbrengen van de naald is het onderzoek pijnloos.

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw arts bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek. Ligt u in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Attentie

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of voor het onderzoek. De arts bekijkt dan zorgvuldig of het onderzoek moet doorgaan of niet. Ook als u borstvoeding geeft, moet u dit melden. De arts geeft u dan advies. Meestal is dat 24 uur de borstvoeding stoppen.

Route

De afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is de afdeling bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

12/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?