Richtlijnen voor thuis na een keizersnede

Je bent kort geleden in het Bravis ziekenhuis bevallen via een keizersnede. In het gesprek met de gynaecoloog heb je al informatie gekregen over wat je wel en niet mag doen na een keizersnede. In deze folder kun je deze mondeling gegeven informatie teruglezen.

Inleiding

Om u een idee te geven wat u thuis wel en niet mag doen na een keizersnede zijn de volgende leefregels opgesteld voor de eerste zes weken na ontslag uit het ziekenhuis.

Wanneer u op nacontrole op de polikliniek komt, zal de gynaecoloog met u bespreken wat u daarna weer mag en kunt doen. Als er bij deze nacontrole geen bijzonderheden gevonden worden, zullen er waarschijnlijk geen beperkingen meer zijn. U moet alles wel weer rustig opbouwen. De wond is sterk genoeg, maar kan nog geruime tijd gevoelig zijn. Het belangrijkste is dat u niets forceert.

 

Leefregels

 • Regelmatig lopen en niet te lang staan. Over het algemeen geldt dat oefenen goed is, echter met mate. Als de wond weer meer pijn gaat doen, doet u teveel.
 • Zo min mogelijk traplopen.
 • Tillen: de eerste zes weken niet zwaarder dan ongeveer vijf kg. De wond moet namelijk eerst goed genezen zijn.
 • Fietsen: niet in de eerste twee weken, daarna naar kunnen.
 • Autorijden: geadviseerd wordt de eerste twee weken niet zelf te rijden totdat u zich weer goed kunt concentreren en u geen pijn meer heeft. U moet een noodstop kunnen maken. Meerijden mag natuurlijk wel, maar plan geen lange tochten (in het algemeen ongeveer twee uur).
 • In verband met de wondgenezing mag u de eerste zes weken niet in bad of gaan zwemmen. Douchen mag natuurlijk wel. Het verzorgen van uw baby kan uiteraard ook, maar pas op met zwaar tillen.
 • Geen rek- of strekoefeningen gedurende de eerste zes weken. Dit houdt in geen ramen zemen, vloeren dweilen of stofzuigen.
 • Wat lichte huishoudelijke activiteiten zijn wel toegestaan (klein afwasje, koffiezetten).
 • Geen seksuele gemeenschap zolang er nog vaginaal bloedverlies is.
 • De eerste zes weken niet sporten.
 • Neem de eerste weken ook overdag voldoende rust.

 

Na ongeveer zes weken komt u op de polikliniek terug. U krijgt de afspraak bij ontslag mee of onze secretaresse stuurt de afspraak na als u in het weekend naar huis gaat.

Tijdens de nacontrole zal ook de eventuele anticonceptie met u besproken worden. Over het algemeen geldt dat, zelfs wanneer u volledige borstvoeding geeft, de vruchtbaarheid binnen zes weken kan terugkeren (ook wanneer u nog geen menstruatie heeft gehad).

 

Wanneer zich thuis ernstige problemen voordoen, kunt u (via uw huisarts) contact met de polikliniek gynaecologie opnemen.

 

Indien er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden zijn, kunt u zich vóór het ontslag wenden tot een van de verpleegkundigen of tot uw behandelend gynaecoloog.

 

Wij wensen u een voorspoedig herstel!

Contactgegevens

Bergen op Zoom

De polikliniek is gevestigd bij het Moeder & Kindcentrum, route 89.

 

Roosendaal

De polikliniek is gevestigd op begane grond, route 28.

 

Telefoonnummer: 088 – 70 66 600

 

11/20

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?