Screening cardiale amyloidose

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een screeening cardiale amyloidose. Met dit onderzoek wordt bekeken of een bepaald type eiwit (amyloïd) aanwezig is in uw hartspier. De aanwezigheid van dit eiwit in de hartspier kan een oorzaak zijn van hartfalen. In het gesprek met uw specialist heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.

Inleiding

U bent door uw arts naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde verwezen voor het onderzoek screening cardiale amyloïdose. Een medisch nucleair werker begeleidt u tijdens dit onderzoek.

Wat is screening cardiale amyloïdose?

Bij het onderzoek screening cardiale amyloïdose wordt bekeken of een bepaald type eiwit (amyloïd) aanwezig is in uw hartspier. De aanwezigheid van dit eiwit in de hartspier kan een oorzaak zijn van hartfalen. U krijgt een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend. Aan de hand hiervan kan de specialist vaststellen of dit specifieke eiwit aanwezig is in uw hartspier. De radioactiviteit verdwijnt daarna weer snel uit uw lichaam. Het stralingsrisico is verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding

Verwijder metalen voorwerpen zoals sleutels, sieraden, riem en muntgeld.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. U krijgt door middel van een injectie in een ader van uw arm een radioactieve stof toegediend. Twee tot drie uur later worden foto’s gemaakt.
Na de injectie hoort u het tijdstip waarop u zich weer moet melden. De tussentijd is nodig omdat het lichaam de radioactieve vloeistof langzaam opneemt. In de tussentijd mag u de afdeling en het ziekenhuis verlaten. Om een scherpere afbeelding te krijgen, is het belangrijk om tussendoor één tot anderhalve liter te drinken. Drink bijvoorbeeld elk half uur een bekertje. Bij terugkomst meldt u zich weer en neemt u plaats in wachtkamer 2. Deze wachtkamer is alleen bestemd voor mensen die ingespoten zijn met radioactiviteit. Tijdens het maken van de foto ligt u op een onderzoekstafel. Kleding mag u aanhouden. De gammacamera komt vlakbij het lichaam. Er worden meerdere foto’s gemaakt. Dit duurt ongeveer 45 minuten. Hierna is het onderzoek klaar en mag u weggaan.

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw arts bij uw eerstvolgende afspraak. Ligt u in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Attentie!

Bent u (misschien) zwanger? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of voor het onderzoek. De arts bekijkt dan zorgvuldig of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding? Meld dit dan. De arts geeft u dan advies. Meestal is dat 24 uur de borstvoeding stoppen.

Route

De afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Vragen

Heeft nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is de afdeling van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

05/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?