Spataderpolikliniek

Inleiding

Dit is de algemene voorlichtingsfolder van de spataderpolikliniek (polikliniek flebologie). Op deze polikliniek werken chirurgen, dermatologen, physician assistant, vaatlaboranten en vaatverpleegkundigen samen in een multidisciplinair team. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van spataderen en aanverwante problematiek.

Wat zijn spataderen?

Spataderen (varices) zijn aderafwijkingen die veelvuldig voorkomen. Ze komen meer bij vrouwen voor dan bij mannen. Men spreekt pas over spataderen als er blauwe, verdikte of voelbare, wat kronkelig verlopende aderen op de benen zichtbaar zijn.

Het aderstelsel van de benen bestaat uit oppervlakkige en diepe aderen. In de aderen zitten kleppen die verhinderen dat het bloed terugstroomt. Door verschillende oorzaken kunnen de kleppen in de aderen niet normaal functioneren. Dat kan bijvoorbeeld omdat er te veel druk op de kleppen komt. Of omdat de wand van de ader verzwakt en wijder wordt. Ook kunnen de kleppen zelf zwak zijn. In dit geval gaat de bloedstroom de andere richting op en wordt de druk in de ader onder die kleppen groter. Hoe groter de druk is, des te wijder de ader wordt. Daardoor bezwijken er steeds meer kleppen. Na verloop van tijd worden de gevolgen zichtbaar als spataderen.

 

Iedereen kan spataderen krijgen, maar sommige mensen hebben een verhoogde kans.

Het komt vaker voor bij:

 • mensen bij wie het in de familie voorkomt;
 • zwangere vrouwen;
 • mensen die veel en lang moeten (stil) staan/zitten tijdens hun werk of bezigheden;
 • mensen die in het verleden trombose in een been hebben gehad. Door de trombose kunnen de kleppen beschadigd zijn waardoor ze kunnen gaan lekken.

Wat zijn de klachten en verschijnselen bij spataderen?

Spataderen kunnen de volgende klachten geven:

 •      een moe, loom en zwaar gevoel in de benen;
 •      jeuk;
 •      tintelingen;
 •      rusteloze benen;
 •      pijn;
 •      bloeding;
 •      ontsteking van de spatader;
 •      vochtophoping rond de enkels (oedeem);
 •      pigmentvlekken;
 •      eczeem;
 •      witte verlittekening van de huid;
 •      verharden van de huid en onderhuids bindweefsel;
 •      open been.

 

Spataderen geven soms helemaal geen lichamelijke klachten. Men kan het dan wel storend of lelijk vinden. Spataderen nemen na verloop van tijd meestal geleidelijk in ernst toe.

Het spataderspreekuur

Het spataderspreekuur wordt gehouden op de locaties Bergen op Zoom en Etten-Leur.

Er zijn een tweetal afspraken voor u gemaakt.

Tijdens de eerste afspraak verricht de vaatlaborant bij u een duplex onderzoek van de benen.

Tijdens de tweede afspraak neemt een vaatverpleegkundige en vragenlijst met u door en verricht lichamelijk onderzoek. Zij bespreekt met u de uitslag van het duplex onderzoek en de mogelijke behandelingen.

Aan de hand van de uitslag van het onderzoek en de klachten die u heeft, stelt de dermatoloog of vaatchirurg een diagnose vast. Ook stelt de dermatoloog of vaatchirurg een behandelplan voor.

Behandeling van spataderen

Een behandeling van spataderen is vanuit medisch oogpunt niet altijd nodig. Aan de hand van uw klachten en de uitslag van het onderzoek stelt de arts u een behandeling voor die het beste bij u past. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. U kunt de aderen zonder probleem missen. Het bloed stroomt dan via andere aderen terug naar het hart.

Voor informatie over de verschillende behandelmogelijkheden van spataderen verwijzen we u naar de website van het Bravis ziekenhuis.

Wat zijn de vooruitzichten?

Afhankelijk van de omvang en de oorzaak van de spataderen zal een bepaalde behandeling meer of minder succesvol zijn. Bij de ene persoon komen de spataderen snel terug, bij de andere persoon blijven ze jaren weg. Dit is mede afhankelijk van de aanwezigheid van de reeds bestaande risicofactoren.

Vergoeding

Komt u als patiënt voor onderzoek of behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met kosten die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden.

Meer informatie hierover kunt u vinden op onderstaande links. Tijdens het bezoek aan onze polikliniek zal specifieke informatie gegeven worden over de voor u geldende vergoede en/of onvergoede spataderbehandeling.

 

https://www.zorginstituutnederland.nl

Ziekenhuiszorg, wat betaalt u?

Harteraad

www.huidarts.info

Locatie spataderpolikliniek (polikliniek flebologie)

Bergen op Zoom: Via de hoofdingang loopt u rechtdoor voorbij de liften. Na de liften gaat u de eerste gang links waar u zich kunt melden bij de eerste balie aan uw linker kant voor het spataderspreekuur.

 

Etten-Leur: Via de hoofdingang meldt u zich aan de balie. Hier wordt u doorverwezen naar de eerste etage. Daar kunt u zich bij de secretaresse van het spataderspreekuur melden.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de vaatverpleegkundige van de spataderpolikliniek. Zij is bereikbaar tijdens kantooruren via het secretariaat.

 • Locatie Bergen op Zoom: 088 - 70 67 640
 • Locatie Etten-Leur: 076 - 50 42 000

 

3/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?